ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ที่อยู่
37 หมู่ 23 ถ.อุบล-ตระการ
ต.ขามใหญ่
อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000
โทรศัพท์
0-4531-2995,0-4531-1432-4
โทรสาร
0-4531-4704
Email
SaridA@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/02/2018 งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต ๘ จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “การบริการเชิงรุก ด้วยกลยุทธ์ ๔C”
2 15/02/2018 กปภ.เขต ๘ ร่วมทำบุญตักบาตร และบวงสรวงพระแม่ธรณี กปภ. ครบรอบ ๓๙ ปี
3 12/02/2018 กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
4 03/02/2018 กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนใน “โครงการประปาเพื่อประชารัฐ” และจัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 1/2561
5 18/01/2018 กปภ.เขต ๘ ร่วมประกอบพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
6 18/01/2018 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมทำความดีบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
7 17/01/2018 กปภ.เขต ๘ ร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
8 16/01/2018 กปภ.เขต 8 ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานปฏิธรรมหลวงปู่ชา 100 ปี
9 09/01/2018 กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กองฝึกอบรมภูมิภาค ๒ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐" รุ่นที่ ๒/๖๑
10 05/01/2018 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน