ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายจิรพงค์ แสวงการ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
ที่อยู่
576 หมู่ 2
ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่
จ.ตราด
23110
โทรศัพท์
039-581009
โทรสาร
039-582250
Email
JirapongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,680 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 3,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 91,357 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 86,126 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 61,364 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ 7.210 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ หมู่บ้านคลองสน อ.คลองใหญ่ 2.500 อ่างเก็บน้ำบางอิน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 อบต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 9.710

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/01/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
2 17/01/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟสัญจร"
3 17/01/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกโครงการ "เติมใจให้กัน" (HOME CARE)
4 17/01/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ"ของขวัญปีใหม่ 2561
5 15/01/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 3/2561
6 10/01/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มและอุปกรณ์การเรียน เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
7 29/12/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าพบนายอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ.
8 28/12/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
9 26/12/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
10 26/12/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรมสนทยายามเช้า (Mroning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน