เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
27/05/2016 กปภ.สาขาสามพราน โดยนายธงชัย เรืองจุ้ย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน พร้อมด้วย ผช.ผจก. นางราตรี อักษรอินทร์ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงการประชุมสายงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร (ยุทธศาสตร์ที่ 13 ) และกิจกรรม"Morning Talk� สนทนายามเช้า" ( ยุทธศาสตร์ ที่ 14 ) เพื่อส่งเสริมความผูกพัน การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ทั้ง 11 ประการ และเรื่องโครงการจัดการน้ำสะอาด ( WSP ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
27/05/2016 กปภ.สาขาลำปางออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าหมู่บ้านทวีสุขริมเวียง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
27/05/2016 กปภ.สาขาบ้านฉาง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 - 24.00 น.
27/05/2016 กปภ.สาขาเกาะสมุย ให้บริการผู้ใช้น้ำนอกสถานที่ ณ ลานอเนกประสงค์พรุเฉวง
27/05/2016 กปภ.สาขาพังลา ร่วมพิธีเปิด โครงการมหกรรมสินค้าราคาประหยัด 40 ปี สหกรณ์สะเดา 100 ปี สหกรณ์ไทย
27/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ณ วัดพุน้อย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
27/05/2016 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
27/05/2016 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk. ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
27/05/2016 กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับค่าน้ำนอกสถานที่ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน
27/05/2016 กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรมโครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2559
Up To Top