เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
25/05/2015 กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกันปรับภูมิทัศ ทาสีพื้นสถานีผลิตน้ำอำเภอแม่สะเรียง
25/05/2015 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ร่วมกับชาวชุมชนบ้าน สองพี่น้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้ดำเนินการปรับ/เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘
25/05/2015 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ร่วมกับกองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จัดโครงการฝึกอบรมในงาน (OJT) หลักสูตร "การควบคุมน้ำสูญเสีย" ณ กปภ.สาขากำแพงเพชร
25/05/2015 กปภ.สาขาศรีสำโรง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
25/05/2015 กปภ.สาขาบางมูลนากเข้าร่วม โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ. ศาลาการเปรียญวัดหนองสะเดา หมู่ที่ 3 ตำบลลำประดา
25/05/2015 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำ และมิสเตอร์ประปาทันใจตรวจสอบพื้นที่ ณ บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
25/05/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำ และน้ำประปาไหลอ่อน
25/05/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ประกาศจ่ายน้ำประปาเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง
25/05/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ประกาศจ่ายน้ำประปาเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง
25/05/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล ประกาศจ่ายน้ำประปาเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง
Up To Top