กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่เดินสำรวจท่อแตก/รั่ว ณ หมู่บ้านสวนประสวนดู่และหมู่บ้านศิริชัยวิลเลจ  ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่ล้างตะกอนในเส้นท่อ และตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
<<น้ำดื่ม กปภ. น้ำดื่มเพื่อปวงชน>> กปภ.สาขาหนองเรือ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ในกิจกรรมรำบวงสรวงชุด “รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล/ไหลอ่อน/ขุ่นแดง เนื่องจากกระแสฟ้าขัดข้องเมื่อวานนี้ เพื่อชี้แจงปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
<<สนทนายามเช้า สานสัมพันธ์องค์กรสีฟ้า พัฒนาบริการเพื่อประชาชน>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลาทำการเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน
นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานลูกจ้างงานบริการฯ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้แก่บุตรพนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.ข.2
<< สนทนายามเช้า ติดตามผลงาน และวางแผนการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน>> การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ลานหน้าวัดแม่กืย ม.๙  ต. ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองล้างถังตกตะกอน
กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนพฤษจิกายน2560
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ เพื่อการปฏิบัติงานตามเป้าหมายต่อไป
กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด พร้อมร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 30 พ.ย.60 เวลา 22.00น. ถึง วันที่ 1 ธ.ค.60 เวลา 04.00น.
กปภ.สาขาระนอง ออกหน่วยมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน พบผู้ใช้น้ำรายใหม่
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะจัดโครงการ
กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2560
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมติดตามความคืบหน้าการศึกษาการใช้มาตรอัลตร้าโซนิค
กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
กปภ.สาขาบางคล้าประกาศ ให้ลูกค้าในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา(บางส่วน) และ กปภ.สาขาบางปะกง (บางส่วน)มาอยู่ในความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาบางคล้า
กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) เพื่อร่วมสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร
<< สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฉลอง 220 ปี จังหวัดขอนแก่น>> กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) จัดใหญ่ บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมส่งพนักงานร่วมรำบวงสรวงอย่างคึกคัก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี  ล้างถังตะกอนขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ตามมาตรฐาน (WSP)
กปภ.สาขาพนมทวน เดินหน้าแผนปฏิบัติการ เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ลดน้ำสูฯญเสีย
<<ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ>> ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชุมแพ มอบนโยบายเตรียมขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมติดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water salty plan)
<<สนทนายามเช้า ก่อนให้บริการประชาชน>> กปภ.สาขาชนบท จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลาทำการ เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงาน ก่อนให้บริการประชาชน
ผู้ตรวจสอบภายในปิดการตรวจสอบ
<< น้ำดื่ม กปภ. น้ำดื่มเพื่อปวงชน >> กปภ.สาขาบ้านไผ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศปิดน้ำเพื่อการซ่อมท่อ
<<ทุ่มสุดตัว กปภ.สาขาบ้านไผ่ เตรียมความพร้อมขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก GECC ตามนโยบายรัฐบาล>> ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบ้านไผ่ เพื่อดูสถานที่ และประชุมเตรียมความพร้อมขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก GECC ตามนโยบายรัฐบาล
กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม และสถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์
ดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 1/61
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ผู้ตรวจสอบภายในประชุมเปิดการตรวจสอบ