กปภ.สาขาเสนา จัดกิจกรรมโครงการ
กปภ.สาขาบ้านนาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ก้ัน ครั้งที่ 1/2561
ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนมดำเนินงาน
กปภ.สาขาท่ามะกา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการเติมใจให้กัน
กปภ.สาขาราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบ DMA (District Metering Area)
กปภ.สาขาราชบุรี ประชุมร่วมกับบริษัทเอ็กคอม ธารา จำกัดเพื่อหาแนวทางการสูบส่งน้ำ และวางท่อจ่ายน้ำประปา
ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด กปภ.ข.๓ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตโรงงาน บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
กปภ.ข.๓ และ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้น้ำที่มีปริมาณการใช้น้ำสูงสุด ๒๐ อันดับแรก
กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 1/2561
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรมโครงการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ขอแจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.30  – 16.30 น.
กปภ.สาขากบินทร์บุรี  ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk
นายพิชัย  พันธุ์อร่าม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี มอบหมายให้ นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ์ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน
นายพิชัย  พันธุ์อร่าม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี มอบหมายให้ น.ส.นวพร ศรนารายณ์ งานจัดเก็บรายได้ออกติดตามผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระค่าน้ำประปา
กปภ.สาขานครพนมจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
กปภ.สาขาพนมทวน ร่วมสนับสนุนน้ำประปาเพื่อใช้กับกำลังพลที่ออกทำการฝึก
กปภ.สาขาปราณบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจแรงดันน้ำ ในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กปภ.สาขาพนทวน จัดกิจกรรมโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ดูแลท่อแตก/ท่อรั่ว ภายในบ้านให้กับผู้ใช้น้ำ
กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม ๕ ส งานผลิต
ประปาเพื่อประชารัฐคึกคัก! ประชาชนใช้บริการครึกครื้น
กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่โบว์น้ำล้างตะกอนในเส้นท่อตามหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
กปภ.สาขาเลาขวัญ ดำเนินการโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ
กปภ.สาขาเลาขวัญ เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำประปา
กปภ.สาขาด่านช้างจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำไตรมาสที่ 2/2561
กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินการประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
กปภ.สาขาเลาขวัญ ล้างตะกอนในเส้นท่อ
กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์และสำนักงาน
กปภ.สาขาเลาขวัญ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมสายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม สนันสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่ว แก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลบริเวณ หมู่ที่ 7 ต.คลองโคน
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมพิธีรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี