เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ลงพื้นที่ ออกหน่วยบริการประชาชนด้วยความห่วงใย ในกิจกรรม เติมใจให้กัน (Home Care) ณ บ้านนาเลาะ ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
01/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ออกหน่วยบริการในโครงการอำเภอยิ้ม สร้างความสุขให้ประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านหารฮี หมู่ ๔ ตำบลแม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
01/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ร่วมส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) พร้อมโครงการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๔/๒๕๕๗
01/10/2014 กปภ.ข.๑ มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
01/10/2014 กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
01/10/2014 แจ้งหยุดจ่ายน้ำ
01/10/2014 กปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง
01/10/2014 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
30/09/2014 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
30/09/2014 กปภ.สาขาลำพูน ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
Up To Top