ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชูชาติ กัทลี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
ที่อยู่
186/3 ถ.สุวรรณศร
ต.สระแก้ว
อ.เมือง
จ.สระแก้ว
27000
โทรศัพท์
0-3724-2705
โทรสาร
0-3724-1584
Email
ChoochatK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,422 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 304,097 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 290,517 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 244,221 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.สระแก้ว อ.เมืองฯ ชุมชนนอกเขตเทศบาล 9 หมู่บ้าน 28.000 คลองพระสะทึง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
2 ทต.ท่าเกษม อ.เมืองฯ 11.200 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
3 ทต.เขาฉกรรจ์ อ.เมืองฯ 8.710 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
4 ทต. วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น 5.500 คลองอีจ๋อย ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 53.410

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 27/10/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชน ในส่วนภูมิภาคเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2 28/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
3 28/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
4 31/08/2017 กปภ.สาขาสระแก้ว ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
5 23/08/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
6 16/08/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
7 05/08/2017 กปภ.สาขาสระแก้วประกาศหยุดจ่ายน้ำช่ัวคราว
8 31/07/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา
9 06/07/2017 กปภ.สาขาสระแก้วสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อจัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ หุ้นผีเสื้อ และหนูน้อยผีเสื้อ เนื่องในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13
10 24/05/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เลื่อนขึ้นข้างบน