เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
29/08/2015 กปภ.สาขาด่านช้างเปลี่ยนลูกยางหน้ามาตรขนาด1 นิ้ว
28/08/2015 กปภ.สาขาคลองท่อม พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้
28/08/2015 กปภ.ข.9 มอบน้ำดื่มแก่เทศบาลตำบลแม่แฝก
28/08/2015 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยนายยุทธนา ศรีวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพัน) เพื่อเป็นการสนทนาระหว่างกันก่อนปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างระบบ และส่งเสริมความผูกพัน เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ภายในองค์กร ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
28/08/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
28/08/2015 กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่ม ให้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อจัดงาน “ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
28/08/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ให้การต้อนรับทีมงานในด้าน การจัดการอนุรักษ์พลังงาน ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
28/08/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)"
28/08/2015 กปภ.สาขากำแพงเพชร ให้ความรู้พร้อมสาธิตกระบวนการผลิตน้ำประปาให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน
28/08/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
Up To Top