ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
ที่อยู่
576 หมู่ 2
ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่
จ.ตราด
23110
โทรศัพท์
039-581009
โทรสาร
039-582250
Email
KamonphatcharaT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,668 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 3,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 85,186 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 80,921 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 57,276 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ 7.210 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ หมู่บ้านคลองสน อ.คลองใหญ่ 2.500 อ่างเก็บน้ำบางอิน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 อบต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 9.710

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/11/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าพื้นที่ตรวจสอบหาท่อรั่ว-ท่อแตก
2 16/11/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
3 06/11/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงสองแผ่นดินถิ่นแคบสุด...ชายแดนบูรพา ประจำปี 2560
4 27/10/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบน้ำดื่ม ให้กับอำเภอคลองใหญ่ เพื่อใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
5 27/10/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
6 24/10/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช
7 18/10/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2560
8 18/10/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560
9 16/10/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
10 16/10/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เลื่อนขึ้นข้างบน