Skip to Content (Press Enter)

เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค แยกตามจังหวัด

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค แยกตามจังหวัด

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
รูปผู้จัดการ ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อสำนักงานประปาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ที่อยู่ 37 หมู่ 23 ถ.อุบล-ตระการ
ต.ขามใหญ่
อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000
โทรศัพท์ 0-4531-2995,0-4531-1432-4
โทรสาร 0-4531-4704
Email SaridA@pwa.co.th
Webboard กดที่นี่
 
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
รูปแผนที่การเดินทาง
รูปแผนที่การเดินทางการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ไม่พบข้อมูลประจำเดือน
 

แผนภาพ

กราฟ
 

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

 
วันที่ หัวข้อข่าว
11/04/2557 กปภ.ข.๘ และสาขาในสังกัดร่วมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๕๗
01/04/2557 ผอ.กปภ.ข.๘ กำชับ กปภ.สาขาในสังกัด เตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์
31/03/2557 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดประชุมสนทนา morning talkไตรมาส ๒
26/03/2557 กปภ.สาขายโสธร เร่งปรับปรุงการให้บริการผู้ใช้น้ำด้านข้อมูลข่าวสาร
25/03/2557 กปภ.ข.๘ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ปี ๒๕๕๗
20/03/2557 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม on the job trining เสริมประสิทธิภาพพนักงานด้านระบบผลิต
20/03/2557 กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มีนาคม
13/03/2557 กปภ.ข.๘ ร่วมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือนมีนาคม
13/03/2557 รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาบุรีรัมย์
07/03/2557 ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ สำรวจให้คำแนะนำสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาอุบลราชธานี
Up To Top