เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
25/05/2016 บอร์ด กปภ. มั่นใจสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน
25/05/2016 กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
25/05/2016 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 6/2559
25/05/2016 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 8/59
25/05/2016 กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาต พ.ศ.2559
25/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
25/05/2016 กปภ.สาขาเชียงราย อบรมข้อกำหนด ISO 9001 : 2015
25/05/2016 กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559"
25/05/2016 กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) เพื่อแจ้งข่าวและสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร
25/05/2016 กปภ.สาขาตาก จัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2559 พร้อมประชุมประจำเดือน
Up To Top