ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายจตุพร อิ่มสำราญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
ที่อยู่
21/2 หมู่ 4 ถ.ปราจีนตคาม
ต.บางบริบูรณ์
อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
25000
โทรศัพท์
0-3748-2234-5
โทรสาร
0-3748-2233
Email
ChatupornI@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 25,783 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 29,900 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 729,822 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 701,112 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 553,484 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.ปราจีนบุรี อ.เมืองฯ 8.340 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต. ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ 6.200 ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ทต.บ้านนาปรือ อ.เมืองฯ 2.000 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
4 ทต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม 2.000 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 18.540

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/05/2017 ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการประสานท่อประปาให้กับโครงการนิชชารมณ์ (เฟส2) ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
2 22/05/2017 ประกาศหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากท่อ PVC300 บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านบุษบา ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
3 26/04/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4 09/02/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,200 จัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560
5 03/02/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ในวาระร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(ครบ ๑๐๐วัน) สวดพระอภิธรรมน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6 03/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรีร่วมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี 2560
7 03/02/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึก มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ค่ายจักรพงษ์
8 13/01/2017 กปภ.สาขาปราจีนบุรี Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2560
9 29/12/2016 กปภ.สาขาปราจีนบุรีร่วมสวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2017 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
10 29/12/2016 กปภ.สาขาปราจีนบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติปี 2559
เลื่อนขึ้นข้างบน