เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
31/08/2015 พิธีเปิดระบบการทำงานโรงผลิตน้ำประปาพระราชทาน ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปทุมธานี
31/08/2015 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม ร่วมกิจกรรม “Bike For Mom” ปั่นเพื่อแม่
31/08/2015 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
31/08/2015 กปภ.สาขาอุดรธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 7 รับมอบเกียรติบัตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”
31/08/2015 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนสิงหาคม
31/08/2015 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ออกบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน)
31/08/2015 กปภ.สาขารังสิต ร่วมพิธีเปิดระบบการทำงานโรงผลิตน้ำประปาพระราชทาน ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปทุมธานี
31/08/2015 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งการปิดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา
31/08/2015 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากจะทำการทดสอบหาการรั่วไหลของน้ำประปา
31/08/2015 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อหลักเมืองในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558
Up To Top