เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,850,534 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,021,621 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 143,293,615 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,510,619 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 97,883,850 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
08/10/2015 วางแผนเตรียมการรับภัยแล้ง กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) โดย ผจก.มงคล วัยละเสวี ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำและแผนบริการจัดการน้ำในฤดูแล้ว ปี ๒๕๕๘/๕๙ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่
08/10/2015 กปภ.สาขาจุน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โรงเรียนจุนวิทยาคม
08/10/2015 มิสเตอร์ประปาทันใจ ตรวจสอบน้ำขุ่นแดง
08/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ภิระยะกากูล อดีตรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๕) และนายนนทศักดิ์ ภู่ภัทรางค์ อดีตผู้จัดการ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) ในการเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
08/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
08/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม2558
08/10/2015 ร่วมประชุม
08/10/2015 ร่วมบริจาคโลิต
08/10/2015 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมหารือ เรื่อง จัดทำแผน “ความพึงพอใจแก่ลูกค้า”
08/10/2015 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมหารือ เรื่อง จัดทำแผน “ความพึงพอใจแก่ลูกค้า”
Up To Top