ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสะอาด จงดี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย
ที่อยู่
30/13 ม. 12 ซ. ประชาราษฎร์ 42
ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน
จ.นครปฐม
73210
โทรศัพท์
0-24208008 - 9
โทรสาร
0-24208009
Email
SaardJ@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 56,214 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 0 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,600,097 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 4,576,390 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,466,834 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 30.400 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำแม่กลอง
2 ป.ที่ดินจัดสรรเพชรเกษม 0.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำแม่กลอง
รวม 30.400

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ดำเนินการการทำความสะอาด T-STRAINER วันที่ 16 ก.พ. 2561
2 13/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 13 ก.พ.2561 เวลา 15.20 น. ถึง 18.20 น.
3 13/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ออกโบล์วน้ำระบายตะกอน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
4 13/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 14.40น.ถึง 17.40น.
5 12/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประชาสัมพันธ์ โครงการประปาเพื่อประชารัฐ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
6 08/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 8 ก.พ.2561 เวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น.
7 06/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 6 ก.พ.61 เวลา 10.40 น. ถึง 12.40 น.
8 06/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 6 ก.พ.61 เวลา 11.50 น. ถึง 15.50 น.
9 05/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
10 02/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 2 ก.พ.61 เวลา 12.00 น. - 14.00น.

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 17/02/2018 กปภ.สาขา อ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ ปากซอยเพชรเกษม 128 _17/02/61
2 13/02/2018 กปภ.สาขา อ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ปากทางถนนเพชรเกษม _13/02/61
3 13/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
4 13/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ(แก้ไข)
5 13/02/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
6 08/01/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
7 08/01/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
8 20/12/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
9 06/12/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 10,12,18,19 ธ.ค.60 เวลา 21.00 น. - 03.00น. เพื่อทำการตรวจสอบท่อจ่ายน้ำประปา(LDN)
10 08/11/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
เลื่อนขึ้นข้างบน