สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด


ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,142,799 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,996,327 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 154,027,296 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 145,670,463 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 103,672,071 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 35,190 53,200 1,324,792 1,245,424 922,314
2 กาญจนบุรี 49,143 60,480 1,456,635 1,374,894 1,088,843
3 กาฬสินธุ์ 32,271 36,540 1,085,509 1,025,761 696,894
4 กำแพงเพชร 32,485 46,560 840,318 801,066 605,155
5 ขอนแก่น 191,236 281,400 6,516,224 5,988,738 4,419,547
6 จันทบุรี 57,773 57,360 1,701,503 1,625,826 1,224,208
7 ฉะเชิงเทรา 103,573 135,380 4,445,511 4,020,070 3,285,762
8 ชลบุรี 275,185 346,695 11,130,349 10,667,345 8,242,846
9 ชัยนาท 12,065 31,200 442,229 418,749 243,239
10 ชัยภูมิ 89,166 85,821 2,328,796 2,231,324 1,688,892
11 ชุมพร 52,275 83,750 2,336,935 2,153,799 1,120,569
12 เชียงราย 61,374 68,875 1,683,405 1,481,223 1,173,193
13 เชียงใหม่ 163,339 200,388 6,172,684 5,582,349 4,154,813
14 ตรัง 46,443 68,722 1,755,483 1,659,251 808,690
15 ตราด 24,905 31,040 641,877 599,580 462,191
16 ตาก 43,270 71,520 1,481,352 1,431,471 1,043,015
17 นครนายก 22,740 19,840 860,444 812,730 593,780
18 นครปฐม 102,180 0 7,237,760 7,189,458 4,079,766
19 นครพนม 35,369 51,040 943,823 840,510 646,112
20 นครราชสีมา 129,598 139,488 3,975,827 3,714,329 2,836,399
21 นครศรีธรรมราช 57,937 67,629 1,834,548 1,738,649 1,144,257
22 นครสวรรค์ 57,314 54,570 1,385,730 1,337,819 1,097,441
23 นราธิวาส 31,055 42,685 1,170,535 1,130,679 680,591
24 น่าน 19,890 20,775 590,530 553,248 381,516
25 บึงกาฬ 6,410 5,620 175,104 172,806 133,857
26 บุรีรัมย์ 61,973 85,536 1,942,830 1,841,335 1,395,773
27 ปทุมธานี 313,891 110,081 15,836,556 15,637,562 9,298,502
28 ประจวบคีรีขันธ์ 61,265 109,280 1,923,575 1,830,865 1,453,403
29 ปราจีนบุรี 35,508 41,507 1,014,126 975,996 777,646
30 ปัตตานี 2,678 2,012 61,985 60,332 39,957
31 พระนครศรีอยุธยา 80,631 127,940 4,020,410 3,540,714 2,627,347
32 พะเยา 28,130 34,340 705,204 657,923 511,413
33 พังงา 16,247 28,320 724,497 666,715 406,899
34 พัทลุง 20,724 31,440 747,728 716,334 375,851
35 พิจิตร 41,974 51,360 1,012,643 995,262 768,490
36 พิษณุโลก 31,041 46,560 900,833 882,919 651,699
37 เพชรบุรี 51,569 76,800 2,205,178 2,104,233 1,198,515
38 เพชรบูรณ์ 46,855 42,983 1,316,844 1,243,935 940,560
39 แพร่ 22,471 20,040 580,215 549,820 399,597
40 ภูเก็ต 59,263 132,000 3,013,882 2,837,823 1,935,512
41 มหาสารคาม 44,595 62,180 1,423,041 1,384,772 1,100,265
42 มุกดาหาร 15,110 20,400 645,256 606,931 379,005
43 แม่ฮ่องสอน 12,092 14,400 335,696 305,457 251,843
44 ยโสธร 21,342 25,200 574,952 546,358 456,354
45 ยะลา 13,093 20,270 337,334 327,295 247,865
46 ร้อยเอ็ด 41,318 41,477 1,165,291 1,129,093 851,145
47 ระนอง 18,580 23,040 797,095 634,305 427,104
48 ระยอง 128,217 129,025 4,026,781 3,863,885 3,002,799
49 ราชบุรี 50,050 43,076 1,884,790 1,845,728 1,230,750
50 ลพบุรี 73,522 102,830 2,641,605 2,538,430 1,892,615
51 ลำปาง 56,497 81,048 1,476,123 1,346,560 1,073,969
52 ลำพูน 17,151 15,680 457,285 447,102 343,087
53 เลย 39,947 38,088 1,157,703 1,126,815 876,373
54 ศรีสะเกษ 32,822 32,384 984,260 919,383 747,544
55 สกลนคร 40,312 52,450 1,201,616 1,142,846 899,420
56 สงขลา 155,679 233,640 5,234,369 4,932,849 3,694,117
57 สตูล 24,540 35,760 873,672 846,495 439,213
58 สมุทรสงคราม 31,841 4,800 1,149,238 1,143,858 755,068
59 สมุทรสาคร 68,484 96,000 7,209,798 6,710,115 4,890,062
60 สระแก้ว 28,413 31,880 810,217 771,967 651,551
61 สระบุรี 60,626 104,400 2,501,196 2,432,062 1,746,226
62 สิงห์บุรี 10,767 15,120 253,438 245,088 186,619
63 สุโขทัย 44,152 77,848 1,101,342 980,618 732,699
64 สุพรรณบุรี 62,068 72,146 1,836,061 1,754,942 1,305,408
65 สุราษฎร์ธานี 122,807 167,320 4,766,059 4,169,445 2,743,354
66 สุรินทร์ 54,398 71,940 1,626,730 1,594,461 1,282,916
67 หนองคาย 32,677 39,480 917,948 879,901 686,856
68 หนองบัวลำภู 13,155 10,416 322,906 300,740 237,233
69 อ่างทอง 16,593 33,600 499,969 462,048 335,085
70 อำนาจเจริญ 10,804 16,560 255,170 242,470 197,593
71 อุดรธานี 105,428 128,352 3,317,642 3,086,447 2,473,332
72 อุตรดิตถ์ 3,451 2,880 67,300 65,924 52,726
73 อุทัยธานี 9,418 13,200 245,510 244,560 197,042
74 อุบลราชธานี 76,444 138,660 2,405,495 2,302,649 1,729,779
เลื่อนขึ้นข้างบน