เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
28/07/2015 กิจกรรมสนทนายามเช้า
28/07/2015 ขอส่งภาพถ่ายกิจกรรมเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการประปาสาขาแม่สะเรียง
28/07/2015 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กปภ.สาขาลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28/07/2015 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 กปภ.สาขาลำพูน ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาพัฒนาหละปูน ทำกิจกรรม ภายใต้ชื่อ โครงการ 1 สาขา 1 แหล่งท่องเที่ยว
28/07/2015 กปภ.สาขาลำปางร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
28/07/2015 กปภ.สาขาเถิน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
28/07/2015 กปภ.สาขาเถิน แก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง
28/07/2015 กปภ.ข.10 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28/07/2015 กปภ.สาขาศรีสำโรง จัดกิจกรรมยามเช้า (Morning Talk)
28/07/2015 กปภ.สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 10/2558
Up To Top