การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 85 ปีและบำเพ็ญกุศลปล่อยปลา
กปภ. จัด “Give to Learn” ให้โรงเรียนบ้านโสง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี   เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน  ในโครงการจันทบุรี ปลูก ๓ ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานลงนาม MOU แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา กับเทศบาลเมืองหัวหิน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
กปภ.จับมือ ทีทีเอ สุเอช ศึกษาการลดน้ำสูญเสีย
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. กปภ.สาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 3/2560
“มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน” สร้างอาชีพด้านประปา ไฟฟ้า และรุกขกร ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ
กปภ. สาขาศรีสำโรงปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
กปภ.สาขากุยบุรีเข้าร่วมงานแถลงข่าวการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กปภ. กับเทศบาลเมืองหัวหิน
กปภ.สาขาเกาะคาออกโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2560
 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดประชุม Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เน้นย้ำระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พร้อมเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส
กปภ. ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน ลงนาม MOU แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในเมืองหัวหิน
กปภ.ข.๓ ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการน้ำประปาในการทำประชาคมหมู่บ้าน ต.กาหลง จ.สมุทรสาคร เตรียมพร้อมรับโอนกิจการประปา
กปภ.สาขาอุทัยธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. - 17.00 น. เนื่องจากซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.(ฉุกเฉิน)
กปภ.สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาส ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาส ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมประชุมซักซ้อมและปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมปลูกต้นดาวเรือง ถวายเป็นราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กปภ.สาขาสมุทรสงครามมอบน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมการแข่งขัน เดินและวิ่งการกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ทีมเทคนิคโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) กลุ่ม ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินความก้าวหน้าโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๐
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการล้างถังใส บริเวณสถานีจ่ายน้ำประจันตจคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานตรวจเยี่ยมชมระบบผลิต
กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบต้นไม้ มอบรถเข็น(วีลแชร์) อุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้แทนกำลังพล สถานศึกษา พร้อมได้ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,000 ขวด
กปภ.สาขาวัฒนานครร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้แผ่นดิน
กปภ.สาขาอ้อมน้อยขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 ม.ม.
กปภ. ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน ลงนาม MOU แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาใน อ.เมืองหัวหิน
นายชูชาติ  ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โครงการก่อสร้าง Mobile Plant สถานีผลิตน้ำกระจัน ในพื้นที่ กปภ.สาขาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาละหานทราย
กปภ.เขต ๘ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๐
กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาลำปลายมาศ
กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาสตึก
กปภ.สาขาบ้านหมี่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลฯ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม มอบทุนทรัพย์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาแก่วัดรุกขมูล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษ
กปภ.สาขากุยบุรีขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อบริเวณโรงเรียนบ้านปากเหมือง
กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดกิจกรรม  (Morning Talk)
กปภ.ข.๗ และสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาหลังน้ำท่วมใหญ่