เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
23/08/2014 กปภ.สาขาตะกั่วป่า ทำความสะอาดระบบผลิต
22/08/2014 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา ในวันอังคาร ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
22/08/2014 แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม
22/08/2014 กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน สิงหาคม ร่วมสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร
22/08/2014 กปภ.สาขาตาก จัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11/2557 พร้อมประชุมประจำเดือน และร่วมลงคะแนนคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/57
22/08/2014 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยรับชำระเคลื่อนที่ โดยรถ PWA Moving Service
22/08/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
22/08/2014 กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เพื่อใช้ในโครงการ “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี”
22/08/2014 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ให้การต้อนรับ ผู้การ กปภ.และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำเขาระโอก
22/08/2014 ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
Up To Top