เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
23/10/2014 กิจกรรมวันปิยมหาราช
23/10/2014 กปภ.สาขาเถิน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราชฯ
23/10/2014 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
23/10/2014 กปภ.สาขาบ้านโป่ง ร่วมงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา
23/10/2014 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
23/10/2014 นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้งานบริการ ทาสีหัวดับเพลิงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
23/10/2014 นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายชิงชัย สิริสุรพล ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี นายสุเทพ วิมลเศรษฐ หัวหน้างานผลิต และพนักงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
23/10/2014 นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางวิมลรัตน์ พลฉวี หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
23/10/2014 กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2557 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร
23/10/2014 การประส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา และถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
Up To Top