เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
02/07/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตรากปภ.
02/07/2015 กปภ.สาขา รังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำเพื่อย้ายแนวท่อเมนบริเวณสะพานคลอง 2 ธัญบุรี
02/07/2015 ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคและผู้บริหารระดับสูงเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำบางเลน บริษัท ทีที ดับบลิว จำกัด (มหาชน)
02/07/2015 นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางทิพรัตน์ สง่าสงเคราะห์ พนักงานการเงินและบัญชี มอบน้ำให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
02/07/2015 ประธานบอร์ด และ ผจก.กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) นำทีมบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. แก่นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ในการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่
02/07/2015 ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา
02/07/2015 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง
02/07/2015 ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา
02/07/2015 กปภ.สาขาเขาชัยสน มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่ชำระค่าน้ำเป็นคนแรกของเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
02/07/2015 กปภ.ข.2 กำชับ กปภ.สาขาในสังกัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำดิบ และเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำประปาผลิตไม่พอจ่ายจากเหตุภัยแล้ง
Up To Top