ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายจตุพร อิ่มสำราญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
ที่อยู่
21/2 หมู่ 4 ถ.ปราจีนตคาม
ต.บางบริบูรณ์
อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
25000
โทรศัพท์
0-3748-2234-5
โทรสาร
0-3748-2233
Email
ChatupornI@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 25,867 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 31,650 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 679,701 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 659,616 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 523,561 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.ปราจีนบุรี อ.เมืองฯ 8.340 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต. ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ 6.200 ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ทต.บ้านนาปรือ อ.เมืองฯ 2.000 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
4 ทต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม 2.000 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 18.540

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
2 14/09/2017 ประกาศขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
3 13/09/2017 บริการรับชำระค่าน้ำเคลื่อนที่กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประจำเดือนกันยายน 2560
4 13/09/2017 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดธรรมโพธิ์ศรี ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
5 13/09/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดปราจีนบุรี
6 07/09/2017 ประกาศขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ
7 07/09/2017 ประกาศขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ
8 07/09/2017 ประกาศขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ
9 06/09/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ตามรอยพ่อ” ซึ่งเป็นนิทรรศกาลกลางแจ้งประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรือง แสดงถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิทรรศกาลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 31 ตุลาคม 2560
10 06/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี ด้านงานผลิต ได้จัดกิจกรรมต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เข้ามาศึกษาดูงาน
เลื่อนขึ้นข้างบน