เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
22/10/2014 กปภ. จับมือ จ.ชลบุรี สร้างความสุขให้ประชาชน
22/10/2014 กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2557
22/10/2014 กปภ.สาขาลำพูน สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
22/10/2014 กปภ.สาขาลำพูน ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
22/10/2014 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน ( Home Care) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
22/10/2014 กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม “วันรักต้นไประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗”
22/10/2014 กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมในโครงการเยี่ยมเยียนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชนฯ
22/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย โดยนายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
22/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย โดยนายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ได้มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ มอบน้ำดื่ม กปภ.ให้อำเภอคีรีมาศ เพื่อร่วมกิจกรรม งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2557
22/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ได้ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557
Up To Top