เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
28/07/2015 ขอส่งภาพถ่ายกิจกรรมเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการประปาสาขาแม่สะเรียง
28/07/2015 กปภ.สาขาศรีสำโรง จัดกิจกรรมยามเช้า (Morning Talk)
28/07/2015 กปภ.สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 10/2558
28/07/2015 กปภ.ข.๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำปี ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
28/07/2015 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ แด่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องใน วันอาสาฬหบูชา
28/07/2015 กปภ.สาขารังสิต(พ) ปิดน้ำซ่อมท่อ 300 ม.ม.หน้าปากซอยรังสิต-นครนายก 49
28/07/2015 กปภ.สาขารังสิต(พ) จะทำการปิดน้ำเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.บางพูน อ.เมืองปทูมธานี จ.ปทุมธานี ในคืนวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
28/07/2015 กปภ.สาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรม 5ส. ณ ภายในพื้นที่บริเวณสำนักงานกปภ.สาขาอ้อมน้อย
28/07/2015 พนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ล้างบ่อตกตะกอนประจำเดือนกรกฏาคม
28/07/2015 ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงาน กปภ.สาขาสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
Up To Top