ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 31/08/2016 กปภ.สาขาเด่นชัย ประชุมทีมงานเทคนิค WSP ครั้งที่ 11/2559
2 31/08/2016 Morning Talk ครั้งที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
3 31/08/2016 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบผลิต” รุ่นที่ 1/59 (On-the-job-training)
4 31/08/2016 หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ
5 31/08/2016 กปภ.สาขาบ้านโป่ง (โครงการเติมใจให้กัน)
6 31/08/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
7 31/08/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน โดยผู้จัดการธงชัย เรืองจุ้ย และผช.ผจกนางราตรี อักษรอินทร์ ได้มอบน้ำดื่มให้ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 500 ขวด
8 31/08/2016 งานผลิตล้างถังตกตะกอนประจำเดือน สิงหาคม 2559
9 31/08/2016 กปภ.สาขากาญจนบุรีร่วมประชุมเครือข่ายภาคีจังหวัดกาญจนบุรี
10 31/08/2016 งานบริการ กปภ.สาขากาญจนบุรี ทำ Zero Test DMA 07
เลื่อนขึ้นข้างบน