เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/01/2015 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
30/01/2015 กปภ.สาขาพนัสนิคม ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปานอกสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
30/01/2015 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมแรงร่วมใจ ล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา
30/01/2015 กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talkส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ ที่ 14
30/01/2015 ผช.ผอ.กปภ.ข.๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสะเดา
30/01/2015 กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้สะอาดเรียบร้อยตามแนวทางยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
30/01/2015 กปภ.สาขากบินทร์บุรี มอบของขวัญปีใหม่ คืนความสุขให้ประชาชน ตามโครงการ “ประปาทันใจ คนไทยมีสุข”
30/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตก รั่ว ด้วยวิธีการเดินสำรวจ (Passive Control) ตามแผนปฏิบัติการลดปริมาณการเกิดน้ำสูญเสีย
30/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2558 เสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร
30/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า
Up To Top