เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/05/2016 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมปั่นจักรยาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์สถาบัน” อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
01/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการล้างถังตกตะกอน สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก ตามโครงการ WSP ประจำเดือน เมษายน 2559
30/04/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมแรงกันขุดเปิดเส้นทางน้ำไหลพร้อมสูบน้ำเข้าคลอง และขุดบ่อน้ำตื้นรับน้ำดิบคลองร่อนทอง
30/04/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดาประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
29/04/2016 กปภ.สาขาลำปางร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลำปาง
29/04/2016 กปภ.สาขาน่าน ทำความสะอาดแท่นน้ำประปาดื่มได้ ครั้งที่ 2/2 ประจำเดือน เมษายน 2559
29/04/2016 กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน Home Care” ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 14/59
29/04/2016 กิจกรรมสนทนายามเช้า�(Morning talk)
29/04/2016 กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรม Morning Talk (ครั้งที่ 7/59)
29/04/2016 กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรม ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสำนักงาน พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
Up To Top