เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
29/08/2014 กปภ.เขต 4 นำคณะพนักงานในสังกัด ร่วมสร้างองค์ความรู้ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ณ กปภ.สาขาเพชรบุรี และ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
29/08/2014 กปภ.สาขาบ้านตาขุน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม 1,000 ขวด ในกิจกรรม "สานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์"
29/08/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2557
29/08/2014 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดื่ม “โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพุนพิน”
29/08/2014 กปภ.สาขาพังงา จัดกิจกรรมตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
29/08/2014 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้นำ้ ตามโครงการเติมใจให้กัน
29/08/2014 กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม 2557
29/08/2014 นายวิรัตน์ จันทรัตทัต หัวหน้างานบริการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี หลังจากที่ออกสำรวจค้นหาท่อรั่ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นั้น พบว่ามีจุดที่พบว่าน่าจะเป็นท่อประปาแตก จึงได้ดำเนินการแก้ไขจุดท่อรั่ว บริเวณ หน้านาซ่า มอล์ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
29/08/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 10/2557
29/08/2014 ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารทั่วไป กปภ.ข. ๓ ร่วมสานความสามัคคี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
Up To Top