ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 28/07/2016 กปภ.สาขาเกาะคาจัดกิจกรรม ขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ประจำปี 2559
2 28/07/2016 กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย จัดกิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่
3 28/07/2016 กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาสุโขทัย จัดกิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่และโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
4 28/07/2016 กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2559
5 28/07/2016 กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2559 ประจำเดือนกรกฏาคม
6 28/07/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
7 28/07/2016 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2559
8 28/07/2016 กปภ.สาขาตาก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559
9 28/07/2016 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00 - 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด โดย นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด พร้อมหัวหน้างานและพนักงาน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
10 28/07/2016 กปภ.สาขาบางมูลนาก จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) 28 กรกฎาคม 2559
เลื่อนขึ้นข้างบน