เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/07/2015 กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2558 ณ วัดเขาวนาพุทธาราม ต.ตำบลท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี วันที่ 29 กรกฏาคม 2558
30/07/2015 กปภ.สาขารังสิต(พ) จะทำการปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อบริเวณซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
30/07/2015 กปภ.สาขาบ้านโป่ง เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
30/07/2015 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
30/07/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
29/07/2015 กปภ. เดินหน้าสร้างสถานีผลิตน้ำ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
29/07/2015 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
29/07/2015 กิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน
29/07/2015 กปภ.สาขาเกาะคา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk และประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๘
29/07/2015 กปภ.สาขาเด่นชัย ประชุมทีมงานเทคนิค WSP ครั้งที่ 10/2558
Up To Top