ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสกล ถุงทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ที่อยู่
1282 หมู่10
ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
27160
โทรศัพท์
0-3726-1405
โทรสาร
0-3726-1405
Email
SakolT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,216 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 119,238 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 110,876 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,871 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร 3.544 แควพระปรง,อ่างเก็บน้ำโนนหมากเค็ง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
2 อบต.คลองหาด ต.คลองหาด 0.000 อ่างเก็บน้ำบ้านคลองหาด ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 3.544

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/04/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำวัฒนานคร
2 25/04/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3 24/04/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครร่วมสัมนาและซักซ้อมข้อมูลเชิงปฏิบัติการด้านมาตรวัดน้ำ ประจำปี 2560
4 20/04/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครออกบริการรับชำระค่าน้ำประปา อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
5 19/04/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับวัดหนองคุ้ม
6 18/04/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk
7 18/04/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำวัฒนานคร
8 13/04/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2560
9 13/04/2017 กปภ.สาขาวัฒนานครมอบนำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับเจ้าหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
10 11/04/2017 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลื่อนขึ้นข้างบน