ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสกล ถุงทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ที่อยู่
40/1 ถนนบำรุงราษฏร์
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
27120
โทรศัพท์
037-231133
โทรสาร
037-231596
Email
SakolT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,840 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 374,832 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 358,199 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 297,328 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ หมู่บ้านแสงรุ่งเรือง 1 ต.บ้านใหม่หนองไทร 5.000 ห้วยพรมโหด, อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน และบ่อบาดาล ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 5.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 06/12/2017 ารประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อแจกจ่ายประชาชนจิตอาสาและเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “จิตอาสาร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ”
2 05/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
3 24/11/2017 กรประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ.จำนวน 500 ขวด ให้แก่หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายเสริมพลังผู้นำเยาวชนสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของเยาวชน
4 22/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ทำความสะอาด ระบายตะกอนใน เส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิงในพื้นที่จำหน่ายอำเภออรัญประเทศ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาในการให้บริการแก่ประชาชน ตามแผนปฏิบัติการ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)
5 22/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ดำเนินกิจกรรมเชิกรุกบุกหาผู้ใช้น้ำตามโครงการที่วางท่อขยายเขตใหม่โดยออกให้บริการรับคำร้อง ขอติดตั้งประปาใหม่นอกสถานที่
6 17/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์พร้อมด้วยคณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO:9001:2015 จัดการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 1/2561 เพื่อปรับปรุงนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน
7 16/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ร่วมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดยนางพิมพ์อลิยา เสงี่ยมงาม หัวหน้างานจัดเก็บรายได้และนายเสกสรร เฟื่องสวัสดิ์ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมทำความดีบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และเก็บไว้ในคลังสำรองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ
8 15/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศล้างถังน้ำใส ขนาด2,000 ลบ.ม.เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปา ตามแผนปฏิบัติการ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)
9 15/11/2017 กปภ.สขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อ HDPE 225 มม
10 13/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ร่วมกับ กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ และนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง
เลื่อนขึ้นข้างบน