เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/08/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ประกาศงดให้บริการรับชำระค่าบริการต่างๆ เป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลการชำระค่าน้ำประปา ค่าติดตั้ง และคำร้องต่างๆ
30/08/2015 กปภ.สาขาด่านช้างซ่อมประตูน้าขนาด 2 นิ้ว
30/08/2015 กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบหมายงานอำนวยการออกบริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลหนองปรือ ตามแผนเดือน ส.ค.58
30/08/2015 ทีมงาน กปภ.สาขาเลาขวัญ โดยงานผลิต ล้างทำความสะอาด โรงสูบน้ำแรงต่ำ หน่วยบริการแม่ข่ายเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
30/08/2015 งานบริการฯ กปภ.สาขาเลาขวัญ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ระบายตะกอนในเสันท่อ (Blow Off) ตามแผนเดือน ส.ค.58
30/08/2015 กปภ.สาขาเลาขวัญ เรียนรู้การใช้สารเคมีและการเก็บสารเคมี
30/08/2015 กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมประชุมโครงการ WSP ภาคี จ.กาญจนบุรี
29/08/2015 กปภ.สาขาด่านช้างเปลี่ยนลูกยางหน้ามาตรขนาด1 นิ้ว
28/08/2015 กปภ.สาขาคลองท่อม พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้
28/08/2015 กปภ.ข.9 มอบน้ำดื่มแก่เทศบาลตำบลแม่แฝก
Up To Top