เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
28/08/2015 กปภ.สาขาคลองท่อม พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้
28/08/2015 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยนายยุทธนา ศรีวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพัน) เพื่อเป็นการสนทนาระหว่างกันก่อนปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างระบบ และส่งเสริมความผูกพัน เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ภายในองค์กร ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
28/08/2015 กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่ม ให้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อจัดงาน “ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
28/08/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)"
28/08/2015 กปภ.สาขาสกลนคร นำโดย นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา ผู้จัดการ กปภ.สาขาสกลนคร และนายศิริชัย อุ่ยตระกูล หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงาน กปภ.สาขาสกลนคร เข้ารับรางวัล เชิดชูความดี ภาคีเครือข่ายสกลนคร
28/08/2015 กปภ.สาขาระยองร่วมกับเทศบาลนครระยองจัดฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ
28/08/2015 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เนื่องท่อเมนประปาขนาด ๓๑๕ มม. แตกชำรุดบริเวณสี่แยกถนนต่ำ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
28/08/2015 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบน้ำสูญเสีย( DMA) บริเวณ ถ.สฤษดิ์ยุทธศิลป์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
28/08/2015 กปภ.ข.๘ ร่วมกับ อบต.คอโค จัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕๘
28/08/2015 กปภ.ข.๓ ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
Up To Top