ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,129,057 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,546,814 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 147,867,944 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 139,992,032 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 103,191,791 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 28/10/2016 กปภ.สาขากุฉินารายณ์ เข้าร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
2 27/10/2016 กปภ.จับมือพฤกษาให้บริการน้ำอำนวยความสะดวกลูกค้า
3 27/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โดย นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา มอบหมายให้ น.ส.กลิ่นสุมาลย์ ศรีปัญญา หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ , นายนิวัติ บุญเรือง หัวหน้างานผลิต,นายละไม กองอิ่น หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงาน ,ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขางาว , ไปรษณีย์สาขางาว เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหลวงเหนือ จ.ลำปาง
4 27/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ 6/2559
5 27/10/2016 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ เข้าร่วมใน “กิจกรรมทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและปรับภูมิทัศน์” และสนับสนุนขวดน้ำตรา กปภ. ณ คูเมืองบ้านเวียงแก้ว
6 27/10/2016 กปภ.ข.10 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2559 และพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการตั้งแถวแปรอักษรเป็นรูปมังกรและสัญลักษณ์เลข ๙
7 27/10/2016 กปภ.ข.10 จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริหารจัดการน้ำสูญเสียครั้งที่ 2/2559
8 27/10/2016 กปภ.ข.๑๐ ร่วมกับ กปภ.สาขาลาดยาว ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมพูดคุยให้ข้อมูลพื้นที่ต่อขยายระบบประปาแก่ประชาชนในพื้นที่
9 27/10/2016 กปภ.ข.๖ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM ครั้งที่ ๑
10 27/10/2016 กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.สาขาเมืองพล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
เลื่อนขึ้นข้างบน