เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
20/10/2014 กปภ.จัดประชุม มอบนโยบายผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ
20/10/2014 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
20/10/2014 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ปฏิบัติการหน่วยบริการเคลื่อนที่รับคำร้องพร้อมรับชำระเงินและติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน
20/10/2014 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรม Morning Talk
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ขอชี้แจ้งข้อร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ ท่อประปาในความรับผิดชอบของแผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร (มทบ.23)
20/10/2014 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนงานคืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ประกาศ ทำการตัดประสานท่อส่งน้ำดิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. พร้อมปรับแรุงระบบไฟฟ้าควบคุม บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองชลประทาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ จึงใคร่ขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ประกาศ ทำการตัดประสานท่อส่งน้ำดิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. พร้อมปรับแรุงระบบไฟฟ้าควบคุม บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองชลประทาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ จึงใคร่ขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
20/10/2014 กปภ.สาขาบ้านดุง ส่งเสริมความผูกพันในองค์กร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
Up To Top