เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,352 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
26/11/2015 กปภ. เน้นความสะดวกลูกค้าเพิ่มช่องทางรับชำระค่าน้ำ เริ่ม 1 ธ.ค. 58 นี้
26/11/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถินแจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
26/11/2015 กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรมโครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 2/2559
26/11/2015 กปภ.สาขาเชียงราย ต้อนรับคณะทำงานจาก HEIN LIN SAN MINING CO., LTD.
26/11/2015 กปภ.สาขาตาก ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 เพื่อขอขมาพระแม่คงคา
26/11/2015 กปภ.สาขาชนแดน ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/255
26/11/2015 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.6 จัดประชุมสัมมนาระบบผลิต ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานแก่ กปภ.สาขาสังกัด
26/11/2015 กปภ.สาขาโพนทอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่เทศบาลตำบลโพนทอง สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558
26/11/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง สานสัมพันธ์องค์กรสีฟ้า จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน2558
26/11/2015 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้
Up To Top