ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายปราโมทย์ ฉันทะ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด
ที่อยู่
390 ม.3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง
ต.วังกระแจะ
อ.เมือง
จ.ตราด
23000
โทรศัพท์
039-520416
โทรสาร
039-511166
Email
PramotC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 21,227 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 27,840 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 534,637 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 509,292 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 414,379 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ต.ท่าพริก ต.เนินทราย ต.ตะกาง สถานีจ่ายน้ำท่าพริก 13.000 - ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 อ.เขาสมิง สถานีจ่ายน้ำเขาสมิง-แสนตุ้ง 9.180 คลองร่างหวาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 อ.บ่อไร่ สถานีจ่ายน้ำบ่อไร่ 7.556 อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านมะนาว ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทม.ตราด อ.เมืองฯ 2.520 คลองณรงค์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 เทศบาลตำบลเขาสมิง อ.เขาสมิง สถานีจ่ายน้ำเขาสมิง-แสนตุ้ง 1.540 คลองร่างหวาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ สถานีจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว 1.260 คลองชลประทานหนองเสม็ด ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 เทศบาลตำบลแหลมงอบ อ.แหลมงอบ สถานีจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว 1.200 รับน้ำจาก สถานีจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 อ.บ.ต.หนองโสน อ.เมืองฯ 0.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
9 บ้านอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองฯ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 36.256

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/06/2017 กปภ.สาขาตราดมอบน้ำดื่มแก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
2 20/06/2017 กปภ.สาขาตราดจัดประชุมงานจัดเก็บและบริษัทอ่านมาตร
3 16/06/2017 ประชุมเร่งรัดงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ณ กปภ.สาขาตราด
4 30/05/2017 กปภ.สาขาตราดได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมยกระดับพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
5 30/05/2017 ปภ.สาขาตราดได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลอาวุสโสอายุ 50 -60 ปี “เจนิฟู้ดคัพ” 2017 ครั้งที่ 4 โซนภาคตะวันออก
6 30/05/2017 งานเลี้ยงส่งและรับหัวหน้างาน ณ กปภ.สาขาตราด
7 17/05/2017 กปภ.สาขาตราดมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.ให้กับวัดห้วงพัฒนา
8 03/05/2017 กปภ.สาขาตราดร่วมประชุมเรื่องโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ
9 21/04/2017 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาการเปรียญวัดแหลมอวน บ้านแหลมอวน
10 19/04/2017 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมงาน"สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนปลอดภัย เย็นฉ่ำใจ ถนนข้าวสวย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี 2560” และสนับสนุนน้ำดื่มแก่อำเภอแหลมงอบ
เลื่อนขึ้นข้างบน