สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด


ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,312,169 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,307,050 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 159,991,319 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 148,077,190 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 101,864,932 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 36,306 53,200 1,266,878 1,200,085 892,172
2 กาญจนบุรี 50,205 60,480 1,380,209 1,279,457 958,597
3 กาฬสินธุ์ 32,654 36,540 995,700 922,327 653,086
4 กำแพงเพชร 32,849 46,560 750,113 708,880 537,179
5 ขอนแก่น 194,996 293,256 6,965,094 6,560,632 4,103,527
6 จันทบุรี 58,842 57,240 1,637,226 1,524,342 1,148,701
7 ฉะเชิงเทรา 110,055 104,490 4,644,277 4,100,045 3,261,391
8 ชลบุรี 373,873 556,386 18,937,325 15,562,565 12,071,451
9 ชัยนาท 12,246 31,600 413,981 390,746 215,128
10 ชัยภูมิ 90,319 88,963 2,187,669 2,109,854 1,472,414
11 ชุมพร 53,117 82,580 2,246,023 1,949,119 1,066,870
12 เชียงราย 62,629 67,723 1,752,793 1,593,777 1,146,286
13 เชียงใหม่ 168,771 201,458 6,062,832 5,312,598 3,862,947
14 ตรัง 47,120 67,313 1,635,500 1,542,516 773,294
15 ตราด 25,005 31,440 649,375 599,354 467,733
16 ตาก 44,780 65,760 1,377,784 1,299,914 925,704
17 นครนายก 23,120 34,560 877,686 824,341 536,488
18 นครปฐม 104,463 0 6,948,185 6,917,780 3,913,318
19 นครพนม 36,240 50,740 849,243 793,263 605,414
20 นครราชสีมา 132,607 140,640 3,862,917 3,608,827 2,653,390
21 นครศรีธรรมราช 58,916 69,175 1,908,905 1,823,385 1,059,369
22 นครสวรรค์ 58,251 80,230 1,204,475 1,142,611 911,301
23 นราธิวาส 31,438 43,515 1,192,286 1,145,642 679,873
24 น่าน 20,178 19,715 565,405 515,586 370,592
25 บึงกาฬ 6,502 7,700 166,684 164,340 127,647
26 บุรีรัมย์ 62,935 82,258 1,711,475 1,593,862 1,270,273
27 ปทุมธานี 320,151 112,777 16,181,396 16,021,567 9,069,364
28 ประจวบคีรีขันธ์ 63,041 137,650 1,849,972 1,729,169 1,272,224
29 ปราจีนบุรี 36,551 41,734 981,339 941,373 743,525
30 ปัตตานี 2,737 2,136 57,124 53,974 37,398
31 พระนครศรีอยุธยา 82,523 128,600 3,960,930 3,609,898 2,530,873
32 พะเยา 28,661 34,340 719,215 653,821 476,712
33 พังงา 16,536 31,120 684,607 616,659 385,851
34 พัทลุง 20,918 31,440 758,605 738,318 353,131
35 พิจิตร 42,369 51,360 829,301 811,283 643,346
36 พิษณุโลก 31,566 37,920 793,750 773,939 592,636
37 เพชรบุรี 52,289 76,800 1,972,816 1,857,566 1,042,377
38 เพชรบูรณ์ 47,547 24,591 1,152,540 1,049,185 815,252
39 แพร่ 22,610 19,400 539,388 514,812 362,487
40 ภูเก็ต 60,435 132,000 3,205,864 3,000,341 1,822,613
41 มหาสารคาม 45,290 62,013 1,598,073 1,550,610 1,127,276
42 มุกดาหาร 15,441 33,120 604,809 568,007 350,530
43 แม่ฮ่องสอน 12,169 12,087 314,763 282,484 221,570
44 ยโสธร 22,701 26,400 569,284 535,691 445,704
45 ยะลา 13,184 20,395 356,153 334,574 249,854
46 ร้อยเอ็ด 41,918 59,833 1,110,882 1,080,263 826,966
47 ระนอง 18,881 23,040 851,533 620,941 399,172
48 ระยอง 130,970 125,525 3,919,717 3,740,896 2,809,336
49 ราชบุรี 50,905 34,426 1,779,439 1,684,231 1,059,590
50 ลพบุรี 78,392 108,584 2,532,715 2,463,654 1,668,972
51 ลำปาง 58,292 83,449 1,551,685 1,429,294 951,122
52 ลำพูน 16,247 26,880 402,719 389,592 297,172
53 เลย 40,522 51,328 1,076,886 1,046,115 808,322
54 ศรีสะเกษ 33,547 34,590 1,028,957 951,639 686,619
55 สกลนคร 40,983 51,702 1,126,413 1,068,961 837,216
56 สงขลา 158,235 253,500 5,327,755 5,068,559 3,588,026
57 สตูล 24,680 35,760 914,930 880,168 395,050
58 สมุทรสงคราม 32,440 25,200 1,092,941 1,083,631 706,891
59 สมุทรสาคร 72,094 96,000 7,748,576 7,104,614 5,033,267
60 สระแก้ว 17,281 18,480 518,296 491,177 404,772
61 สระบุรี 61,891 104,400 2,536,779 2,427,889 1,687,004
62 สิงห์บุรี 10,883 23,640 227,187 218,290 173,525
63 สุโขทัย 44,252 87,368 1,060,429 970,870 774,225
64 สุพรรณบุรี 62,787 55,989 1,655,406 1,560,216 1,143,136
65 สุราษฎร์ธานี 124,651 159,234 4,360,150 4,155,684 2,585,558
66 สุรินทร์ 55,470 73,020 1,584,284 1,553,509 1,231,211
67 หนองคาย 33,318 39,480 891,886 839,513 654,265
68 หนองบัวลำภู 13,286 10,599 328,678 286,843 218,164
69 อ่างทอง 16,752 33,120 440,776 398,626 299,222
70 อำนาจเจริญ 10,901 16,560 257,114 241,921 194,879
71 อุดรธานี 106,695 130,348 3,369,764 3,051,514 2,363,504
72 อุตรดิตถ์ 3,492 4,080 60,874 59,534 48,678
73 อุทัยธานี 9,685 13,200 192,335 191,248 157,775
74 อุบลราชธานี 77,583 138,310 2,722,245 2,188,677 1,634,425
เลื่อนขึ้นข้างบน