ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,405,343 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,246,738 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 117,322,077 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 111,212,049 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 78,519,783 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 28/09/2016 กปภ.ปทุม-อุดร คว้ามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2559
2 28/09/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพงมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์
3 28/09/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานคสวรรค์ จัดกิจกรรม "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"
4 28/09/2016 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2559
5 28/09/2016 กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2559
6 28/09/2016 กปภ.สาขาบางคล้า รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส
7 28/09/2016 ผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำพระปรง
8 28/09/2016 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8
9 28/09/2016 กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่จัดทำประชาคมเพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และเพิ่มผู้ใช้น้ำ
10 28/09/2016 กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2559
เลื่อนขึ้นข้างบน