ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสกล ถุงทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ที่อยู่
1282 หมู่10
ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
27160
โทรศัพท์
0-3726-1405
โทรสาร
0-3726-1405
Email
SakolT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,235 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 116,216 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 108,564 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 96,392 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร 3.544 แควพระปรง,อ่างเก็บน้ำโนนหมากเค็ง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
2 อบต.คลองหาด ต.คลองหาด 0.000 อ่างเก็บน้ำบ้านคลองหาด ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 3.544

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/07/2017 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาวัฒนานคร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ)และสาขาศรีราชา เยี่ยมชมกระบวนการทำงาน WSP "โครงการจัดการน้ำสะอาด "
2 18/07/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำวัฒนานคร
3 17/07/2017 กปภ. สาขาวัฒนานคร นายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.วัฒนานคร มอบหมายให้ นายวราวุธ บุญมาพัด หัวหน้างานผลิต เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน โครงการ ทบ. สร้างบ้านผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
4 06/07/2017 กปภ.สาขาวัฒนานคร ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำพระปรง
5 05/07/2017 กปภ.สาขาวัฒนานคร ให้การต้อนรับ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 3 เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ "กปภ.รักษ์ ชุมชน"
6 05/07/2017 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
7 05/07/2017 โครงการ พาหะนำเชื้อไข้เลือดออก ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดบริเวณบ้านพัก สนง.วัฒนานคร
8 13/06/2017 กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มให้กองกำลังบูรพา
9 07/06/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครมอบน้ำดื่มในโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
10 07/06/2017 กปภ. สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม(KICK OFF)โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา
เลื่อนขึ้นข้างบน