คณะ สรส.สาขานครสวรรค์ เข้าพบ ผอ.กปภ.ข.10 เพื่ออวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาลำปลายมาศ
กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันพุธที่ ๑๘ ม.ค.๖๐
หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันอังคารที่ ๑๗ ม.ค.๖๐
กปภ.สาขาหนองไผ่ มอบพัดลม เพื่อสนับสนุนงานมัจฉากาชาด จังหวัดเพชรบูรณ์
กปภ.หนองไผ่ มอบน้ำดื่มให้กิ่งกาชาด เพื่อรับบริจาคโลหิต
กปภ.หนองไผ่ ใช้แผนนโยบายเชิงรุก  ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ออกรับคำร้องและชำระเงินค่าติดตตั้งประปาช่วงหลังเลิกงาน
ผู้ใหญ่ใจดี
กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรม
กปภ. ชลบุรี สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
กปภ.สาขาปราจีนบุรี Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2560
กปภ.สาขาเกาะคามอบของสนับสนุนวันเด็ก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ได้ร่วมสนับสนุนขนมและของขวัญ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โดยนายกฤช  เกษจรัล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา สนับสนุนขนมและสมุด กปภ.เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต
กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย สนองนโยบายของรัฐบาล สู้ภัย พิชิตโรค
กปภ.สาขากุยบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการเติมใจให้กัน
กปภ.สาขาอุดรธานี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน  บ้านโคกสะอาด จังหวัดอุดรธานี
กปภ.สาขาเดชอุดม ลงพื้นที่สำรวจท่อแตกรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์มอบน้ำดื่มเข้าร่วมกิจกรรม
กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
กปภ.สาขาพัทยา (พ) มอบของขวัญวันเด็ก แด่สำนักงานชลประทานที่ ๙ จ.ชลบุรี
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) สนับสนุนน้ำดื่มร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าแสงอรุณ
หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาด่านช้าง นำทีมงานบริการฯ ดำเนินการสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว (ครั้งที่ 1)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. บรรจุขวด เพื่อใช้ในโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
กปภ.สาขาเพชรบุรี  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มกราคม  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐
กปภ.สาขาพิษณุโลก  มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์ กปภ.  จำนวน  120  ขวด
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดสนทนายามเช้า Morning Talk พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่น
กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมออกกำลังกาย “สู้โรค”
ไม่มีภาพประำกอบ
กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมกราคม
กปภ.สาขาขลุง สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 กปภ.สาขาร้องกวางมอบของที่ระลึกและร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก
งานน้ำสูญเสีย กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย