เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,353 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,149 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
11/02/2016 กปภ. ให้ความมั่นใจ ชาวดอนเจดีย์ มีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องแน่นอน
11/02/2016 กปภ.สาขาแม่สะเรียง มอบน้ำดื่ม ให้กับชุมชนบ้านโป่งนอกจัดกิจกรรมงานกีฬาสีเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 13
11/02/2016 กปภ.สาขาเกาะคาร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดนางเหลียว
11/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรีได้ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) คร้ั้งที่ 4/2559
11/02/2016 กปภ.สาขาหนองไผ่ เปิดฐานความรู้ เรื่อง "กว่าจะมาเป็นน้ำประปา" ให้กับเนตรนารี โรงเรียนหนองไผ่
11/02/2016 กปภ.ข.6 และ กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวทัศนีย์ เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม พร้อมหารือแผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ กปภ.สาขามหาสารคาม
11/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ณ บ้านสีสุก ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
11/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว ตามแผนปฏิบัติการ ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำแม่ข่ายกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
11/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ. ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
11/02/2016 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม CSR ประจำปี ๒๕๕๙
Up To Top