เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,352 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/12/2015 กปภ.สาขาท้ายเหมือง จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2559
01/12/2015 กปภ.สาขาบ้านตาขุน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
30/11/2015 กปภ.สาขาบ้านโป่ง ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
30/11/2015 กองบัญชีและการเงิน จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำเอกสารด้านการเงิน
30/11/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม 5ส " Big Cleaning Day "
30/11/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายสะอาด จงดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการการคัดเลือกการประปาส่วนภูมิภาคเขตและสาขาดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภท พัฒนาการเป็นเลิศ" ในระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาจาประจวบคีรีขันธ์
30/11/2015 นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด และ บริษัท สตาร์เคเบิ้ลทีวี จำกัด จัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
30/11/2015 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการการคัดเลือกการประปาส่วนภูมิภาคเขตและสาขาดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภท พัฒนาการเป็นเลิศ"
30/11/2015 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 พร้อมถ่ายทอดนโยบายจากการประปาส่วนภูมิภาค แก่พนักงานภายในองค์กร
30/11/2015 กปภ.สาขาพะเยา สนับสนุนน้ำดื่ม เนื่องในการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
Up To Top