เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
26/11/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการ PWA Call Center
26/11/2014 กปภ.ข.๙ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร
26/11/2014 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
26/11/2014 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
26/11/2014 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้บริการ “ประปาทันใจ” ให้บริการประชาชน
26/11/2014 กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
26/11/2014 กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนในโครงการ “เติมใจให้กัน” (Home Care)
26/11/2014 กปภ.สาขอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมMorning talk ครั้งที่2/58
26/11/2014 กปภ.สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2558
26/11/2014 กปภ.สาขาหล่มสัก ร่วมกันวางแผนทำ step test เพื่อหาน้ำสูญเสียในเส้นท่อ
Up To Top