เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
03/09/2014 กฝภ.๒ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมน้ำสูญเสียขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1/57 ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค ๒ สำหรับพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 6 7 และ 8
03/09/2014 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ปรับสภาพภูมิทัศน์ ทาสีประตูน้ำเพื่อแยกประเภทการใช้งานโรงกรองน้ำประปา สถานีผลิตน้ำโพธาราม ดำเนินการตามนโยบายโครงการจัดการน้ำสะอาดWSP (Water Sefety Plan)
03/09/2014 ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความผูกพัน
03/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดแก่อำเภอกุยบุรี
03/09/2014 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2557
03/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน (Home Care) ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ พื้นที่หน่วยบริการเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
03/09/2014 กปภ. มั่นใจประกาศรับรองน้ำประปาสาขาอำนาจเจริญดื่มได้แล้ว
03/09/2014 กปภ.สาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk )
03/09/2014 ประธานกรรมการ กปภ. ลงพื้นที่ กปภ.สาขาระโนด สำรวจความพร้อมเพื่อรองรับการขอใช้บริการน้ำประปาของ อ.กระแสสินธ์ จ.สงขลา
03/09/2014 รปก.๑ ประชุมตรวจงานก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด ๕๐๐ ลบ./ชม. และวางท่อส่งน้ำพื้นที่ตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Up To Top