เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
25/01/2015 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหล
25/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตามแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนธันวาคม 2558
25/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดทำกิจกรรมโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ในพื้นที่ให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ
25/01/2015 มิตเตอร์ประปาทันใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการประชาชน รับเเจ้ง/พร้อมออกแก้ไขปัญหาท่อเเตกท่อรั่ว น้ำไม่ไหล และให้คำปรึกษากับผู้ใช้น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
24/01/2015 ขอแจ้งการหยุดจ่ายน้ำ
23/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน การล้างถังตกตะกอน ขนาด 300 ลบ.ม. / ชม.
23/01/2015 กปภ.สาขาแม่สะเรียงสนับสนุนน้ำดื่มใหักับโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์จัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ
23/01/2015 กปภ.สาขาลำพูน ออกหน่วยบริการ ภายใต้ชื่อ โครงการ ประปาทันใจ คนไทยมีสุขมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2558
23/01/2015 กปภ.สาขาลำพูน ออกหน่วยบริการ ภายใต้ชื่อ โครงการ ประปาทันใจ คนไทยมีสุขมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2558
23/01/2015 กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2558
Up To Top