ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
ที่อยู่
576 หมู่ 2
ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่
จ.ตราด
23110
โทรศัพท์
039-581009
โทรสาร
039-582250
Email
KamonphatcharaT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,655 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 3,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 81,298 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 77,150 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 56,341 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ 7.210 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ หมู่บ้านคลองสน อ.คลองใหญ่ 2.500 อ่างเก็บน้ำบางอิน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 อบต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 9.710

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 01/09/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน(HOME CARE)
2 25/08/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่
3 15/08/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
4 15/08/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
5 15/08/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
6 31/07/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเทิดพระเกียรติ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560
7 31/07/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 พร้อมร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง)
8 31/07/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
9 20/07/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
10 20/07/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน