เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
19/09/2014 ประธานบอร์ด กปภ.ชูนโยบายสร้างความสุขให้ผู้ใช้น้ำ
19/09/2014 กปภ.ร่วมสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่เลาขวัญ
19/09/2014 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา
19/09/2014 กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning talk) ประจำเดือน กันยายน 2557
19/09/2014 กปภ.ข.๖ ร่วมกับ กปภ.สาขาเมืองพล ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนประหยัดน้ำ ถ่ายทอดความรู้พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมป์) จ.ขอนแก่น
19/09/2014 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)รับมอบกระเช้าจากลูกค้าเพื่อแทนคำขอบคุณในการบริการที่เป็นเลิศ
19/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดจอมศรี บ.ผักหวาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
19/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน วาระพิเศษ ณ วัดบ้านนาหนองทุ่มและหนองชมพู ม.๙, ม.๑๐ ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
19/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองไผ่ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
19/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง สานสัมพันธ์องค์กรสีฟ้า จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
Up To Top