Skip to Content (Press Enter)

-

เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค แยกตามจังหวัด

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค แยกตามจังหวัด

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
23/07/2014 กปภ.ชม.(พ) ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวากับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำฝายพญาคำ
23/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
23/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงขั้นต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
23/07/2014 กปภ.สาขาเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.ข. ๒ และ กปภ.ข. ๓
23/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำ Step test DMA_11
23/07/2014 กปภ.สาขาอุทัยธานี ดำเนินกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
23/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย จัดสนทนายามเช้า ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
23/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 400 ขวด
23/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมส่งเสริมความผูกพันองค์กรสีฟ้า จัดกิจรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
23/07/2014 กปภ.สาขาบ้านไผ่ ลงพื้นที่ ทำ Step Test ออกสำรวจค้นหาท่อแตก - รั่ว พร้อมทำการระบายตะกอนในเส้นท่อ ในเขตพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
Up To Top