เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
03/08/2015 กปภ.สาขารัตนบุรีออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) หน่วยบริการอำเภอท่าตูม
03/08/2015 กปภ.สาขาสุรินทร์ รับการตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ประจำปี 2558
03/08/2015 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
03/08/2015 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) จ.ราชบุรี
03/08/2015 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันทำบุญสำนักงานและตั้งศาลพระแม่ธรณีฯเพื่อเป็นสิริมงคลกับองค์กร
03/08/2015 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (BIKE FOR MOM)
03/08/2015 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
03/08/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน นำโดยนายธงชัย เรืองจุ้ย ผู้จัดการ พร้อมทั้งหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา กิจกรรมที่ร่วมประกอบด้วย ช่วงเช้า การทำบุญ ตักบาตร ช่วงเย็น เวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา ณ.พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
03/08/2015 กปภ.สาขาสังขะลงพื้นที่ชี้แจงปัญหาภัยแล้งพร้อมเตรียมการรับมือ
03/08/2015 กปภ.สาขาด่านช้างหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อรองรับระบบ DMA
Up To Top