ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,405,343 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,246,738 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 117,322,077 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 111,212,049 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 78,519,783 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/10/2016 กปภ.ชม.(พ) ร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
2 24/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ร่วมถวายพวงมาลาราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2559
3 24/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหารสนับสนุนกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช
4 24/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหารร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
5 24/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหารร่วมพิธี "วันปิยมหาราช"ประจำปี ๒๕๕๙
6 23/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช
7 23/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมถวายพวงมาลาราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2559
8 23/10/2016 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
9 23/10/2016 กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมลงนามถวายอาลัย ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม
10 23/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ร่วมถวายพวงมาลาราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2559
เลื่อนขึ้นข้างบน