เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
04/10/2015 กปภ.สาขากาญจนบุรีแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์
02/10/2015 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ออกบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน)
02/10/2015 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
02/10/2015 กปภ.ข.2 และกปภ.สาขาในสังกัด ร่วมแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี พร้อมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2558
02/10/2015 กปภ.สาขาพนมทวน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกปภ.สาขาเดิมบางนางบวช
02/10/2015 ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
02/10/2015 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ต้อนรับอจารย์และนักศึกษาม.อ.หาดใหญ่ดูงานระบบผลิต
01/10/2015 แสดงมุทิตาจิตกรรมการตรวจสอบของ กปภ. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
01/10/2015 กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส 4 เดือนกันยายน 2558
01/10/2015 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตรากปภ. จากกปภ.เขต10 เพื่อใช้ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์
Up To Top