เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,352 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
27/11/2015 กปภ.สาขาลำปางออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดบ้านทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
27/11/2015 กปภ.สาขาเกาะคาจัดกิจกกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
27/11/2015 กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมเดินขบวนแห่กระทงสืบสานประเพณี
27/11/2015 กปภ.สาขาท่าตะโก มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนโครงการปั่นเพื่อพ่อ (Bike For Dad)
27/11/2015 กปภ.สาขากำแพงเพชร นำพนักงานในสังกัดเรียนรู้โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ณ หน่วยบริการลานกระบือ
27/11/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2559
27/11/2015 กปภ.สาขาบางมูลนาก จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) 27 พฤศจิกายน 2558
27/11/2015 กปภ.สาขาโพนทอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่เทศบาลอำเภอโพนทอง เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมพร้อมให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
27/11/2015 กปภ. ข.๗ สัมภาษณ์คัดเลือกนักบริการมือทองสมองเพชร ปีที่ ๑๐
27/11/2015 กปภ.สาขาระยอง ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2558 พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. 960 ขวด
Up To Top