เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
31/07/2014 กปภ.สาขาพาน มอบเครื่องเด็กเล่นสนาม
31/07/2014 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ส่วนราชการอื่นๆ
31/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน (Home Care) ออกหน่วยบริการประชาชนด้วยความห่วงใย ณ บ้านโนนทัน ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
31/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน (Home Care) ออกหน่วยบริการรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ ณ วัดโพธิ์ชัยคอนเรียบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
31/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิต แก่สภากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
31/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน (Home Care) ลงพื้นที่ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ หน่วยบริการบ้านโพนทองน้อย จ.ร้อยเอ็ด
31/07/2014 กปภ.สาขาพัทยา (พ) เยี่ยมเยือนลูกค้า โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
31/07/2014 กปภ.สาขาฉะเชิงเทราร่วมกับ บริษัทประปาฉะเชิงเทรา จำกัด จัดทำโครงการสายสืบน้ำสูญเสีย
31/07/2014 กปภ.สาขาบ้านฉาง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการเติมใจให้กัน ( HOME CARE ) ณ ชุมชนเนินสำเหร่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
31/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการรัตนา กิจวรรณ เข้าร่วมประชุม
Up To Top