เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,352 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/12/2015 กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส.โรงกรองน้ำแม่สะเรียง
01/12/2015 กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
01/12/2015 หัวหน้างานบริการฯ กปภ.สาขากำแพงเพชร นำพนักงานในสังกัด On the job training วิธีการโบล์วตะกอน
01/12/2015 กปภ.สาขาสวรรคโลก ร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558
01/12/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
01/12/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
01/12/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
01/12/2015 พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
01/12/2015 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
01/12/2015 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับกองตรวจสอบภูมิภาค ๓
Up To Top