เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด



Thailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,353 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,149 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
09/02/2016 กปภ. จับตา 8 สาขา จังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด
09/02/2016 กปภ.สาขาเกาะคาจัด Morning Talk ครั้งที่ 5
09/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผนเพื่อตัดประสานท่อประปา
09/02/2016 กปภ.ข 10 จัดประชาคมพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จัดสร้างสถานีผลิตน้ำ(บึงมหานิล)
09/02/2016 กปภ.ข.10 จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาดฯ (ด้านเทคนิค) WSP
09/02/2016 กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรม “งานประกาศอิสรภาพพืชพรรณ ธัญญาหาร และขอบคุณสายน้ำ” พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
09/02/2016 กปภ.สาขาตาก จัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2559 พร้อมประชุมประจำเดือน
09/02/2016 กปภ.สาขาศรีสำโรงมอบน้ำดื่มกปภ.เพื่อสนับสนุนงานกาชาด จ.สุโขทัย
09/02/2016 กปภ.ข.6 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2558 สายธารเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
09/02/2016 กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ก.พ. 59
Up To Top