ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายจิรพงค์ แสวงการ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่
ที่อยู่
576 หมู่ 2
ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่
จ.ตราด
23110
โทรศัพท์
039-581009
โทรสาร
039-582250
Email
JirapongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,695 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 3,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 83,244 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 78,793 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 58,862 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ 7.210 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ หมู่บ้านคลองสน อ.คลองใหญ่ 2.500 อ่างเก็บน้ำบางอิน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 อบต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 9.710

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/04/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดประชุมสายงาน
2 11/04/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
3 11/04/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
4 23/03/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
5 21/03/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2561
6 20/03/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟสัญจร"
7 19/03/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับผู้ควบคุมงานและทางผู้รับจ้างพร้อม Commissioning สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน
8 16/03/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
9 22/02/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561
10 21/02/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน