ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 27/07/2016 กปภ. มอบส่วนลดค่าน้ำประปาให้ชาวขอนแก่นกว่า 11,113 ราย ตามโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำ"
2 27/07/2016 กปภ.สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
3 27/07/2016 กปภ.สาขาเกาะคาจัด Morning Talk ครั้งที่ 10
4 27/07/2016 กปภ.สาขาเกาะคาคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4
5 27/07/2016 กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรมโครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 9/2559
6 27/07/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ 4/2559
7 27/07/2016 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านเชียงคาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
8 27/07/2016 กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนในโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พื้นที่แม่ข่ายตาก
9 27/07/2016 ประชาสัมพันธ์เรื่องการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อประปา
10 27/07/2016 กปภ.สาขาชนแดน ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2559
เลื่อนขึ้นข้างบน