เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
04/08/2015 กปภ.สาขาราชบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา
04/08/2015 งานผลิตกปภ.สาขากาญจนบุรี ล้างถังตกตะกอนประจำเดือนกรกฎาคม 2558
04/08/2015 กปภ.สาขาพัทยา (พ) สืบสานวิถีพุทธ ร่วมงานแห่เทียนจำนำพรรษา พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่
04/08/2015 กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมในงาน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
04/08/2015 กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
04/08/2015 กปภ. สาขาบ้านไผ่ ร่วมกับ กปภ.สาขาชนบท จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์ ณ สำนักงาน กปภ.สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
04/08/2015 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ในพื้นที่
04/08/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดโกศลธรรมรังสี อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
04/08/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ร่วมส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
04/08/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อแม่ Bike for Mom
Up To Top