เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
03/07/2015 กปภ.ข.9 ร่วมกับ กปภ.สันกำแพง เตรียมจัดกิจกรรม ยุวประปาเทิดพระเกียรติฯ
03/07/2015 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
03/07/2015 กปภ.สาขาชัยนาท มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558ของบุตรพนักงาน กปภ.ถึงแก่กรรม
03/07/2015 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2558
03/07/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย โดยนายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณประปา
03/07/2015 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสัมมนาระบบผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
03/07/2015 กปภ.สาขาบ้านไผ่ ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๖ ออกหน่วยบริการรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เติมใจให้กัน)
03/07/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘
03/07/2015 กปภ.ข.๗ จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP) ระดับ กปภ.เขต ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
03/07/2015 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อบจ.ชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๘
Up To Top