เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
30/01/2015 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ลงพื้นที่รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำ ทำเป้าไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๘ ออกหน่วยรับคำร้อง รับชำระค่าติดตั้งประปา พร้อมติตตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน
30/01/2015 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk)ครั้งที่4/2558
30/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า
30/01/2015 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2558
30/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตก รั่ว ด้วยวิธีการเดินสำรวจ (Passive Control) ตามแผนปฏิบัติการลดปริมาณการเกิดน้ำสูญเสีย
30/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพื่อสนับสนุนการสอบ O – NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
30/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ร่วมโครงการ มนต์เสน่ห์ชุมชนคนโพนทอง โดยชาวอำเภอโพนทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
30/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา โพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑
30/01/2015 กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง “สายน้ำตะวันออกสัมพันธ์ ปี 2558
30/01/2015 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
Up To Top