Skip to Content (Press Enter)

เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค แยกตามจังหวัด

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค แยกตามจังหวัด

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,625,408 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,623,552 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 131,481,894 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 127,105,926 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 90,516,921 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
18/04/2557 กปภ.ข.๙ อบน้ำดื่มสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗
18/04/2557 กปภ.สาขาสวรรคโลก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอสวรรคโลก เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
18/04/2557 ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้
18/04/2557 กปภ.สาขาหล่มสัก สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 300ขวด
18/04/2557 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ ร่วมงานรดน้ำดำหัวนายอำเภอหนองไผ่
18/04/2557 กปภ.สาขาหนองไผ่ มอบกระเช้าของขวัญและโลห์ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการะคุณเนื่องในวันปีใหม่ไทย พร้อมปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
18/04/2557 กปภ.ข.๖ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ เพื่อสร้างรอยยิ้มและส่งเสริมความผูกพันภายในองค์กร
18/04/2557 กปภ.สาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
18/04/2557 กปภ.สาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
18/04/2557 กปภ.สาขาตราด สนับสนุนน้ำดื่ม 500 ขวด
Up To Top