เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
31/03/2015 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
31/03/2015 กปภ.ข.๙ ร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
31/03/2015 กปภ.ชม.(พ) ร่วมแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้ง สนับสนุนน้ำประปาสะอาดให้แก่โรงพยาบาลสันป่าตอง
31/03/2015 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง เรือง การปิดน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนประปา
31/03/2015 กิจกรรมสนทนายามเช้า
31/03/2015 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง
31/03/2015 กปภ.สาขาพะเยา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เนื่องในการจัดโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย”
31/03/2015 กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2558
31/03/2015 กปภ.สาขากำแพงเพชร เดินหน้าโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ หลังได้รับแจ้ง ค่าน้ำสูงกว่าปกติ
31/03/2015 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม 2558
Up To Top