การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ จัดประชุมงานจัดเก็บรายได้ ร่วมกับตัวแทนจดหน่วยฯ เพื่อหาแนวทางการให้บริการลูกค้า กปภ. อย่างมีประสิทธิภาพ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล ล้างถังน้ำใสตามแผนโครงการ WSP ปี ๒๕๖๐
กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ
กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการล้างถังตกตะกอน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 20.00 น.
กปภ.สาขาบางมูลนาก  ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมในโครงการ
กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นมื่น ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี   ดำเนินโครงการประปาทันใจ  แก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุงนำโดยนายเปรมปีติ กันตะปีติ และพนักงานประปาพัทลุง ได้จัดกิจกรรม
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่วด้วยตาเปล่า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
กปภ.สาขาบางปะกง ออกพบประชาชนใน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
นายชูชาติ  ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี  มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณ  สถานีจ่ายน้ำวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เ
นายชูชาติ  ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงาน ให้การต้อนรับพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนตำบลสนามชัย ที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบผลิต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตน้ำประปา แก่ อปท
กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
กปภ.สาขาเกาะคา เข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
สาขาบ้านฉาง รับติดตั้งประปาใหม่ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)
กปภ.-กรมอุทยาน-สพภ.ลงนามความร่วมมือแนวทางตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES (Payment for Ecosytem Services)
กปภ.สาขาพนัสนิคม ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน ให้บริการรับคำขอติดตั้งมิเตอร์ประปา ณ อบต.วัดโบสถ์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดยงานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ
กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)
กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมซ้อมการดับเพลิง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองออกหน่วยเคลื่อนที่รับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่
กปภ.สาขาพังลา จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9/2560
กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กปภ.เขต ๘ จัดประชุมโครงการสนทนาประสาประปาเรื่อง “การจัดทำเแผนงานโครงการ การออกแบบ สำรวจ ประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๐”
กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน
กปภ.เขต ๘ ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 3/2560
รปก5 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำพลายวาส
รปก.5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่พนักงาน กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์
กปภ.สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ของอำเภอแม่ลาน้อย ประจำปี 2560
กปภ.สาขาท่าตะโกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”
	กปภ.สาขากำแพงเพชร บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งประปา พร้อมขอติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) เป็นประจำทุกเดือน ทุกหน่วยบริการของ กปภ. สาขากำแพงเพชร สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก
กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ดำเนินโครงการ CSR ใส่ใจผู้บริโภค
กปภ.และกรมอนามัย ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขตพื้นที่การจ่ายน้ำ จ.ระยอง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีผลิตน้ำห้วยคะคาง ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.