เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/05/2016 กปภ.สาขาสมุทรสงครามแจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล
27/05/2016 กปภ. พร้อมสนับสนุนน้ำประปาบนพื้นที่เกาะเสม็ด
27/05/2016 กปภ.ชม.(พ) จัดประชุม Morning Talk ประชุมสายงานและประชุมอาชีวอนามัย
27/05/2016 กปภ.สาขาลำปางออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าหมู่บ้านทวีสุขริมเวียง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
27/05/2016 กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรมโครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2559
27/05/2016 กปภ.สาขาจุน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
27/05/2016 กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 8/2559
27/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย โดยนายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
27/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย โดยนายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย หัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
27/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก ทำการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
Up To Top