ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 29/08/2016 กปภ.สาขาไชยา ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.4 ร่วมกิจกรรม "ร่วมใจปลูกป่า จากเขาเพ-ลา สู่ มหานที"
2 29/08/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ในกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
3 29/08/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
4 29/08/2016 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
5 29/08/2016 กปภ.สาขาพังลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
6 29/08/2016 กปภ.สาขาสายบุรี จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า Morning talk ครั้งที่ 11/59
7 29/08/2016 กปภ.สาขาสายบุรี จัดทำประชาคมมติ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
8 29/08/2016 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3/2559
9 29/08/2016 กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ปลุกพลังความสามัคคี เน้นย้ำค่านิยม กปภ."มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน"
10 29/08/2016 กปภ.เขต ๑ จัดอบรมการลงข้อมูลระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์บริหารจัดการน้ำสูญเสีย (PM DMA)
เลื่อนขึ้นข้างบน