เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
26/05/2016 กปภ.เขต ๑ ,กปภ.สาขาตราด และกปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกัน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ๒๕๕๙
26/05/2016 ทีมงานผลิต กปภ.สาขาด่านช้างจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ โรงสูบน้ำแรงสูง โรงกรอง และโรงจ่ายสารเคมี
26/05/2016 ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
26/05/2016 กปภ.สาขากบินทร์บุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
26/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
26/05/2016 กปภ.เขต 1 และ กปภ.สระแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมระบบ CIS และ BCP
26/05/2016 กปภ.เขต 1 จัดกิจกรรมสนทนาประสาประปา ณ กปภ.สาขาปราจีนบุรี
26/05/2016 กปภ.สาขาลำปางร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลำปาง
26/05/2016 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (พ) เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
26/05/2016 กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2559
Up To Top