ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,405,343 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,246,738 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 117,322,077 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 111,212,049 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 78,519,783 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 30/09/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"
2 30/09/2016 กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศปิดน้ำเพื่อการซ่อมท่อ
3 29/09/2016 กปภ. สนับสนุน วว. จัดประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว
4 29/09/2016 กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมปลูกป่าโครงการสร้างป่าชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมกับคลังน้ำมันเด่นชัย
5 29/09/2016 กปภ.สาขาเทิง ประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” “อย่าให้ใคร่ว่า กปภ.ไม่โปร่งใส”
6 29/09/2016 กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเกษประชาสันต์ (วัดดงเย็น) ม.1 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
7 29/09/2016 กปภ.สาขาหล่มสัก ร่วมพลังประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”
8 29/09/2016 กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
9 29/09/2016 กปภ.สาขากุฉินารายณ์ เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลนาคู
10 29/09/2016 กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.สาขาภูเขียว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
เลื่อนขึ้นข้างบน