เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/05/2016 กปภ.ย้ำน้ำเค็มรุก ไม่กระทบผลิตน้ำประปา
30/05/2016 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
30/05/2016 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
30/05/2016 กปภ.ข.10 จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดอยมูล อ.บ้านตาก จ.ตาก
30/05/2016 กปภ.เขต 10 ร่วมกิจกรรมในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการสานสัมพันธ์คนปลายน้ำสู่คนต้นน้ำแม่กลอง โดยมี กปภ.เขต 3 เป็นเจ้าภาพ
30/05/2016 กปภ.เขต 10 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดอยมูล อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
30/05/2016 กปภ.สาขาบางมูลนาก จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) 30 พฤษภาคม 2559
30/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559
30/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
30/05/2016 "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ จัดทีมออกปฏิบัติการหาน้ำสูญเสียและซ่อมท่อแตก/รั่ว 24 ชั่วโมง
Up To Top