เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
02/05/2016 กปภ.สาขาท่าวังผา ร่วมโรงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
02/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหารเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการและตรวจติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
02/05/2016 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ
02/05/2016 กปภ.สาขารังสิตแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 300 mm. แตกหน้าหมู่บ้านไลฟ์บางกอกฯ รังสิต คลอง 3 ตั้งแต่ 10.00-13.00 น.
02/05/2016 กปภ.สาขาด่านช้างดำเนินการซ่อมท่อเมน PVC ขนาด 150 มม.บริเวณทางไป อบต.หนองมะค่าโมง ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
02/05/2016 กปภ.สาขาสตูล ร่วมแข่งขันกีฬาในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2559
01/05/2016 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมปั่นจักรยาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์สถาบัน” อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
01/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการล้างถังตกตะกอน สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก ตามโครงการ WSP ประจำเดือน เมษายน 2559
30/04/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมแรงกันขุดเปิดเส้นทางน้ำไหลพร้อมสูบน้ำเข้าคลอง และขุดบ่อน้ำตื้นรับน้ำดิบคลองร่อนทอง
30/04/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดาประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
Up To Top