เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
05/08/2015 กปภ. สนองนโยบายรัฐบาล ลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน
05/08/2015 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา ในวันศุกร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
05/08/2015 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
05/08/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
05/08/2015 กปภงสาขาลำพูน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "ชาวลำพูนร่วมใจ คืนน้ำใสให้แม่น้ำกวง"
05/08/2015 กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/58
05/08/2015 กปภ.สาขาลำพูน นำโดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมพนักงานลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมกัน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดล้องกู่ไทย ตำบลต้น ธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
05/08/2015 กปภ.สาขาลำปาง เข้าร่วมฝึกอบรมระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง
05/08/2015 รปก.1 เป็นประธานในการประชุมพนักงานในสังกัด กปภ.ข. 10 และติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2558 ของ กปภ.ข.10
05/08/2015 ตัวแทนชาวอำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์ เข้าหารือ ผอ.กปภ.ข.10 ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(เร่งด่วน)
Up To Top