เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/10/2014 กปภ. คว้า ๒ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
01/10/2014 กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk สานสัมพันธ์ กรจ.
01/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ลงพื้นที่ ออกหน่วยบริการประชาชนด้วยความห่วงใย ในกิจกรรม เติมใจให้กัน (Home Care) ณ บ้านนาเลาะ ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
01/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จัดกิจกรรม เติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ลงพื้นที่เติมความห่วงใยให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ ณ ชุมชนบ้านตำแย ม.๒ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
01/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ออกหน่วยบริการในโครงการอำเภอยิ้ม สร้างความสุขให้ประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านหารฮี หมู่ ๔ ตำบลแม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
01/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ร่วมส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) พร้อมโครงการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๔/๒๕๕๗
01/10/2014 กปภ.สาขาโพนทอง ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองหิ่งหาย ม.๔ ต.พรหมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
01/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ สานสัมพันธ์องค์กรสีฟ้า จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
01/10/2014 กปภ.ข.๑ มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
01/10/2014 กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
Up To Top