Skip to Content (Press Enter)

เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค แยกตามจังหวัด

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค แยกตามจังหวัด

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,625,408 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,623,552 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 131,481,894 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 127,105,926 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 90,516,921 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
23/04/2557 กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกให้บริการนอกสถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์พรุเฉวง
23/04/2557 คณะทำงาน WSP จาก กปภ.ข.4 ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการจัดการ น้ำสะอาด ณ กปภ.สาขาคลองท่อม
23/04/2557 กปภ.สาขาเกาะคา สนับสนุนน้ำประปาดื่มได้
23/04/2557 กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กปภ.เขต 4 ออกพบปะประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
23/04/2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี รับมือผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557
23/04/2557 กปภ.สาขาสีคิ้วร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
23/04/2557 กปภ.สาขาฉะเชิงเทราและบริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด (เอกชนร่วมลงทุน) ได้เข้าร่วม "โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)" ณ หมู่บ้านสานฝัน และหมู่บ้านพฤกษา 24 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
23/04/2557 ประกาศการปิดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา
23/04/2557 กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำ PWA Moving Service ณ บ้านสำราญ
23/04/2557 กปภ.สาชาชุมพวงร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับเทศบาลตำบลชุมพวง
Up To Top