ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพิสนธ์ แก้วพรรณา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ที่อยู่
40/1 ถนนบำรุงราษฏร์
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
27120
โทรศัพท์
037-231133
โทรสาร
037-231596
Email
PisonK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,813 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 372,563 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 356,456 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 311,061 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ หมู่บ้านแสงรุ่งเรือง 1 ต.บ้านใหม่หนองไทร 5.000 ห้วยพรมโหด, อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน และบ่อบาดาล ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 5.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 17/10/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงสถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
2 12/10/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศ เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคนใหม่และรายงานตัวในการดำรงตำแหน่ง
3 08/10/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศจัดประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานประจำเดือน ตุลาคม 2560 ครั้งทึ่ 1/60
4 28/09/2017 กปภ.อรัญประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ครบรอบ 100 ปี
5 08/09/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6 31/08/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศ ดำเนินกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
7 29/08/2017 รอง(ผู้ว่าการปฏิบัติการ 3)และกปภ.สาขาอรัญประเทศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของส่วนราชการต่างๆ
8 21/08/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) ณ.สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน
9 18/08/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศรับการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลของการรับรอง ISO 9001:2015
10 25/07/2017 กปภ.สาขาอรัญประเทศจัดการประชุม morning talk ประจำเดือน ก.ค.2560
เลื่อนขึ้นข้างบน