ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพิสนธ์ แก้วพรรณา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ที่อยู่
40/1 ถนนบำรุงราษฏร์
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
27120
โทรศัพท์
037-231133
โทรสาร
037-231596
Email
PisonK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,729 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 378,459 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 360,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 300,075 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ หมู่บ้านแสงรุ่งเรือง 1 ต.บ้านใหม่หนองไทร 5.000 ห้วยพรมโหด, อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน และบ่อบาดาล ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 5.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/08/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศรับการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลของการรับรอง ISO 9001:2015
2 25/07/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศจัดการประชุม morning talk ประจำเดือน ก.ค.2560
3 21/07/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศให้การต้อนรับคณะกปภ.สาขาชลบุรีและสาขาศรีราชามาเยี่ยมชมกระบวนการทำงาน ISO9001:2015 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน
4 28/06/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ออกสำรวจท่อแตกรั่ว ทำ Step Test เพื่อลดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และลดอัตราน้ำสูญเสีย
5 23/05/2017 ประชาสัมพันธ์น้ำไหลอ่อนตั้งแต่เวลา 22:00 น. - 02:00 น.ในอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
6 17/05/2017 กปภ.สาขาในสังกัดเขต 8 ศึกษาดูงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน
7 12/04/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ พระแม่ธรณีและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร กปภ.อรัญประเทศ
8 12/04/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP)
9 17/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560
10 09/03/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี
เลื่อนขึ้นข้างบน