เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
25/10/2014 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
25/10/2014 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk และกิจกรรม 5 ส.
25/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
24/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมรูป รัชกาลที่ ๕
24/10/2014 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน" วันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๗ " เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
24/10/2014 กปภ.สาขาท่าตะโก เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
24/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
24/10/2014 กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
24/10/2014 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
24/10/2014 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
Up To Top