ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสกล ถุงทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ที่อยู่
1282 หมู่10
ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
27160
โทรศัพท์
0-3726-1405
โทรสาร
0-3726-1405
Email
SakolT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,222 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 119,308 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 109,936 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,380 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร 3.544 แควพระปรง,อ่างเก็บน้ำโนนหมากเค็ง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
2 อบต.คลองหาด ต.คลองหาด 0.000 อ่างเก็บน้ำบ้านคลองหาด ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 3.544

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/05/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำวัฒนานคร
2 19/05/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk
3 17/05/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครโดย ผจก.สกล ถุงทรัพย์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน
4 11/05/2017 ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานครและ หนง.ผลิตกปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ รร.ตชด.บ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
5 09/05/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครเข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 3/2560
6 09/05/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 36 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์
7 08/05/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครเข้าร่วมระชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2560
8 03/05/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครเข้าร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขต กปภ.สาขาอรัญประเทศ
9 03/05/2017 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2560 ณ ห้องประชุมอำเภอวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
10 27/04/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครออกดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในเส้นท่อ
เลื่อนขึ้นข้างบน