ผู้บริหาร กปภ.ข.๓ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
กปภ.สาขาเลาขวัญ ออกบริการประปาทันใจ
กปภ.สาขาบ้านไผ่ ร่วมทำบุญวันพระสวนะอำเภอบ้านไผ่
กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาศรีราชา จัดบรรยายประหยัดน้ำฯ โครงการ DSM
กปภ.ข.2 ประกาศเจตนารมณ์
กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) พร้อมกิจกรรม ๕ ส. กปภ.สาขาสมเด็จ
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง
หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ
กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ได้ดำเนินการตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตน้ำประปาที่ดี
ประธานบอร์ด กปภ. บรรยายพิเศษ การสัมมนาโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2559
ผู้ว่าการ กปภ. ร่วมงานเสวนาระหว่างผู้บริหารและกรรมการ สร.กปภ. โครงการกิจการสัมพันธ์สัญจร เน้นย้ำ
ประธานบอร์ด กปภ. ร่วมหารือ ผวจ.สุราษฎร์ธานี ประเด็นด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย
กปภ.สาขาด่านช้างนำทีมโดยหัวหน้างานผลิตร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโรงสูบน้ำแรงสูง
กปภ.สาขาด่านช้างนำทีมโดยหัวหน้างานบริการฯออกเดินหาท่อแตกท่อรั่วบริเวณหมู่บ้านด่านช้าง
ไม่มีภาพประำกอบ
กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรม Morning Talk (ครั้งที่ 12/2559)
กปภ.สาขาโนนสูงจัดพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ประจำปี 2559
กปภ.สาขาบ้านไผ่ ออกประชาคมหมู่บ้านตามนโยบายขยายเขตจำหน่ายน้ำ
กปภ.สาขาเชียงคาน เข้าศึกษาดูงานที่ กปภ.สาขาบ้านไผ่
กปภ.สาขาพนมทวน ล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิตน้ำพนมทวน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
กปภ.สาขาหล่มสัก แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559
กปภ.สาขาโพนทอง เข้าศึกษาดูงานที่ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด และ กปภ.สาขากาฬสินธุ์
กปภ.สาขารัตนบุรี จัดโครงการเติมใจให้กัน
กปภ.สาขาอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง  “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมงานกีฬาสีเขต 2 พร้อมร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๕9
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมพิธีประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ อ.โนนสูง โคราช
กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ ST 300mm. บริเวณซอยผู้ใหญ่เลี้ยง ต.หลักหก
กปภ.สาขาชนแดน ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3/2559
กปภ.ข.๓ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาสการเกษียณอายุงานของพนักงานในสังกัด กปภ.ข.๓ ประจำปี ๒๕๕๙
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2559
กปภ.สาขาเพชรบุรี  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน กันยายน 2559  ครั้งที่  12/2559
กปภ.ข.5 ร่วมกิจกรรมปลูกป่ารักษ์คลองอู่ตะเภา
กปภ.สาขาลำปาง ร่วมโครงการ “ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”
กปภ.ข.๖ จัดประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การตรวจนับพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๙