เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง จัดกิจกรรมสนทนา Morning Talk “อู้จ๋าประสาประปา” “การทำงานแบบมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” “ภารกิจ ๕ ด้าน ท่านผู้ว่าการ กปภ.”
30/06/2016 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ สนับสนุนขวดน้ำตรา กปภ.
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย จัดกิจการรสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2559
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบริการด้วยหัวใจ เพื่อประชาชน โดยยึดหลักค่านิยม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน และพฤติกรรม 11 ประการ
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในโครงการเทศบาลหนองแกเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ ร่วมกันล้างน้ำใสและถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ตามแผนปฏิบัติการ โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส ร่วมกันล้างถังน้ำใส ตามแผนประจำปี ๒๕๕๙
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน
30/06/2016 กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขากุมภวาปี ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ "อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำด้วยพืชพันธุ์ไม้พื้นถิ่น"
30/06/2016 กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning talk)
Up To Top