ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
ที่อยู่
576 หมู่ 2
ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่
จ.ตราด
23110
โทรศัพท์
039-581009
โทรสาร
039-582250
Email
KamonphatcharaT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,638 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 2,500 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 75,119 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 70,963 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 60,368 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ 7.210 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ หมู่บ้านคลองสน อ.คลองใหญ่ 2.500 อ่างเก็บน้ำบางอิน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 อบต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 9.710

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/05/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
2 25/04/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560
3 25/04/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
4 11/04/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
5 10/04/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการ CSR ประจำเดือน เมษายน 2560
6 05/04/2017 งานผลิต กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม 5 ส. ณ สถานีผลิตน้ำบางอิน
7 03/04/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
8 15/03/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
9 03/03/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม 5 ส.
10 23/02/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ดำเนินการล้างระบบผลิต
เลื่อนขึ้นข้างบน