ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชูชาติ กัทลี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
ที่อยู่
186/3 ถ.สุวรรณศร
ต.สระแก้ว
อ.เมือง
จ.สระแก้ว
27000
โทรศัพท์
0-3724-2705
โทรสาร
0-3724-1584
Email
ChoochatK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,473 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,160 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 320,858 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 305,702 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 256,596 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.สระแก้ว อ.เมืองฯ ชุมชนนอกเขตเทศบาล 9 หมู่บ้าน 28.000 คลองพระสะทึง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
2 ทต.ท่าเกษม อ.เมืองฯ 11.200 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
3 ทต.เขาฉกรรจ์ อ.เมืองฯ 8.710 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
4 ทต. วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น 5.500 คลองอีจ๋อย ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 53.410

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/01/2018 กปภ.สาขาสระแก้ว นำโดย นายชูชาติ กัทลี ผจก.กปภ.สาขาสระแก้ว
2 12/01/2018 กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนบ้านพระเพลิง
3 10/01/2018 กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
4 08/01/2018 กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์กปภ. ให้กับ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
5 05/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดสระแก้ว
6 29/12/2017 สถานีผลิตน้ำสระแก้ว – สระขวัญ กปภ.สาขาสระแก้ว ดำเนินการล้างถังตกตะกอน การตามแผนงานนโยบายโครงการน้ำสะอาด WSP ประจำปี 2561
7 29/12/2017 กปภ.สาขาสระแก้ว มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
8 27/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
9 27/12/2017 กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์กปภ. ให้กับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
10 24/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน