เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
22/12/2014 กปภ.สาขาอำนาจเจริญโครงการเติมใจให้กันจัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
22/12/2014 กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมโรงเรียนบ้านผาแก้ว
22/12/2014 กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
22/12/2014 กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำหมู่บ้านสีแก้ว
22/12/2014 กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
22/12/2014 ทูตค่านิยม กปภ.ข.๙ และ กฝภ.๑ จัดสนทนาค่านิยมกับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
22/12/2014 กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
22/12/2014 รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขามุกดาหาร
21/12/2014 กปภ.สาขาด่านช้างซ่อมท่อเมนหลักขนาด300มม.
20/12/2014 กปภ.สาขาด่านช้างออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน ธันวาคม 57
Up To Top