การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ
กปภ.สาขานครพนม ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย กับหน่วยงานภายนอก
กปภ.สาขาศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
กปภ.สาขาขลุง  สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว
งานผลิตกปภ.สาขากาญจนบุรีล้างถังตกตะกอนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
กปภ.สาขากาญจนบุรีออกหน่วยเชิงรุกรับคำขอใช้น้ำประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แข็งแกร่ง ตามนโยบายของรัฐบาลทุกวันพุธ
กปภ.ข.๗ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ ตามนโยบายรัฐบาล
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบภายใน
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล ต.คลองโคน ต.ยี่สาร และ ต.แพรกหนามแดง
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม Home Care บริเวณ ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมออกกำลังกาย “สู้โรค”
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP
กปภ.สาขาเบตง นำทีมพนักงานให้ความรู้แก่นักเรียน ในการจัดกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนถนอมศรี อ.เบตง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
กปภ.สาขาตาก จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำวันพุธตามนโยบายรัฐบาล
กปภ.สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2560
กปภ.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมอาคารผลิตน้ำ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลีตี้ส์ พร้อมหารือแผนรองรับภัยแล้ง
กปภ.สาขาเพชรบุรี  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน กุมภาพันธ์  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐
กปภ.สาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว
กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม ๕ ส. บริเวณสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม
กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ช่องที่ ๒ (มี ๓ ช่อง) สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม
กปภ.สาขาพนัสนิคม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาค่าน้ำสูง
กปภ.สาขานครพนมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี ประจำสัปดาห์ (Sport Day)
นายชูชาติ ไม้คง ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี หัวหน้างานบริการและพนักงาน ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน รับคำร้องของติตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
กปภ.สาขาปากท่อ ขอประกาศลดแรงดันน้ำประปา
กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
เติมใจให้กันครั้งที่ ๑/๒๕๖๐