ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายปราโมทย์ ฉันทะ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด
ที่อยู่
390 ม.3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง
ต.วังกระแจะ
อ.เมือง
จ.ตราด
23000
โทรศัพท์
039-520416
โทรสาร
039-511166
Email
PramotC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 21,433 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 27,840 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 566,129 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 527,895 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 397,499 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ต.ท่าพริก ต.เนินทราย ต.ตะกาง สถานีจ่ายน้ำท่าพริก 13.000 - ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 อ.เขาสมิง สถานีจ่ายน้ำเขาสมิง-แสนตุ้ง 9.180 คลองร่างหวาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 อ.บ่อไร่ สถานีจ่ายน้ำบ่อไร่ 7.556 อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านมะนาว ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทม.ตราด อ.เมืองฯ 2.520 คลองณรงค์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 เทศบาลตำบลเขาสมิง อ.เขาสมิง สถานีจ่ายน้ำเขาสมิง-แสนตุ้ง 1.540 คลองร่างหวาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ สถานีจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว 1.260 คลองชลประทานหนองเสม็ด ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 เทศบาลตำบลแหลมงอบ อ.แหลมงอบ สถานีจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว 1.200 รับน้ำจาก สถานีจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 อ.บ.ต.หนองโสน อ.เมืองฯ 0.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
9 บ้านอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองฯ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 36.256

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/04/2018 กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันฯและหน่วยบริการแขวงทางหลวงตราดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
2 18/04/2018 กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.ให้กับทีมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ เพื่อใช้แจกจ่ายตามจุดบริการประชาชน ในช่วง 7 วันอันตราย
3 05/04/2018 กปภ.สาขาตราด ได้ประชุมเร่งรัดงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
4 04/04/2018 กปภ.สาขาตราดจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day ครั้งที่ 3" เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ
5 04/04/2018 ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาตราด
6 01/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ด้านการผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน และเยี่ยมชมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
7 26/03/2018 กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.ในงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 112 ปี
8 19/03/2018 กปภ.สาขาตราดประชุมปิดการตรวจสอบการบริหารงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาตราด (บ่อไร่) อ.เมือง-แหลมงอบ-บ่อไร่
9 09/03/2018 กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรง
10 06/03/2018 ประชุมเปิดการตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายกปภ.สาขาตราด (บ่อไร่) อ.เมือง-แหลมงอบ-บ่อไร่ จ.ตราด
เลื่อนขึ้นข้างบน