กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk
กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันพุธ ที่12 ตุลาคม 2559
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด         (Big Cleaning Day) บริเวณรอบ ๆ สำนักงาน ในช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559
กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขากุมภวาปี จัดทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ ต.ลำพันชาด อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
กปภ.ข.๔ แจกสติ๊กเกอร์ สานเจตนารมณ์
ผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีผลิตในพื้นที่ กปภ.สาขาเกาะสมุย
ผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ขาดแคลนน้ำดิบ ของ กปภ.สาขาเกาะสมุย พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
ผู้ว่าการ.กปภ.ร่วมกับ ผวจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด ติดตามสถานการ์น้ำดิบ กปภ.สาขาเกาะสมุย พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ผู้ว่าการ กปภ. นำทีมคณะผู้บริหาร กปภ.ข.4 และพนักงาน กระกาศย้ำที่นี่องค์กรโปร่งใส
ผู้ว่าการ กปภ. และ ผวจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำ บรรเทาปัญหา กปภ.สาขาเกาะสมุยขาดแคลนน้ำดิบ
รปก.5 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำดิบ ของ กปภ.สาขาเกาะสมุย
กปภ.ข.๔ เร่งระดมรถบรรทุกน้ำ ลงพื้นที่บรรเทาปัญหาน้ำประปาเกาะสมุยขาดแคลน
กปภ.ข.๔ แจกสติ๊กเกอร์ สานเจตนารมณ์
ทีมงานผลิต กปภ.สาขาด่านช้างร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณหอถังสูงข้างวัดชลประชานิมิตร
ไม่มีภาพประำกอบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน บริเวณถ.ลำปำ-ปากหวะ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ทำการล้างถังน้ำใส ตามแผนประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (พ) เรื่อง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 1/2560
ผู้บริหาร กปภ.ข.5 ร่วมประชุม ครส. ครั้งที่ 10/2559
คณะผู้บริหารระดับสูงสังกัด กปภ.ข.๓ ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
กปภ.ข.4 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 10/2559 ติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ. ปี 2559
กปภ.สาขากุฉินารายณ์ เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี อ.กุฉินารายณ์ พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2559
กปภ.ข.10 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 10/2559 ผ่านทาง VDO Conference
คณะผู้บริหาร กปภ.ข.๖ ร่วมประชุม ครส.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
ไม่มีภาพประำกอบ
กปภ.สาขาหนองเรือ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในพื้นที่หน่วยบริการบ้านฝาง เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ
กปภ.สาขาสะเดาออกรับคำร้องนอกสถานที่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำโดย นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมแสดงพลัง
กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรม “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”
กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่พัฒนาความรู้ระบบประปา
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกองควบคุมคุณภาพน้ำ
กปภ.สาขาพิมายแจกน้ำดื่มในกิจกรรมมุทิตาคัพ ประจำปี 2559
กปภ.ข.5 หารือคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน