เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,850,534 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,021,621 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 143,293,615 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,510,619 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 97,883,850 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
14/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 1/2559
14/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2558
14/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน มอบน้ำดื่มบรรจุขวด
14/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน ร่วมกิจกรรมวันตำรวจประจำปี 2558
14/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จาก สภ.หนองเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ 13 ตุลาคม 2558
14/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกันทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ สถานีสูบน้ำแรงต่ำห้วยจุมจัง แม่ข่ายกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
14/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2558
14/10/2015 กปภ.สาขาโนนสูงมอบรางวัลโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ กปภ. ปี 2558 แก่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
14/10/2015 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาสถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ครั้งที่ 1/2558
14/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช สนทนายามเช้า Morning Talk
Up To Top