เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,896,412 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,724,549 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 148,003,120 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,836,798 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,690,613 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/09/2015 ผอ.กปภ.ข.3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่พนักงาน ณ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม
01/09/2015 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำ พื้นที่บริเวณบางเตย 5
01/09/2015 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อ
01/09/2015 กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ยืนยันคุณภาพมาตรฐาน WHO
01/09/2015 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมชี้แจง และหารือแนวทางแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน กรณีเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเศรษฐสิริ 2 (บางโทรัด)
01/09/2015 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
01/09/2015 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน ๓๐๐ ขวด ให้กับโครงการ "เยาวชนไทย ร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี" กิจกรรมสร้างสรรค์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
01/09/2015 แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
01/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมผู้บริหาร ในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559
01/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ พร้อมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
Up To Top