ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ที่อยู่
ถนนเทศบาล 2
ต.กบินทร์
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
25110
โทรศัพท์
037-280525
โทรสาร
037-280525
Email
BunjongS@pwa.co.th
Webboard
Webboard

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 9,874 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 10,917 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 308,185 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 302,685 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 237,358 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี หมู่ที่ 16 บ้านนครกบินทร์,หมู่บ้านเหล่าหลวง ต.เมืองเก่า 10.000 แควพระปรง ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.กบินทร์ และ 4.480 แม่น้ำบางปะกง และ ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 14.480

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
2 20/03/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
3 17/03/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ล้างทำความสะอาดตู้น้ำประปาดื่มได้
4 13/03/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา
5 02/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี จัดพิธีไหว้สักการะพระแม่ธรณี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 38 ปี
6 02/03/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดประชุมวางแผนการควบคุมค่าใช้จ่าย ปี 2560
7 07/02/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ล้างทำความสะอาดตู้น้ำประปาดื่มได้
8 06/02/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560
9 02/02/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อสุขภาพ และความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน
10 30/01/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk
เลื่อนขึ้นข้างบน