ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสกล ถุงทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ที่อยู่
40/1 ถนนบำรุงราษฏร์
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
27120
โทรศัพท์
037-231133
โทรสาร
037-231596
Email
SakolT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 13,103 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 383,554 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 366,499 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 330,685 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ต.อรัญประเทศ ต.บ้านใหม่หนองไทร ต.ป่าไร่ ต.ฟากห้วย ต.บ้านด่าน ต.ท่าข้าม 65.000 ห้วยพรมโหด, อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 65.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน กปภ.สาขาอรัญประเทศ
2 23/03/2018 ารประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการลานประชารัฐ 4.0 ณ.บริเวณนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
3 23/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ).สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning day ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชายแดนไทย – กัมพูชา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและรองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม
4 13/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ลงพื้นที่สำรวจท่อแตก-ท่อรั่วและ ทำ Step Test บริเวณ DMA 4 โซนตลาดโรงเกลือ ตามที่งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียได้รายงานปริมาณการจ่ายน้ำสูงผิดปกติ
5 09/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ จัดการประชุมติดตามผลการทำงานประจำเดือนมีนาคม 2561
6 28/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ร่วมจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และ พิธีสักการะพระแม่ธรณีวิสุทธิสักขีบารมีธำรงชล. นอกจากนี้ยังได้ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ บริเวณหน้าสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ เนื่องในโอกาสที่ การประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ ๓๙ปี
7 28/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.สาขาอรัญประเทศ) จัดกิจกรรมตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา กปภ.ครบ 39 ปี บริเวณด้านหน้าเคาร์เตอร์จุดชำระเงิน เพื่อเพิ่มบรรยากาศที่ดีในสำนักงานและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้น้ำได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา กปภ
8 21/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ลงพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ดำเนินโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือนและสำนักงานต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
9 20/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)สาขาอรัญประเทศ ลงพื้นที่ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ำประปา และตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านด่าน
10 15/02/2018 นายเอกชัย อัตถกาญน์นารองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 3) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน