เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/09/2014 กปภ.ชม.(พ) ลงพื้นที่ให้บริการน้ำสะอาด แก่ผู้ใช้น้ำที่เดือดร้อนจากเหตุท่อประปาอุดตัน ถ.ศิริมังคลาจารย์
01/09/2014 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง เรื่อง การปิดน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนประปา
01/09/2014 กปภ.ข.๑๐ ร่วมกับ กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมงาน ตามรอย วันเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง
01/09/2014 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก เรื่องงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว และการสำรองน้ำไว้ใช้
01/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาค โดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์สิ่งแวดล้อม ใน โครงการ ปลูกป่า ชาวประปาร่วมใจ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
01/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้ชาวร้อยเอ็ด ในโครงการ สร้างความสุข สงบไปด้วยกัน ณ ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
01/09/2014 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับ รปก.๓ และ ผอ.กปภ.ข.๑ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการจัดการน้ำ จังหวัดชลบุรี
01/09/2014 กปภ.สาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
01/09/2014 กปภ.สาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
01/09/2014 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557
Up To Top