18

กุมภาพันธ์ 2556

กปภ.สาขาแม่สอด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก