ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 29/07/2016 กปภ. คว้า 2 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 59
2 29/07/2016 กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
3 29/07/2016 กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทานพร้อมคณะ
4 29/07/2016 กปภ.สาขาจันทบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับโรงเรียนพลิ้ว เพื่อใช้ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อน้อง จากพี่และเพื่องพ้อง สู่น้องนักเรียน"
5 29/07/2016 กปภ.สาขาชุมพร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ในโครงการ "ปั่นจักรยาน ๑๙ ปี แก้มลิงหนองใหญ่"
6 29/07/2016 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
7 29/07/2016 กปภ.สาขามุกดาหารจัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8
8 29/07/2016 กปภ.สาขาหนองไผ่ ออกหน่วยบริการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่"
9 29/07/2016 กปภ.สาขาตาก เข้าร่วมงานกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559
10 29/07/2016 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เลื่อนขึ้นข้างบน