ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสกล ถุงทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ที่อยู่
1282 หมู่10
ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
27160
โทรศัพท์
0-3726-1405
โทรสาร
0-3726-1405
Email
SakolT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,253 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 120,334 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 110,673 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 96,869 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร 3.544 แควพระปรง,อ่างเก็บน้ำโนนหมากเค็ง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
2 อบต.คลองหาด ต.คลองหาด 0.000 อ่างเก็บน้ำบ้านคลองหาด ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 3.544

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 08/09/2017 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2560 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ต้นราชพฤกษ์และดอกดาวเรือง ดอกไม้ที่มีสีเหลือง บริเวณโดยรอบพื้นที่ประปา
2 29/08/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดสระแก้ว
3 25/08/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครได้เข้าร่วมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) โดยการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปา
4 23/08/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร ได้ให้การต้อนรับ พันเอก เฉลิม เนียนช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว(กอรมน.) เพื่อรับมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000ขวด
5 16/08/2017 ขุดลอกสระพักตะกอน
6 10/08/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้แผ่นดิน
7 10/08/2017 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบต้นไม้ มอบรถเข็น(วีลแชร์) อุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้แทนกำลังพล สถานศึกษา พร้อมได้ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,000 ขวด
8 09/08/2017 วันที่ 9 สิงหาคม 60 กปภ.สาขาวัฒนานคร ได้เข้าร่วมอบรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กปภ.ข.1
9 28/07/2017 (กปภ.) สาขาวัฒนานคร นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน66รูป
10 25/07/2017 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน