เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
02/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจนับพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จ.ขอนแก่น
02/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ พื้นที่ ม.๑ และ ม.๑๔ ต.กุดสิม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
02/09/2014 กปภ.สาขาหนองบัวแดง ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมเติมความห่วงใยแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำประปา ในโครงการ เติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระ๑๒ สิงหามหาราชินี
02/09/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดบ้านโพนสูง ม.๙ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
02/09/2014 “ประปาอุดรธานี”มอบหอถังสูงให้เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
02/09/2014 กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. แก่ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เพื่อดำเนินโครงการ CSR โครงการ I Love PTB อาสา “ส่งสุขให้น้อง” ณ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
02/09/2014 รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ) เพื่อเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้ง
02/09/2014 กปภ.สาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
02/09/2014 กปภ.สาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
02/09/2014 กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk
Up To Top