ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสะอาด จงดี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย
ที่อยู่
30/13 ม. 12 ซ. ประชาราษฎร์ 42
ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน
จ.นครปฐม
73210
โทรศัพท์
0-24208008 - 9
โทรสาร
0-24208009
Email
SaardJ@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 55,641 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 0 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,726,630 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 4,703,435 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,596,602 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 30.400 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำแม่กลอง
2 ป.ที่ดินจัดสรรเพชรเกษม 0.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำแม่กลอง
รวม 30.400

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 12/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งหยุดให้บริการ ณ ห้างสรรสินค้าเซ็นทรัลฯศาลายา เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่
2 08/12/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 8 ธ.ค.60 เวลา 10.40 น. - 13.40น.
3 08/12/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย จัดประชุมมอบนโยบายภายในสังกัดงานบริการฯวันที่ 8 ธ.ค.2560
4 07/12/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 7 ธ.ค.60 เวลา 13.30 น. - 15.30น
5 06/12/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 11.00 น. - 14.00น.
6 06/12/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 15.20 น. - 17.20น.
7 06/12/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 10,12,18,19 ธ.ค.60 เวลา 21.00 น. - 03.00น.
8 04/12/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 2 ธ.ค.60 เวลา 14.20 น. - 16.20น.
9 04/12/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 4 ธ.ค.60 เวลา 11.40 น. ถึง 14.40 น.
10 01/12/2017 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 1 ธ.ค.60 เวลา 11.50 น. - 13.50น.
เลื่อนขึ้นข้างบน