ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไมตรี เขตตะ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์
ที่อยู่
31 ถ.กรุงศรีนอก
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.สุรินทร์
32000
โทรศัพท์
0-4451-1319
โทรสาร
0-4551-4671
Email
MaitreeK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 32,112 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 45,900 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,025,963 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,013,762 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 814,850 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.สุรินทร์ อ.เมืองฯ แม่ข่ายสุรินทร์ 11.000 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ลุ่มน้ำชี
2 ทต.ลำดวน อ.ลำดวนสุรพินท์ 9.670 ห้วยกำโพก ลุ่มน้ำชี
3 ทต.จอมพระ อ.จอมพระ 4.500 หนองคุ้ ,ห้วยระวี ลุ่มน้ำชี
รวม 25.170

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3ปี 2561
2 23/02/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 5 ปี 2561
3 15/02/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) กปภ.สาขาอุบลราชธานี
4 12/02/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
5 08/02/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ได้เข้าพบปะและพูดคุยเพื่อสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่
6 02/02/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ตามแนวปฏิบัติ CSR ของกปภ.
7 26/01/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ประชุมจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ครั้งที่ 4
8 22/01/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่หาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืน ครั้งที่ 3
9 18/01/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
10 16/01/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/03/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ (จำนวน 2 จุด)_22/03/61
2 17/03/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ ใกล้โรงเรียนสุรพิน ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์_17/03/2561
3 16/03/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ บริเวณแยกไอคิว _16/03/2561
4 10/03/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ใกล้บริเวณ บ.หนองกง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
5 02/03/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งสารเคมีเข้าระบบผลิตชำรุด บริเวณสถานีจ่ายน้ำกปภ.สาขาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
เลื่อนขึ้นข้างบน