ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,268,829 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,188,475 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 156,849,037 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 146,854,703 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 103,374,175 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/09/2017 กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ เทศบาลตำบลห้วยไคร้
2 19/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี จัดการอบรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 1/2560
3 19/09/2017 กปภ.สาขาบางมูลนาก จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเข้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2560
4 19/09/2017 แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผนเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่
5 19/09/2017 กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัด "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานของ อปท. ในเขต อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
6 19/09/2017 กปภ.สาขานครพนมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
7 19/09/2017 กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม 5 ส.
8 19/09/2017 กปภ.สาขาหนองไผ่ได้ร่วมประดิษฐ์และมอบดอกไม้จันทน์ให้กับนายอำเภอหนองไผ่
9 19/09/2017 กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินงานโครงการ กปภ.รักษ์ชมชน
10 19/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR “กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท ประจำปี ๒๕๖๐”
เลื่อนขึ้นข้างบน