Skip to Content (Press Enter)

เมนูสำหรับ Mobileข่าวภูมิภาค

23

มีนาคม 2557

กปภ.สาขาพะเยา แจ้งเหตุ หน่วยบริการดอนไชย งดจ่ายน้ำ เหตุขาดน้ำดิบ หลัง อ.งาวแล้งหนัก กระทบ ทต.หลวงเหนือ - หลวงใต้

Up To Top