เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
29/07/2014 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา ในคืนวันพุธ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
29/07/2014 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. น.
29/07/2014 กปภ.สาขาลำปาง จัดพิธีตั้งศาลพระแม่ธรณี ฯ ใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๙ น
29/07/2014 กปภ.สาขาเกาะคา สนับสนุนน้ำประปาดื่มได้
29/07/2014 กปภ.สาขาพานออกรับคำร้องเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.
29/07/2014 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 3 เน้นย้ำการจัดกิจกรรมตามแนวทาง HPO Passport
29/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย โดยนายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน
29/07/2014 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1,000 ขวด ในพิธีต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ระดับเขต
29/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
29/07/2014 กปภ.สาขาบ้านฉาง ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำบ้านฉาง
Up To Top