ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ที่อยู่
1282 หมู่10
ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
27160
โทรศัพท์
0-3726-1405
โทรสาร
0-3726-1405
Email
PollawatB@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 0 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 136,173 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 125,861 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 93,297 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร 3.544 แควพระปรง,อ่างเก็บน้ำโนนหมากเค็ง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
2 อบต.คลองหาด ต.คลองหาด 0.000 อ่างเก็บน้ำบ้านคลองหาด ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 3.544

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 11/04/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ไทย ปี 2561
2 10/04/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
3 10/04/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
4 10/04/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
5 06/04/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561
6 30/03/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2561
7 29/03/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2561
8 28/03/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมการนำเสนอ สรุปปัญหา โครงการไทยนิยมยั่งยืน
9 28/03/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการตรวจจ้างโครงการปรับปรุงขยายเขต กปภ.สาขาอรัญประเทศ
10 28/03/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีการทำความสะอาด เก็บกวาดบริเวณภายนอกสำนักงาน
เลื่อนขึ้นข้างบน