เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
02/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ พื้นที่ ม.๑ และ ม.๑๔ ต.กุดสิม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
02/09/2014 กปภ.สาขาหนองบัวแดง ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมเติมความห่วงใยแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำประปา ในโครงการ เติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระ๑๒ สิงหามหาราชินี
02/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดบ้านโพนสูง ม.๙ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
02/09/2014 กปภ.สาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
02/09/2014 กปภ.สาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
02/09/2014 กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk
02/09/2014 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งการปิดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเนื่องจากติดตั้งเครื่องสูบน้ำสถานีจ่ายน้ำโพหัก
02/09/2014 นายประจง มีศิริ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาอาชีวศึกษาครั้งที่ 9 ยุทธหัตถีเกมส์
02/09/2014 กปภ.ข.5 และ กปภ.ข.4 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2557 ณ จ.นครศรีธรรมราช
01/09/2014 กปภ.ชม.(พ) ลงพื้นที่ให้บริการน้ำสะอาด แก่ผู้ใช้น้ำที่เดือดร้อนจากเหตุท่อประปาอุดตัน ถ.ศิริมังคลาจารย์
Up To Top