ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสกล ถุงทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ที่อยู่
1282 หมู่10
ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
27160
โทรศัพท์
0-3726-1405
โทรสาร
0-3726-1405
Email
SakolT@pwa.co.th
Webboard
Webboard

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,204 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 123,269 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 109,585 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 97,831 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร 3.544 แควพระปรง,อ่างเก็บน้ำโนนหมากเค็ง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
2 อบต.คลองหาด ต.คลองหาด 0.000 อ่างเก็บน้ำบ้านคลองหาด ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 3.544

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/03/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครได้ออกตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบเส้นท่อโครงการปรับปรุงขยายเขตประปาเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง
2 20/03/2017 วันที่ 20 มีนาคม 2560กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบ น้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
3 17/03/2017 กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ พร้อมด้วย นายมานะ ทองน้อยยิ่งหัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาอรัญประเทศ นายปริญญา บุญอยู่ หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารการจัดการน้ำ ครั้งที่ 2/2560
4 16/03/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครมอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 13 เพื่อใช้แจกจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
5 16/03/2017 วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.สาขาวัฒนานคร มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ออกหน่วยลงพื้นที่เขตชุมชนตลาดคลองหาด เขตเทศบาลคลองหาด บริเวณ หมู่ที่ 5,6,13 อ.คลองหาด เพื่อดำเนินกิจกรรม "เติมใจให้กัน" โดยออกให้บริการตรวจสอบระบบน้ำประปาภายในบ้าน มาตรวัดน้ำ ฟรี และมีการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้น้ำประปา
6 15/03/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์แก่มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
7 15/03/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์แก่โครงการชลประทานสระแก้ว
8 15/03/2017 ด้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
9 14/03/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) สัญจร" ณ Hug Garden Resort จังหวัดนครราชสีมา
10 10/03/2017 การประปาส่วภูมิภาคสาขาวัฒนานคร โดยนายวราวุธ บุญมาพัด หัวหน้างานผลิต ได้รับมอบหมายจาก ผจก.กปภ.สาขา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานวันสงกรานต์/วันกตัญญูอำเภอวัฒนานคร ประจำปี 2560ณ ห้องประชุมอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน