ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพิสนธ์ แก้วพรรณา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ที่อยู่
40/1 ถนนบำรุงราษฏร์
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
27120
โทรศัพท์
037-231133
โทรสาร
037-231596
Email
PisonK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,525 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 340,629 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 323,681 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 276,738 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ หมู่บ้านแสงรุ่งเรือง 1 ต.บ้านใหม่หนองไทร 5.000 ห้วยพรมโหด, อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน และบ่อบาดาล ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 5.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 12/04/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ พระแม่ธรณีและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร กปภ.อรัญประเทศ
2 12/04/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP)
3 17/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560
4 09/03/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี
5 22/02/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) ณ.สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน
6 15/02/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสระแก้วยามเช้า ณ.สโมสรนายทหาร ค่ายสุรสิงหนาท
7 03/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดยผู้จัดการพิสนธ์ แก้วพรรณาพร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้าง ดำเนินการเปิดฐานความรู้กิจกรรมเดินทางไกลพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอรัญประเทศ
8 20/01/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 12
9 19/01/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกพุธหลังเลิกงาน เวลา 16.40 – 17.30 น. ภายใต้กิจกรรม "ขยับตัว สุขใจ กายแข็งแรง" ตามนโยบายของรัฐบาล
10 19/01/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศ จัดการประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 และร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
เลื่อนขึ้นข้างบน