ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,405,343 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,246,738 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 117,322,077 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 111,212,049 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 78,519,783 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/09/2016 กปภ.เขต 10 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
2 25/09/2016 กปภ.สาขากุยบุรีเข้าเยี่ยมชมสำนักงานและระบบผลิตน้ำของกปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
3 25/09/2016 กปภ.ข.4 รวมพลังสร้าง กปภ.ยุคใหม่ เน้นปฏิบัติงานโปร่งใส สานเจตนารมณ์ "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส"
4 24/09/2016 แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
5 24/09/2016 การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา
6 23/09/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย จัดกิจกรรม "ที่นี่....องค์กรโปร่งใส"
7 23/09/2016 กปภ. เพิ่มพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ จ.บุรีรัมย์
8 23/09/2016 กปภ.สาขาท่าวังผา จัดกิจกรรม "ที่นี่องค์กรโปร่งใส"
9 23/09/2016 ผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กปภ.ข.๓ และสาขาในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักและศิลปะการเขียนหนังสือราชการ"
10 23/09/2016 กปภ.สาขาฝาง ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"
เลื่อนขึ้นข้างบน