ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,405,343 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,246,738 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 117,322,077 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 111,212,049 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 78,519,783 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 29/09/2016 กปภ.สาขาเทิง ประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” “อย่าให้ใคร่ว่า กปภ.ไม่โปร่งใส”
2 29/09/2016 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเนื่องจากจะทำการทดสอบระบบการจ่ายน้ำประปาเพื่อหาการรั่วไหล
3 28/09/2016 กปภ.สาขาธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 บริเวณถนนรังสิต-นครนายก ตั้งแต่คลอง 5 - 11 อำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกาบางส่วน
4 28/09/2016 กรค.4 จัดประชุมสายงานผลิต วางแนวทางปฏิบัติงานด้านระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
5 28/09/2016 กปภ.สาขาไชยา เร่งบริการเชิงรุก ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
6 28/09/2016 ปภ.สาขาขนอมจัดโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2559
7 28/09/2016 กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2559
8 28/09/2016 กปภ.สาขาธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณเลียบคลอง 7 อำเภอลำลูกกาทั้งหมด บริเวณอื่นน้ำไหลเป็นปกติ
9 28/09/2016 ผจก.กปภ.สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นโสภณเคเบิ้ลทีวี เรื่อง สถานการณ์น้ำในพื้นที่เมืองพัทยา
10 28/09/2016 กปภ.สาขาธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงานซ่อมท่อ GRP 800 บริเวณคลอง 10 ตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง 10 ธัญบุรี ที่ถูกเหตุต้นไม้ล้มทับท่อประปาแล้วเสร็จ
เลื่อนขึ้นข้างบน