เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,353 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,149 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
12/02/2016 กปภ.เปิดเว็บไซต์ต้านทุจริต รับแจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบ
12/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมจัดงาน "วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559"
12/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถินทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintence PM
12/02/2016 กปภ.สาขาจุน และกองแผนและวิชาการ กปภ.ข.9 สำรวจหาแหล่งน้ำพื้นที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบประปาภายหลังการรับโอน และโครงการขอขยายเขตจำหน่ายน้ำ
12/02/2016 กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงชัย จัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา "ปลายท่อ"
12/02/2016 กปภ.สาขาเชียงราย สนับสนุนน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวด
12/02/2016 กปภ.ข.10 ร่วมสืบสานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
12/02/2016 กปภ.สาขาหล่มสัก หาจุดท่อแตก ท่อรั่ว โดยการทำ Step test
12/02/2016 กปภ.สาขาชนแดน ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2559�
12/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ออกให้บริการประชาชน โครงการคลินิกประปา ประชามีสุข
Up To Top