เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
07/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน มอบน้ำดื่มบรรจุขวด
07/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำ Step test DMA_14 และ 15
07/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. โดยประมาณ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมท่อแตกชำรุดบริเวณสี่แยกโรงต้ม ถ.ชัยภูมิ – แก้งคร้อ (หมายเลข 201) เยื้องสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดชัยภูมิ
07/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. โดยประมาณ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมท่อแตกชำรุดบริเวณสี่แยกโรงต้ม ถ.ชัยภูมิ – แก้งคร้อ (หมายเลข 201) เยื้องสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดชัยภูมิ
07/10/2015 กปภ.สาขาศรีราชา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/59
07/10/2015 กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่เทศบาลตำบลทับมา
07/10/2015 กปภ.สาขาวัฒนานครจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk)
07/10/2015 Morning Talkสนทนาประสาประปา สัญจร ประจำเดือน ตุลาคม 2558
07/10/2015 กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อบริเวณภายในหมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 6 ในคืนวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น. ส่งผลให้น้ำไม่ไหลภายในบริเวณพื้นที่หมู่บ้านเมืองเอก ใกล้เคียงวัดนาวงและตำบลหลักหกทั้งหมด
07/10/2015 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมหารือสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร
Up To Top