เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,352 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
24/11/2015 กปภ.รณรงค์ลอยกระทงควบคู่อนุรักษ์แหล่งน้ำ
24/11/2015 การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่
24/11/2015 กปภ.สาขาจุน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2559
24/11/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อประปา
24/11/2015 กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน ร่วมสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร
24/11/2015 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม ออกบริการโครงเติมใจให้กัน(Home Care)ครั้งที่1/2559
24/11/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย ออกหน่วยโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
24/11/2015 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
24/11/2015 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
24/11/2015 กปภ.สาขาบ้านไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ นายวิโรจน์ กิตติรัตนชัย ผอ.กองวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะกรรมการคัดเลือก กปภ.สาขาดีเด่น ประจำปี 2558 ในโอกาสเข้าตรวจประเมินผล กปภ.สาขาบ้านไผ่
Up To Top