เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,352 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
25/11/2015 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
25/11/2015 กปภ.สาขาลำปางร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลำปาง
25/11/2015 กปภ.สาขาเกาะคา ร่วมบริจาคโลหิต
25/11/2015 กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมพบปะหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ “สภากาแฟ”
25/11/2015 กปภ.สาขาเชียงราย สนับสนุนน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวด
25/11/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จัด Big Cleaning Day
25/11/2015 กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
25/11/2015 กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน Home Care” ประจำเดือนพฤศจิกายน
25/11/2015 กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 2/2559
25/11/2015 จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2559 ลว 25 พ.ย.2558
Up To Top