เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด



Thailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/06/2016 กปภ.สาขาสะเดาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร
30/06/2016 กปภ.สาขาสะเดาให้การต้อนรับพนักงานกปภ.สาขาพัทลุงและกปภ.สาขาเขาชัยสนดูงานการใช้ระบบCIS
30/06/2016 กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก ประชุมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
30/06/2016 กปภ.สาขาสะเดาออกปฏิบัติการหาน้ำสูญเสียตามแผนประจำเดือน
30/06/2016 กปภ.สาขาสายบุรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยม "โครงการ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พฤติกรรมตามค่านิยม กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"
29/06/2016 นายชูาติ ไม้คง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี และพนักงาน จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมิถุนายน 2559
29/06/2016 กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรมโครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 8/2559
29/06/2016 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม ( Auditor Team ) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ครั้งที่ 1/2559 จาก กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
29/06/2016 Auditor Team กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ครั้งที่ 2/2559 ให้แก่ กปภ.สาขาเพชรบุรี
29/06/2016 กปภ.สาขาระโนด จัดประชุม การขับเคลื่อนค่านิยมประจำปี 2559
Up To Top