ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ที่อยู่
ถนนเทศบาล 2
ต.กบินทร์
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
25110
โทรศัพท์
037-280525
โทรสาร
037-280525
Email
BunjongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 0 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 8,543 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 267,656 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 262,356 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 205,418 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี หมู่ที่ 16 บ้านนครกบินทร์,หมู่บ้านเหล่าหลวง ต.เมืองเก่า 10.000 แควพระปรง ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.กบินทร์ และ 4.480 แม่น้ำบางปะกง และ ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 14.480

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 11/04/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
2 10/04/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา
3 09/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
4 09/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
5 03/04/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
6 15/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
7 08/03/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk
8 06/03/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
9 28/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี จัดพิธีสักการะบูชาพระแม่ธรณี ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 39 ปี
10 23/02/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมประปาเพื่อประชารัฐ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน