ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,405,343 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,246,738 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 117,322,077 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 111,212,049 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 78,519,783 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ร่วมถวายพวงมาลาราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2559
2 23/10/2016 กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ณ โรงเรียนบ้านหนองลวกราษฎร์บำรุง ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
3 23/10/2016 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
4 23/10/2016 กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมลงนามถวายอาลัย ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม
5 23/10/2016 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
6 23/10/2016 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
7 23/10/2016 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
8 23/10/2016 กปภ.สาขาบ้านฉาง สร้างฝายชะลอน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล
9 23/10/2016 กปภ.สาขาบ้านฉาง วางพวงมาลาถวายสักการะ วันปิยมหาราช
10 23/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระปิยะมหาราช
เลื่อนขึ้นข้างบน