กปภ.สาขากุมภวาปี ออกหน่วยบริการรับชำระค่าติดตั้งประปาสำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่
กปภ.สาขาพังลา จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6/2560
ผู้บริหารและพนักงานกองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
กปภ.สาขาจุน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำวันพุธ
การประปาส่วนภูมิภาค( กปภ. )สาขาศรีราชา เชิญชวนพนักงานออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพที่ดี
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมผู้รับจ้างตัดมาตร-ประสานมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ (8 มี.ค.60)
 กปภ.สาขาราชบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk ) ประจำเดือน มีนาคม 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่วด้วยตาเปล่า
กปภ.สาขาราชบุรี ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ 0 ลบ.ม. และมาตรวัดน้ำเดินผิดปกติ ประจำเดือน มีนาคม 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรีจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/2560
กปภ.สาขาปทุมธานี ขานรับนโยบายรัฐบาล ออกกำลังกายทุกวันพุธสร้างเสริมสุขภาพดี
กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผน CSR ขุดลอกคลองมาบหวายโสมและห้วยพันเสด็จ
กปภ.สาขาเกาะคา ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม
กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำตามมาตรการเคาะถึงหน้าประตูบ้าน ครั้งที่ ๒
การประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า กปภ. ณ หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ กฟภ.สาขาปทุมธานี ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
งานผลิต กปภ.สาขาพนมทวน ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสถานีผลิตน้ำพนมทวน
กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาศรีราชา จัดกิจกรรมให้ความรู้ DSM
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองล้างถังตกตะกอน
กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการประปาเติมใจให้กันครั้งที่ 2
กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560
กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560
กปภ. สาขาชลบุรี (พ) ตรวจสอบสินทรัพย์ ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 ภายใต้แนวคิด “ที่นี่ .. องค์กรโปร่งใส”
กปภ.สาขานางรองออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พื้นที่บ้านโคกประดู่
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารทำความสะอาดถังตกตะกอนรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ
กปภ.สาขาลำปลายมาศลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำระบบประปาโรงเรียนมีชัยพัฒนา
กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมสนทนายาม Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
กปภ.สาขาแก้งคร้อ ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ บริเวณชุมชนบ้านนาฮี หมู่ที่ ๔ ณ วัดสว่างบ้านนาฮี อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ออกสำรวจหาท่อแตก/รั่ว ณ หน่วยบริการปทุมรัตต์ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์      จ.ร้อยเอ็ด
กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกับกองแผนและวิชาการ กปภ.ข.๖ ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์-ยางตลาด-กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
กปภ.สาขาศรีราชา มอบสิ่งของสนับสนุนงานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี
 กปภ.สาขาบางมูลนาก    จัดกิจกรรม  Big Cleaning Day  ครั้งที่  1 /2560  15 มีนาคม  2560
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกพบผู้นำชุมชน จ.ขอนแก่น
กปภ.สาขาพัทลุงจัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมหัวหน้างานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม