เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/07/2015 กปภ.สาขาบ้านฉาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี กระตุ้นพนักงานหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
01/07/2015 แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล
01/07/2015 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร (ทุกด้าน) ISO 9001:2008
01/07/2015 กปภ.สาขาบ้านโป่ง ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน
01/07/2015 สนทนายามเช้า Morning Talk
01/07/2015 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2558
01/07/2015 พนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ล้างถังตกตะกอนประจำเดือนมิถุนายน. 2558
01/07/2015 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน)
01/07/2015 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการ กปภ. ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงาน กปภ.ข.9 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการน้ำดื่มเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
01/07/2015 กปภ.สาขาด่านช้างร่วมกิจกรรมล้างถังตกตะกอนตามแผนโครงการน้ำสะอาด WSP
Up To Top