การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินและสถาบันพระมหากษัติย์เข้าร่วมพิธีลงนามและวางพานพุ่มถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
กปภ.สาขาเขาชัยสน  เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รุดลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เทศบาลตำบลหนองเรือ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
กปภ.เขต ๘ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
กปภ.สาขาเกาะคาร่วมกิจกรรม 12 สิงหาคม 2559
กปภ.สาขาสะเดาร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กปภ.ข.10 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กปภ.สาขาพนมทวน ร่วมกิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
กปภ.สาขาลำปางร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
กปภ.สาขาตาก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk ) ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลำปาง
กปภ.สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
กปภ.สาขาระโนด ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กปภ.สาขาเบตง เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
กปภ.สาขาท่าตะโก เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหา มหาราชินี”  ประจำปี ๒๕๕๙
กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๕๙
กปภ.สาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กปภ.สาขาเลาขวัญ  ออกพบตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำ
กปภ.สาขาเลาขวัญ ต้อนรับฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
กปภ.สาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม เข้าร่วมโครงการสุโขทัยร้อยฝายประชารัฐรวมใจ 84 ตำบล และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
กปภ.ข.๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาราชบุรี แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กปภ.สาขาครบุรีพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่วเพื่อลดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย
กปภ.สาขาบางมูลนากเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   12  สิงหาคม  2559
กปภ.สาขาสงขลา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙