เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
04/05/2016 กปภ.ข.9 จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์
04/05/2016 กปภ.สาขาบางมูลนากเข้าร่วม โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
04/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2559
04/05/2016 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม ๕ส. เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรอบบริเวณสำนักงาน
04/05/2016 กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
04/05/2016 กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. ให้เทศบาลเมืองพนัสนิคม
04/05/2016 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 งานบริการ ฯ และงานผลิต กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริการผู้ใช้น้ำในช่วงวันหยุดยาว 5 วัน
04/05/2016 กปภ.สาขายโสธรเตรียมความพร้อมพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO
04/05/2016 กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ช่วงวิกฤตภัยแล้งเพื่อช่วยลดน้ำต้นทุน
04/05/2016 กปภ.สาขาปทุมธานีจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน
Up To Top