เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
25/06/2016 กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
25/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกพบประชาชนโครงการเติมใจให้กัน
25/06/2016 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เรื่องการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ
24/06/2016 กปภ.ข.๙ จัดค่ายค่านิยม ส่งเสริมการเรียนรู้วิสัยทัศน์และพฤติกรรม ๑๑ ประการ
24/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ได้ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
24/06/2016 กปภ.สาขาเด่นชัย ประชุมทีมงานเทคนิค WSP ครั้งที่ 9/2559
24/06/2016 กปภ.สาขาหล่มสัก ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา
24/06/2016 กปภ.สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 9/2559
24/06/2016 ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคหภูมิพิสัย หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.
24/06/2016 น.ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคหภูมิพิสัย หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 15.00 น.
Up To Top