เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
26/12/2014 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) รุกผู้ใช้น้ำเพิ่ม ออกหน่วยบริการรับค่าติดตั้งนอกสถานที่เพิ่มผู้ใช้น้ำ
26/12/2014 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน ( Home Care) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ พร้อมร่วมกิจกรรม CSR เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยบริการเมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
26/12/2014 กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมงาน Kick off Upper North 2 Disaster Prevention And Mitigation 2015 : Kick off Upper North 2 - 2015
26/12/2014 กปภ.ข.10 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. ให้กับ สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
26/12/2014 กปภ.สาขาหล่มสัก มอบน้ำดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558
26/12/2014 กปภ.สาขาหล่มสัก ร่วมกันวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล DMA จากปริมาณน้ำจำหน่าย เพื่อหาน้ำสูญเสียในเส้นท่อ
26/12/2014 พนักงาน กปภ.สาขาหนองไผ่ ร่วมแรงร่วมใจ ก่อสร้างแท่นฐานพระแม่ธรณี และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
26/12/2014 พนักงาน/ลูกจ้าง กปภ.สาขาหนองไผ่ร่วมพิธีอัญเชิญพระแม่ธรณีมาประดิษฐาน ณ ที่ตั้งแห่งใหม่
26/12/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตก รั่ว ด้วยวิธีการเดินสำรวจ (Passive Control) ตามแผนปฏิบัติการลดปริมาณการเกิดน้ำสูญเสีย
26/12/2014 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) มอบน้ำดื่ม 1000 ขวด แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Up To Top