เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/04/2015 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 ครั้งที่ 1/2558
01/04/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ โรงเรียน สามัญกินนอนชนเช่า เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จำนวน ๒๐๐ ขวด
01/04/2015 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
01/04/2015 กปภ.สาขากำแพงเพชร นำทีมพนักงานเคาะประตูเปิดบ้านผู้ใช้น้ำ บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน ภายใต้โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
01/04/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) เตือนประชาชนโปรดระมัดระวัง และป้องกันแก็งค์มิจฉาชีพทำการลักขโมยมาตรวัดน้ำ
01/04/2015 กปภ.เขต ๑ จัดประชุมแนวทางการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘
01/04/2015 กปภ.ข.๑ พร้อม กปภ.สาขาปราจีนบุรี จัดทำประชาคมรับโอนกิจการประปาของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
01/04/2015 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
01/04/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 60 โหล ให้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
01/04/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้บริการแก่ประชาชนในกิจกรรมกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ตามนโยบายคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ของกระทรวงมหาดไทย
Up To Top