เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
22/10/2014 กปภ.สาขาลำพูน สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
22/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ.แสนสำราญ ม.๑๑ ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
22/10/2014 กปภ.สาขาลำพูน ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
22/10/2014 กปภ. จับมือ จ.ชลบุรี สร้างความสุขให้ประชาชน
22/10/2014 กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม “วันรักต้นไประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗”
22/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย ล้างถังตกตะกอนหน่วยบริการชาติตระการ
22/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๕๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
22/10/2014 กิจกรรมประปาทันใจ กปภ.สาขาสวนผึ้ง เดือนตุลาคม 2557
22/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2557
22/10/2014 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗"
Up To Top