ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
ที่อยู่
576 หมู่ 2
ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่
จ.ตราด
23110
โทรศัพท์
039-581009
โทรสาร
039-582250
Email
KamonphatcharaT@pwa.co.th
Webboard
Webboard

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,619 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 3,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 85,801 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 81,980 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 64,974 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ 7.210 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ หมู่บ้านคลองสน อ.คลองใหญ่ 2.500 อ่างเก็บน้ำบางอิน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 อบต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 9.710

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/03/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
2 03/03/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม 5 ส.
3 23/02/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ดำเนินการล้างระบบผลิต
4 22/02/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
5 08/02/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
6 26/01/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ ตามนโยบายรัฐบาล
7 20/01/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
8 19/01/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
9 19/01/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าพื้นที่หาท่อแตก-ท่อรั่ว
10 22/12/2016 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
เลื่อนขึ้นข้างบน