กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
ผอ.กปภ.ข.๓ เข้าพบและมอบของที่ระลึกแด่นายอำเภอบ้านโป่ง
กปภ.สาขาแหลมฉบังได้จัด กิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล
ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม
กปภ.สาขาลำพูน ออกหน่วยร่วมกับจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ
กปภ.สาขาตราดจัดกิจกรรม
กปภ. สาขาชลบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯและจุดตรวจต่างๆในจังหวัดชลบุรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 กปภ.สาขากันตัง และหัวหน้างานแผนงาน กปภ.เขต 5 ร่วมชี้แจงและต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาสิ่งก่อสร้างที่ล่วงล้ำแม่น้ำลำคลอง จังหวัดตรัง ณ สะพานบ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
กปภ.เขต ๗ และกปภ.สาขาอุดรธานี สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
กปภ.สาขายโสธรเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ออกสำรวจหาน้ำสูญเสียพื้นที่โซน DMA 10.
กปภ.สาขาสตึกร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานโครงการ wsp ปี 2561
กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภาลักษ์ด้านความสะอาดประจำเดือนมีนาคม 2561
กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6
กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 6
กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กปภ.ชลบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม งานประเพณีสงกรานต์ก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี ๒๕๖๑
มื่อวันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 21.00 น.– 24.00น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน นำโดย นายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับกองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 9 ออกสำรวจตามแผนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย หาท่อเเตก/ท่อรั่ว บริเวณในเขตอำเภอเมืองน่าน ประจำเดือน เมษายน 2561 เพื่อลดน้ำสูญเสียแก่กปภ.
กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนันสนุนโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561
กปภ.ข.5 ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาละงู
	กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดประชุม Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม 2561 พร้อมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และรับฟังปัญหาอุปสรรคของแต่ละงาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ของทุกปี
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมหารือกับผู้บริหารเครือ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เรื่อง การตั้งศูนย์บริการ Government Service
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 15  ครบรอบปีที่ 9
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ติดตั้งระบบเครื่องลงคะแนนความพึงพอใจ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ตรวจสอบมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ กรณีมีการใช้น้ำสูงผิดปกติ
กปภ. ร่วมมือ 4 ภาคีเครือข่าย เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561
กปภ. ลงนาม Big Data รัฐวิสาหกิจ
กปภ.สาขาเพชรบุรี เตรียมความพร้อมรับการประเมินสู่มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก(GECC)
กปภ.สาขาอ้อมน้อย ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์
กปภ.สาขานราธิวาส ออกหน่วยบริการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา
กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนปราณบุรี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ
กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลำปาง
กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา
กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม เข้าร่วมศึกษาดูงานที่โรงกรองน้ำ
กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.