เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/07/2016 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ประชุม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
01/07/2016 ผู้จัดการชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างานผลิต เป็นตัวแทนนำพนักงานไปร่วมกิจกรรมกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ราษฎรและส่วนราชการภายใต้โครงการประชารัฐ ปลูกป่า สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติปีที่ 70 ณ บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 10 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) เสริมสร้างพื้นที่ต้นน้ำเพื่อให้ราษฏรมีน้ำใช้ตลอดปี ตลอดจนเพื่อเป็ฯการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวเขาในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และน้ำเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
01/07/2016 กปภ.สาขาหล่มสัก แจ้งน้ำประปามีความขุ่นและน้ำประปาไหลอ่อน
01/07/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส ร่วมงานและสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในพิธีเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข จังหวัดชัยภูมิ (อบต.ละหาน) ณ ห้วยลำคันชู บ้านโนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
01/07/2016 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
01/07/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมต้อนรับนายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4 มาตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
01/07/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ขอแจ้งน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง จัดกิจกรรมสนทนา Morning Talk “อู้จ๋าประสาประปา” “การทำงานแบบมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” “ภารกิจ ๕ ด้าน ท่านผู้ว่าการ กปภ.”
30/06/2016 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ สนับสนุนขวดน้ำตรา กปภ.
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย จัดกิจการรสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2559
Up To Top