เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
21/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อS/Pขนาด 150 มม.
21/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร หยุกการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
21/10/2014 กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ลานอเนกประสงค์พรุเฉวง (PWA MOVING SERVICE)
21/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการรับค่าน้ำประปานอกสถานที่ด้วยรถ PWA. Moving Service
20/10/2014 กปภ.สาขาเกาะสมุย มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.จำนวน ๑,๐๐๐ ขวดและร่วมงานสืบสานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี ๒๕๕๗
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผล โครงการการจัดการน้ำสะอาด(WSP)
20/10/2014 กปภ.สาขาหลังสวน จัดประชุมตัวแทนบริษัทอ่านมาตรวัดน้ำเพื่อตอบรับนโยบายของผู้ว่าการ กปภ.
20/10/2014 กปภ.สาขาบ้านตาขุน มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อเลี้ยงรับรองนักกีฬาตระกร้อทีมชาติไทย
20/10/2014 กปภ.สาขาปากพนัง On the job training เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเดินเครื่องสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ
Up To Top