ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชูชาติ กัทลี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
ที่อยู่
186/3 ถ.สุวรรณศร
ต.สระแก้ว
อ.เมือง
จ.สระแก้ว
27000
โทรศัพท์
0-3724-2705
โทรสาร
0-3724-1584
Email
ChoochatK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,561 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 14,880 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 312,348 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 301,060 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 247,872 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.สระแก้ว อ.เมืองฯ ชุมชนนอกเขตเทศบาล 9 หมู่บ้าน 28.000 คลองพระสะทึง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
2 ทต.ท่าเกษม อ.เมืองฯ 11.200 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
3 ทต.เขาฉกรรจ์ อ.เมืองฯ 8.710 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
4 ทต. วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น 5.500 คลองอีจ๋อย ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 53.410

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 07/04/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วเข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐
2 03/04/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วเข้าร่วมการจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐
3 03/04/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(สาขาสระแก้ว ,สาขาอรัญประเทศ,สาขาวัฒนานคร)เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560
4 20/03/2017 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
5 17/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ให้การต้อนรับ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) และ นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
6 14/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(สาขาสระแก้ว ,สาขาอรัญประเทศ,สาขาวัฒนานคร)เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560
7 02/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
8 12/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. บรรจุขวด เพื่อใช้ในโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)
9 09/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดทำบุญสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
10 06/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว,การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร,การประปรส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน