เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
24/06/2016 กปภ.ข.๙ จัดค่ายค่านิยม ส่งเสริมการเรียนรู้วิสัยทัศน์และพฤติกรรม ๑๑ ประการ
24/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ได้ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
24/06/2016 กปภ.สาขาเด่นชัย ประชุมทีมงานเทคนิค WSP ครั้งที่ 9/2559
24/06/2016 กปภ.สาขาหล่มสัก ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา
24/06/2016 กปภ.สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 9/2559
24/06/2016 ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคหภูมิพิสัย หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.
24/06/2016 น.ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคหภูมิพิสัย หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 15.00 น.
24/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคามจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
24/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ออกสำรวจท่อแตกรั่ว ทำ Step Test เพื่อลดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และลดอัตราน้ำสูญเสีย
24/06/2016 กปภ.สาขาธาตุพนม ให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ “รู้เขา รู้เรา มหาดไทยพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
Up To Top