เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
28/07/2014 กปภ.ข.๙ ร่วมกับ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ซักซ้อมเตรียมการประเมินโปรแกรมประยุกต์ Wmap เวอร์ชั่น ๙.๑๒ ในรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
28/07/2014 กปภ.สาขาลำพูน โดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ไชยนอก ตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานผลิต เข้าร่วม โครงการคู่หูแก้จน
28/07/2014 คณะกรรมการตรวจประเมินคลังพัสดุ กปภ.สาขาลำพูน
28/07/2014 ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องน้ำสูญเสีย จาก Yokohama เข้าศึกษาดูงาน ที่กปภ.สาขาลำพูน
28/07/2014 กปภ.สาขานครสวรรค์ เรื่องประกาศหยุดจ่ายน้ำ
28/07/2014 กปภ.สาขาชัยนาท สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28/07/2014 กปภ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
28/07/2014 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3/2557
28/07/2014 กปภ.สาขาตากปฏิบัติงานหาท่อแตกรั่วโดยวิธี Passive control พื้นที่อำเภอวังเจ้า
28/07/2014 กปภ.ข.๖ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกลงทุนด้วยตนเอง (Employee’s choice)” โดยกองบริหารกองทุน ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จ.ขอนแก่น
Up To Top