เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
26/04/2015 งานผลิต กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
26/04/2015 งานผลิต กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
26/04/2015 กปภ.สาขาด่านช้างซ่อมท่อเมนรองบ้านนายวิเชัยร สะราคำ
26/04/2015 กปภ.สาขาด่านช้างซ่อมท่อเมนข้ามถนนหน้าบ้านนายจรัญ เฟื่องฟูลอย
26/04/2015 กปภ.สาขาด่านช้างซ่อมท่อเมนรองหน่้าร้านถาวรการไฟฟ่า
25/04/2015 กปภ.สาขาด่านช้างซ่อมท่อ PVC 100 มม.ร้านเฒ่าท่อไอเสีย
25/04/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตามแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนเมษายน 2558
25/04/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดทำกิจกรรมโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ในพื้นที่ให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ
25/04/2015 มิตเตอร์ประปาทันใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ออกให้บริการประชาชน รับเเจ้ง/พร้อมออกแก้ไขปัญหาท่อแตกท่อรั่ว น้ำไม่ไหล และให้คำปรึกษากับผู้ใช้น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
24/04/2015 กปภ.สาขาแม่ริม มอบน้ำดื่มเพื่อร่วมทำบุญงานให้กับวัดศรีปิงชัย
Up To Top