ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
ที่อยู่
21/2 หมู่ 4 ถ.ปราจีนตคาม
ต.บางบริบูรณ์
อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
25000
โทรศัพท์
0-3748-2234-5
โทรสาร
0-3748-2233
Email
pisitk@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 26,208 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 31,650 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 692,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 655,833 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 514,948 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.ปราจีนบุรี อ.เมืองฯ 8.340 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต. ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ 6.200 ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ทต.บ้านนาปรือ อ.เมืองฯ 2.000 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
4 ทต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม 2.000 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 18.540

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 14/11/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
2 09/11/2017 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) หรือนายเอกชัย อัตถกาญจน์นา และ นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้ทำการมาตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี และมีการประชุม ปรึกษาหารือ รับฟังปัญหาและอุปสรรคการทำงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี
3 08/11/2017 ประกาศขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อบริเวณหน้าโรงแรมแคนทารี่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
4 03/11/2017 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ได้ทำการมาตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี และมีการประชุม ปรึกษาหารือ รับฟังปัญหาและอุปสรรคการทำงานของงานผลิต
5 30/10/2017 ประกาศขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อภายในสถานีผลิตน้ำศรีมหาโพธิ
6 26/10/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ พระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
7 24/10/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรีขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อให้นางมะละ สมาธิ
8 17/10/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9 12/10/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2560
10 28/09/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี Morning Talk ประจำเดือนกันยายน 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน