ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 28/08/2016 กปภ.ข.๗ จัดอบรมหลักสูตร “การฝึกดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ”
2 28/08/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/2559
3 28/08/2016 กปภ.สาขาราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบประปาภายในของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
4 28/08/2016 กปภ.สาขาราชบุรี ลงพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกประชาสัมพันธ์เหตุน้ำประปาไหลอ่อน
5 26/08/2016 กปภ.ข.๓ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการน้ำประปาดื่มได้ ประจำปี ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำบางแพ กปภ.สาขาราชบุรี
6 26/08/2016 กปภ. ร่วมปลูกป่าน้อมใจถวาย 6 ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์
7 26/08/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2559
8 26/08/2016 กปภ.สาขาหล่มสัก แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
9 26/08/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
10 26/08/2016 ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่น่าน ย้ำชัดน้ำประปาน่านปลอดภัยได้มาตรฐาน
เลื่อนขึ้นข้างบน