เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
02/10/2014 กปภ.สาขาหนองบัวแดง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สำหรับใช้ในกิจกรรม พิธีเปิดป้ายที่ทำการ สภ.หนองบัวแดง และกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี ระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
02/10/2014 กปภ.สาขาหนองบัวแดง ร่วมสืบสานประเพณีไทย มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรม งานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
02/10/2014 กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกรณีรับโอนกิจการ
02/10/2014 กปภ.สาขาสตึกได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
02/10/2014 กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมทำกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันเดือนกันยายน ๒๕๕๗
02/10/2014 กปภ.สาขาศีขรภูมิลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำพร้อมให้ความรู้ระบบประปา
02/10/2014 กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า MorningTalk ประจำเดือน กันยายน 2557
02/10/2014 กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัด Big Cleaning Day เพื่อสร้างบรรยากาศในสำนักงานให้ประทับใจผู้ใช้น้ำ
02/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกันยายน 57 ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน
02/10/2014 กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. เนื่องจากถูกรถของการไฟฟ้าขุดแตก บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 17.30 น.
Up To Top