เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
22/09/2014 กปภ. ขยายสาขานครปฐมรองรับผู้ใช้น้ำประปาที่เพิ่มสูงขึ้น
22/09/2014 นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) และคณะผู้บริหารของสำนักตรวจสอบ เข้าแสดงความยินดี กับคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
22/09/2014 กปภ.ไม่หยุดพัฒนา คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
22/09/2014 กปภ.ข.9 ร่วมสดุดีเทิดพระเกียรติวันรัฐวิสาหกิจไทย
22/09/2014 กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ จัดสนทนายามเช้า
22/09/2014 กปภ.สาขาฝาง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด
22/09/2014 กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน Home Care” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2557
22/09/2014 กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” รวมพลังคืนความสุขให้คนในชาติ
22/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เสริมศักยภาพองค์กร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ แก่ วิศวกร ช่างโยธา และนายช่างโยธา ในสังกัด กปภ.ข.๖
22/09/2014 กปภ.ข.๖ และ กปภ.สาขา ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และในโอกาสวันรัฐวิสาหกิจไทย พร้อมพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
Up To Top