เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
27/05/2015 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง ช่างโยธา 3 (ควบคุมโครงการก่อสร้าง)
27/05/2015 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
27/05/2015 กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรม CSR มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน
27/05/2015 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
27/05/2015 กิจกรรมสนทนายามเช้า
27/05/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 8/2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
27/05/2015 กปภ.สาขาเกาะคา-ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
27/05/2015 กปภ.สาขาเกาะคา-เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหญ่
27/05/2015 กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์หม่อนไหม ใส่ใจคุณค่าน้ำ
27/05/2015 กปภ.สาขาบางมูลนาก มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอบางมูลนาก 27 พฤษภาคม 2558
Up To Top