เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
20/10/2014 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรม Morning Talk
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ขอชี้แจ้งข้อร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ ท่อประปาในความรับผิดชอบของแผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร (มทบ.23)
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ประกาศ ทำการตัดประสานท่อส่งน้ำดิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. พร้อมปรับแรุงระบบไฟฟ้าควบคุม บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองชลประทาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ จึงใคร่ขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ประกาศ ทำการตัดประสานท่อส่งน้ำดิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. พร้อมปรับแรุงระบบไฟฟ้าควบคุม บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองชลประทาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ จึงใคร่ขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
20/10/2014 กปภ.ข.๑ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบ DATA CENTER
20/10/2014 กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมหัวดับเพลิง ซอยวัดดาวเรือง ต.บางพูด
20/10/2014 กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk
20/10/2014 กปภ.สาขาธัญบุรี ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคุม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บริเวณถนนรังสิต - นครนายกตั้งแต่คลอง ๖ - ๑๓ และถนนลำลูกกาตั้งแต่คลอง ๗ - ๑๓
20/10/2014 กปภ.สาขาเกาะสมุย มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.จำนวน ๑,๐๐๐ ขวดและร่วมงานสืบสานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี ๒๕๕๗
Up To Top