เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/07/2015 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการ กปภ. ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงาน กปภ.ข.9 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการน้ำดื่มเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
01/07/2015 ท่านจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานบอร์ด กปภ. นำทีม มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน พร้อมเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะซึ่งจะเข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่
01/07/2015 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เข้าตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำดิบ กปภ.สาขาร้องกวาง
01/07/2015 กปภ.สาขาพะเยา สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. เนื่องในการจัดพิธีส่งมอบฝายหลวงชะลอน้ำฯ
01/07/2015 งานมาตรวัดน้ำ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมการซักซ้อมโครงการล้างมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2-1 นิ้ว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณประจำปี 2558
01/07/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวสนทนายามเช้า
01/07/2015 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว
01/07/2015 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน)
01/07/2015 กปภ.สาขาบ้านฉาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี กระตุ้นพนักงานหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
01/07/2015 กปภ.สาขาตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
Up To Top