เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,353 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,149 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
09/02/2016 กปภ.สาขารังสิต(พ) จะทำการหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการทดสอบ Step Test (หาจุดแตกรั่วในเส้นท่อ) บริเวณ DMA RS-09 ในคืนวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 00.00 - 03.00น.
08/02/2016 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
08/02/2016 กปภ.ข.๙ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการประปาส่วนภูมิภาค
08/02/2016 กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน Home Care”
08/02/2016 กปภ.สาขาเชียงราย Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
08/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผน เพื่อตัดประสานท่อประปา
08/02/2016 กปภ.สาขาสวรรคโลกเตรียมพร้อมในการป้องกันปัญหาภัยแล้ง
08/02/2016 ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดการใช้น้ำประปา
08/02/2016 กปภ.สาขาบ้านบึง มอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
08/02/2016 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
Up To Top