เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/05/2015 กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘
30/05/2015 กปภ.สาขาสตึก ได้จัดกิจกรรม " Morning Talk สนทนายามเช้า"ครั้งที่ 7
30/05/2015 กปภ.สาขานางรองได้เตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง
30/05/2015 กปภ.สาขาด่านช้างตรวจสอบมาตรวัดน้ำระเบิด
30/05/2015 กปภ.สาขาด่านช้างซ่อมท่อเมนบ้านผู้ใช้น้ำ
29/05/2015 กปภ. แนะผู้ใช้น้ำดูแลระบบประปาภายในบ้าน
29/05/2015 กิจกรรมเติมใจให้กัน
29/05/2015 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดโครงการประปาทันใจ แก้ไขปัญหาท่อแตกท่อรั่วน้ำไม่ไหล และให้คำปรึกษาผู้ใช้น้ำ
29/05/2015 กปภ.สาขาเด่นชัย ส่งมอบตู้ทำน้ำเย็นตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29/05/2015 กปภ.สาขาร้องกวางร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
Up To Top