เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
27/04/2015 กปภ.สาขาสามพราน นำโดย นายธงชัย เรืองจุ้ย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "Morning Talk�สนทนายามเช้า" ประจำเดือน เมษายน 2558 เพื่อส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ ที่ 14
27/04/2015 นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ หัวหน้าชรินทร์ สุขดวง หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และ หัวหน้าอารียา บุญทอ หัวหน้างานอำนวยการ นำทีมพนักงานร่วมงานพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี พ.ศ.2558
27/04/2015 ผู้จัดการชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้วนประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่สอด พร้อมหน่วยงานราชการ หน่วย
27/04/2015 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
27/04/2015 กิจกรรมสนทนายามเช้า
27/04/2015 ตอกย้ำคุณภาพน้ำ กปภ. ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
27/04/2015 กปภ.สาขาเบตง เข้าร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศรมหาราช"
27/04/2015 กปภ.ข.๗ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี บำบัดทุกข์ บำรุงสุขชาว อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
27/04/2015 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๘
27/04/2015 ผอ.กปภ.ข.๗ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่สอบคัดเลือกได้บรรจุเป็นพนักงาน กปภ. สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗
Up To Top