เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
04/09/2015 กปภ. สาขาสะเดาพร้อมประกาศรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว
04/09/2015 กปภ.สาขาร้องกวาง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 12/2558
04/09/2015 กปภ.สาขาท่าตะโก ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4/2558
04/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนโครงการปันน้ำดื่มเพื่อพี่น้องไทยประสบภัยแล้ง
04/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
04/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
04/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม๒๕๕๘
04/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการ อำเภอเขาวงยิ้ม...เคลื่อนที่
04/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรม CSR “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ ๙”
Up To Top