ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ที่อยู่
ถนนเทศบาล 2
ต.กบินทร์
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
25110
โทรศัพท์
037-280525
โทรสาร
037-280525
Email
BunjongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 9,952 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,145 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 286,019 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 280,719 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 223,464 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี หมู่ที่ 16 บ้านนครกบินทร์,หมู่บ้านเหล่าหลวง ต.เมืองเก่า 10.000 แควพระปรง ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.กบินทร์ และ 4.480 แม่น้ำบางปะกง และ ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 14.480

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/09/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2560”
2 13/09/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี วางแผนพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560
3 13/09/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ
4 13/09/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
5 08/09/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี วางแผนพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560
6 08/09/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ดำเนินโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2560
7 06/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
8 31/08/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี วางแผนพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560
9 18/08/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการ “บริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน” (อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่)
10 25/07/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
เลื่อนขึ้นข้างบน