เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/07/2014 กปภ.สาขาลำพูน จัด ประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
30/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สานต่อปีที่ 9 กับโครงการ CSR อนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
30/07/2014 กปภ.(พ)สาขาขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
30/07/2014 กปภ.(พ) สาขาขอนแก่น พบผู้ใช้น้ำ เพื่อการบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำให้เหมาะสม
30/07/2014 กปภ.(พ) สาขาขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์
30/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง ร่วมส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
30/07/2014 กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลตำบลบรบือ จัดกิจกรรม กปภ. รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าต้นน้ำ ณ สวนสุขภาพเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม
30/07/2014 กปภ.สาขาบางปะกง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk
30/07/2014 วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐น.-๐๘.๑๕น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายชูชาติ กัทลี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนมัธยมสระแก้ว
30/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
Up To Top