เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
29/06/2016 บอร์ด กปภ. มีมติเห็นชอบโครงการเพื่อพัฒนาปี 2560 ขานรับนโยบายรัฐบาล
29/06/2016 กปภ. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
29/06/2016 กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรมโครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 8/2559
29/06/2016 กปภ.สาขาเด่นชัย เข้าร่วมโครงการ "อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง"
29/06/2016 กปภ.สาขาเชียงราย สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
29/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนาประสาประปา ประจำเดือน มิถุนายน 2559
29/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มิถุนายน 2559
29/06/2016 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับกองกิจการสัมพันธ์ ฯ ในการเข้าตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน มีความปลอดภัย ประจำปี 2559
29/06/2016 กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2559
29/06/2016 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน (Home Care) เพื่อรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่
Up To Top