เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/06/2015 กปภ.สาขาเด่นชัย ประชุมทีมงานเทคนิค WSP ครั้งที่ 9/2558
30/06/2015 นายอำเภอร้องกวาง เข้าเยี่ยมแหล่งน้ำดิบ กปภ.สาขาร้องกวาง
30/06/2015 กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2558
30/06/2015 งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 ดำเนินโครงการปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 10 ในพื้นที่ กปภ.สาขาบางมูลนาก
30/06/2015 งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 ดำเนินโครงการปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 9 ในพื้นที่ กปภ. สาขาเพชรบูรณ์
30/06/2015 กปภ.สาขาตะพานหิน โดยงานผลิต จัดกิจกรรม On the job training
30/06/2015 กปภ.สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9/2558
30/06/2015 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดความรับผิดชอบในการติดตามและนำเข้าข้อมูลระบบดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)
30/06/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
30/06/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ ส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
Up To Top