เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,353 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,149 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
10/02/2016 การประส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอนมอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10/02/2016 กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่ม ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
10/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถินร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่
10/02/2016 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ.สาขาน่านออกหาน้ำสูญเสีย ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ณ บริเวณอำเภอเมืองน่าน จ.น่าน
10/02/2016 กปภ.สาขาจุน เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน เพื่อหารือโครงการรับโอนกิจการประปา
10/02/2016 กปภ.สาขาชัยนาทสนับสนุนน้ำดืมให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
10/02/2016 กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ร่วมสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร
10/02/2016 กปภ.สาขาบางมูลนาก จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) 9 กุมภาพันธ์ 2559
10/02/2016 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่สาขาในสังกัด กปภ.ข. ๗
10/02/2016 กปภ.สาขาอุดรธานี ส่งประกวดสถานประกอบการต้นแบบ ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ประจำปี’59
Up To Top