ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 30/08/2016 มอบส่วนลดค่าน้ำประปาให้ชาวหาดใหญ่ ที่ใช้น้ำอย่างประหยัด
2 30/08/2016 กปภ.ชวนคนไทยปลูกป่าต้นน้ำกุยบุรี 500 ไร่ เทิดพระเกียรติฯ
3 30/08/2016 กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่ม ให้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวลำปาง
4 30/08/2016 กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) เพื่อแจ้งข่าวและสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร
5 30/08/2016 กปภ.�สาขาชัยนาท ออกหน่วย “โครงการเติมใจให้กัน”
6 30/08/2016 กปภ.สาขาหล่มสัก แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
7 30/08/2016 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 15/2559
8 30/08/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ สานสัมพันธ์ท้องถิ่น ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ และผู้นำท้องถิ่น
9 30/08/2016 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม "โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประชารัฐต้นแบบ" อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
10 30/08/2016 กิจกรรม ๕ ส. กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ณ สถานีเพิ่มแรงดัน หน่วยบริการบ้านเพชร
เลื่อนขึ้นข้างบน