เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
05/07/2015 กปภ.สาขาเกาะคา ออกตรวจสอบในกรณีมีอัตราการใช้น้ำเพิ่มขึ้นผิดปกติ
05/07/2015 กปภ.สาขาท้ายเหมืองเดินหน้าจัดประชาคมขอใช้พื้นที่และแหล่งน้ำสร้าง Mobile Plant แก้ปัญหาภัยแล้งตำบลโคกกลอย
04/07/2015 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญดำเนินโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘
04/07/2015 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2558
04/07/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
03/07/2015 กปภ.ข.9 ร่วมกับ กปภ.สันกำแพง เตรียมจัดกิจกรรม ยุวประปาเทิดพระเกียรติฯ
03/07/2015 กปภ.สาขาเชียงหใม่ (พ) บริหารจัดการน้ำช่วยเหลือ กปภ.สาขาข้างเคียงแก้ปัญหาภัยแล้ง มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
03/07/2015 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
03/07/2015 กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งขอหยุดจ่ายน้ำประปาเนื่องจากท่อน้ำดิบประปาแตก ในเขตแม่ข่ายอำเภอเด่นชัย
03/07/2015 กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 12/2558
Up To Top