เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
21/08/2014 กปภ. สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ่มให้ประชาชน"
21/08/2014 รองผู้ว่าการ (วิชาการ) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ตรวจ โครงการก่อสร้าง “ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)”
21/08/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ส่งเสริมรอยยิ้มและความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
21/08/2014 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมอบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ หัวข้อ “Internet and Social Media Marketing”
21/08/2014 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่ “โครงการเติมใจให้กัน(Home Care)” ครั้งที่ ๓/๕๗
21/08/2014 กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกให้บริการผู้ใช้น้ำและประชาชน นอกสถานที่
21/08/2014 กปภ.สาขาบ้านบึง ให้การต้อนรับ ผู้การ กปภ. และคณะเนื่องในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมโครงการ WSP
21/08/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ส่งเสริมความสามัคคีและความผูกพัน ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
21/08/2014 กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ จัดสนทนายามเช้า ส่งมอบหนังสือเดินทางสู่อนาคตองค์กรสมรรถนะสูง ( HPO PASSPORT ) ให้กับพนักงานเพื่อการปฏิบัติอย่างจริงจัง
21/08/2014 กปภ.สาขาคลองท่อม ร่วมกับ สนง.เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ได้ร่วมกันทำความสะอาด
Up To Top