เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
28/11/2014 กปภ.สาขาสวรรคโลก มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 200 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานเล่าขานตำนานตำบลในเมือง ตามโครงการ "ปั่นจักรยานสร้างตำนาน ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557"
28/11/2014 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
28/11/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วร่วมช่วยกันทำความสะอาดประดับตกแต่งธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและสะอาดตา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
28/11/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าสร้างความรักความผูกพันในองค์กร
28/11/2014 กปภ.สาขารังสิต(พ) จะทำการปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 315 มม. บริเวณถนนพระองค์เจ้าสาย (หน้าโลตัส - ม.อยู่เจริญ1) คลองสี่ อ.ธัญบุรี ในวันศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.
28/11/2014 กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ ที่14
28/11/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือก กปภ.สาขาดีเด่น ประเภทการเรียนรู้และพัฒนาทีมงานดีเด่น ประจำปี 2557
28/11/2014 กปภ.สาขาราชบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตกตะกอน ณ สถานีจ่ายน้ำเขางู
28/11/2014 กปภ.สาขาเกาะสมุย ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบสำนักงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
28/11/2014 กปภ.สาขาทุ่งสง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
Up To Top