การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสนประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ สืบสานประเพณีอันดีงาม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรพนักงานอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
กปภ.สาขาวัฒนานครสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับวัดหนองคุ้ม
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2560 ครั้งที่ 7/2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
รปก.1 ประชุมร่วมกับ กปภ.ข.10 ติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2560
กปภ.สาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน
กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี แจกน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด เพื่อจัดกิจกรรม
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมงาน
กปภ.สาขาบ้านบึง  จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ พร้อมสรงน้ำพระและพระแม่ธรณี เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2560
ไม่มีภาพประำกอบ
กปภ.สาขาราชบุรี ร่วมงานพิธีฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุฑิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ณ สถานีสูบน้ำดิบมาบหวายโสม เนื่องในวันสงกรานต์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวมอบน้ำดื่ม
มงคลชีวิตรับปีใหม่ไทย พนักงาน กปภ.ข.๙ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจาก ผอ.กปภ.ข.๙
กปภ.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2560
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี งานผลิตล้างถังตกตะกอน  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านระบบผลิต
กปภ.ข.2  จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระแม่ธรณี สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ออกหน่วยโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
กปภ.สาขากบินทร์บุรี  ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk
กปภ.สาขาเกาะคา จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 7/2560
ไม่มีภาพประำกอบ
กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
 กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 900 ขวด สนับสนุนการจัดตั้งด่านรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
กปภ.สาขาศรีประจันต์มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
 กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 2,500 ขวด สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทยจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
สาขาบ้านฉาง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๖๐
กปภ.สาขาวัฒนานครล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำวัฒนานคร
กปภ.สาขาวัฒนานครจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดถังตกตะกอนขนาด 150 ลบ.ม./ชม.  สถานีผลิตจ่ายน้ำทับสะแก  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ประจำ เดือน เมษายน 2560
เข้าร่วมขบวนแห่งานสลุงหลวง ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง
กปภ.สาขาวัฒนานครมอบนำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับเจ้าหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
๕ ป. สงกรานต์วิถีไทย ๖๐
กปภ.สาขาวังสะพุง ถวายผ้าป่าเสริมสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐
กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำโมบายแพล้นขนาด 100 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์
กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์