เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/06/2016 กปภ.สาขาสะเดาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร
30/06/2016 กปภ.สาขาสะเดาให้การต้อนรับพนักงานกปภ.สาขาพัทลุงและกปภ.สาขาเขาชัยสนดูงานการใช้ระบบCIS
30/06/2016 กปภ.สาขาสะเดาออกปฏิบัติการหาน้ำสูญเสียตามแผนประจำเดือน
30/06/2016 กปภ.สาขาสายบุรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยม "โครงการ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พฤติกรรมตามค่านิยม กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดถังตกตะกอน สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก ตามโครงการ WSP ประจำเดือน มิถุนายน 2559
30/06/2016 กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก ประชุมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในโครงการเทศบาลหนองแกเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
30/06/2016 กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
30/06/2016 ผุ้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เดินทางตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ และโรงกรองน้ำหนองโดน จ.ลพบุรี
30/06/2016 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบริการด้วยหัวใจ เพื่อประชาชน โดยยึดหลักค่านิยม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน และพฤติกรรม 11 ประการ
Up To Top