เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
05/03/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ณ บริเวณโรงกรองน้ำวัดชัยสิทธาวาส จ.ปทุมธานี
05/03/2015 การประาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ร่วมงานเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ณ.พุทธมณฑล กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีตลอดมา
05/03/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) รับชำระค่าน้ำประปา ด้วยรถบริการเคลื่อนที่ " PWA MOBILE SERVICE " ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
05/03/2015 กปภ.สาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
05/03/2015 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการ ศูนย์ดำรงธรรมอุบลราชธานีสัญจร
05/03/2015 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
05/03/2015 กปภ.ข.๕ ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ๓๖ ปี กปภ.
05/03/2015 กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2558 เพื่อทำความดีเนื่องในวันหยุดมาฆบูชา
05/03/2015 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำ
05/03/2015 กปภ.สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประจำปี 2558 "เชื่อมสัมพันธ์ พี่น้อง รัฐวิสาหกิจ แม่สะเรียง"
Up To Top