เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/08/2014 กองบริหารกองทุนจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกลงทุนด้วยตนเองให้พนักงาน กปภ.ข.๙
30/08/2014 กปภ.สาขาน่านแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (30 ส.ค.57)
30/08/2014 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ
29/08/2014 กปภ.เขต 4 นำคณะพนักงานในสังกัด ร่วมสร้างองค์ความรู้ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ณ กปภ.สาขาเพชรบุรี และ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
29/08/2014 กปภ.สาขาบ้านตาขุน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม 1,000 ขวด ในกิจกรรม "สานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์"
29/08/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2557
29/08/2014 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดื่ม “โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพุนพิน”
29/08/2014 กปภ.สาขาพังงา จัดกิจกรรมตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
29/08/2014 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้นำ้ ตามโครงการเติมใจให้กัน
29/08/2014 กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม 2557
Up To Top