เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
18/12/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ออกหาท่อแตก - ท่อรั่ว
18/12/2014 กปภ.สาขาปากท่อ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้าน จ.ราชบุรี
18/12/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวมอบน้ำดื่ม
18/12/2014 กปภ.สาขาระยองออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
18/12/2014 กปภ.สาขาอรัญประเทศ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประปาดีเด่น ประเภทการจ่ายน้ำดีเด่น ประจำปี 2557
18/12/2014 กปภ.สาขาอรัญประเทศ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประปาดีเด่น ประเภทการเรียนรู้และพัฒนาทีมงานดีเด่น ประจำปี 2557
18/12/2014 กปภ.สาขาอรัญประเทศ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประปาดีเด่น ประเภทการให้บริการลูกค้าดีเด่น ประจำปี 2557
18/12/2014 กปภ.สาขาอรัญประเทศ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประปาดีเด่น ประเภทการผลิตน้ำดีเด่น ประจำปี 2557
18/12/2014 กปภ.สาขาศรีประจันต์จัดกิจกรรมBig Cleaning Day
18/12/2014 กปภ.สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3/2558
Up To Top