เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
03/09/2015 กปภ.สนองมาตรการประหยัดน้ำภาครัฐ จัดรณรงค์โรงเรียนทั่วประเทศ
03/09/2015 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) คว้ารางวัล “Thailand PES Award 2015” นายมงคล วัยละเสวี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เป็นตัวแทน กปภ.รับรางวัล Thailand PES Award 2015 องค์กรผู้ตอบแทนคุณระบบนิเวศ จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) ในฐานะผู้นำร่องดำเนินการปลูกป่า สร้างและรักษาฝายชะลอน้ำ รักษาระบบนิเวศน์ ทำการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ผ่านชาวบ้านหัวเลา ในพื้นที่ต้นน้ำทุ่งจ๊อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของลำน้ำแตงและลำน้ำแม่ปิง จนถึงปัจจุบัน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
03/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 12/2558
03/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน
03/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน ออกตรวจสอบการใช้น้ำสูงผิดปกติ
03/09/2015 กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 16/2558
03/09/2015 กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน พร้อมประกาศดาวเด่นประจำไตรมาส 4/58
03/09/2015 กปภ.สาขาเชียงราย ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย ศึกษาดูงาน
03/09/2015 กปภ.ข.10 จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลโครงการ WSP ประจำปีงบประมาณ 2558
03/09/2015 กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน กันยายน ร่วมสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร
Up To Top