เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
28/02/2015 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
27/02/2015 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา ในวันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
27/02/2015 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมถวายสักการะพระแม่ธรณีและพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวาระโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี กปภ.
27/02/2015 กปภ.สาขาลำปาง ทำพิธีสักการะพระแม่ธรณีและพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบ 36 ปี
27/02/2015 กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมทำพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีในวันสถาปนากปภ ครบรอบ 36 ปี
27/02/2015 กปภ.สาขาชัยนาท ดำเนินการหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย
27/02/2015 กปภ.สาขากำแพงเพชร บวงสรวงบูชาสักการะพระแม่ธรณี ศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๓๖ ปี
27/02/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ได้่จัดพิธีบรวงสรวงพระแม่ธรณี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 36 ปี
27/02/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2558
27/02/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่มร่วมสนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรมและเทศกาลผัดไทยวังทองและงานกาชาด ประจำปี 2558
Up To Top