เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
28/08/2014 กปภ. สานต่อประปาดื่มได้ สร้างรอยยิ้มให้ชาวโพนทอง
28/08/2014 กปภ. เปิดอาคารปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ที่สาขามหาสารคาม
28/08/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งวิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) และช่างโยธา 3
28/08/2014 กปภ.ข.๙ และสำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการขยายเขตจำหน่ายน้ำ และการขออนุญาตวางท่อในพื้นที่เขตทางหลวงชนบท
28/08/2014 กปภ.สาขาเชียงราย สนับสนุนน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวด
28/08/2014 กปภ.สาขาเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานด้านเทคนิค โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP
28/08/2014 กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน Home Care”
28/08/2014 กปภ.สาขานครสวรรค์ เรื่องประกาศหยุดจ่ายน้ำ
28/08/2014 กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมในโครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่
28/08/2014 กปภ.สาขาชนแดน ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11/2557
Up To Top