ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,179,084 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,177,950 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 153,516,519 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 144,305,768 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 103,446,559 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/02/2017 กปภ.ลดความเหลื่อมล้ำเดินหน้าให้บริการด้วยความโปร่งใส
2 21/02/2017 กปภ.สาขาแม่สะเรียง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด เนื่องในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา
3 21/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โดยนายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำ (ดรุณเวทย์) เข้าร่วมโครงการครอบครัวประหยัดน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4 21/02/2017 กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
5 21/02/2017 กปภ.สาขาภูเขียว จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า" (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
6 21/02/2017 กปภ.สาขาโพนทอง ดำเนินกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" (Home Care) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
7 21/02/2017 กปภ.สาขาโพนทอง จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" (Home Care) ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
8 21/02/2017 กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใส
9 21/02/2017 หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
10 21/02/2017 กปภ.สาขาบางมูลนากเข้าร่วม โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ. วัดหอไกร 21 กุมภาพันธ์ 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน