เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
20/10/2014 กปภ.สาขาเกาะสมุย มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.จำนวน ๑,๐๐๐ ขวดและร่วมงานสืบสานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี ๒๕๕๗
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผล โครงการการจัดการน้ำสะอาด(WSP)
20/10/2014 กปภ.สาขาหลังสวน จัดประชุมตัวแทนบริษัทอ่านมาตรวัดน้ำเพื่อตอบรับนโยบายของผู้ว่าการ กปภ.
20/10/2014 กปภ.สาขาบ้านตาขุน มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อเลี้ยงรับรองนักกีฬาตระกร้อทีมชาติไทย
20/10/2014 กปภ.สาขาปากพนัง On the job training เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเดินเครื่องสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ประกาศ ทำการตัดประสานท่อส่งน้ำดิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. พร้อมปรับแรุงระบบไฟฟ้าควบคุม บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองชลประทาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ จึงใคร่ขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
20/10/2014 กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมหัวดับเพลิง ซอยวัดดาวเรือง ต.บางพูด
20/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ประกาศ ทำการตัดประสานท่อส่งน้ำดิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. พร้อมปรับแรุงระบบไฟฟ้าควบคุม บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองชลประทาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ จึงใคร่ขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
20/10/2014 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
Up To Top