สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด


ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,268,829 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,188,475 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 156,849,037 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 146,854,703 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 103,374,175 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 35,599 44,800 1,336,441 1,241,691 941,881
2 กาญจนบุรี 49,624 60,480 1,401,102 1,301,905 974,472
3 กาฬสินธุ์ 32,429 36,540 1,053,433 953,836 635,207
4 กำแพงเพชร 32,652 46,560 739,185 703,552 539,703
5 ขอนแก่น 192,917 279,480 6,389,125 6,142,198 4,046,019
6 จันทบุรี 58,164 59,240 1,647,174 1,516,341 1,147,758
7 ฉะเชิงเทรา 107,176 135,500 4,507,763 4,027,272 3,224,492
8 ชลบุรี 368,547 570,359 17,695,627 15,571,977 12,245,341
9 ชัยนาท 12,176 31,000 402,436 378,871 214,914
10 ชัยภูมิ 89,620 86,847 2,245,343 2,161,573 1,459,556
11 ชุมพร 52,650 83,480 2,361,407 2,098,278 1,176,062
12 เชียงราย 62,012 68,874 1,698,054 1,475,665 1,156,556
13 เชียงใหม่ 165,219 191,610 5,757,490 5,057,353 3,791,985
14 ตรัง 46,851 56,764 1,683,403 1,595,188 832,347
15 ตราด 24,948 31,440 637,500 601,878 459,517
16 ตาก 43,580 72,720 1,254,318 1,208,732 908,829
17 นครนายก 22,863 34,560 829,369 789,773 527,855
18 นครปฐม 103,015 0 7,142,863 7,107,019 4,043,561
19 นครพนม 35,465 51,440 813,689 742,921 575,060
20 นครราชสีมา 130,832 137,000 3,748,992 3,559,976 2,718,610
21 นครศรีธรรมราช 58,440 66,907 1,860,758 1,771,321 1,148,741
22 นครสวรรค์ 57,647 58,630 1,162,698 1,109,912 902,084
23 นราธิวาส 31,214 42,468 1,171,008 1,133,573 672,312
24 น่าน 19,999 17,665 563,949 522,753 367,951
25 บึงกาฬ 6,460 5,215 161,656 159,711 127,667
26 บุรีรัมย์ 62,420 82,200 1,723,973 1,590,502 1,246,773
27 ปทุมธานี 316,174 109,739 15,768,985 15,454,120 9,279,896
28 ประจวบคีรีขันธ์ 62,039 111,050 1,847,819 1,745,906 1,309,333
29 ปราจีนบุรี 35,819 40,795 965,720 940,335 747,025
30 ปัตตานี 2,695 2,078 61,889 58,524 40,809
31 พระนครศรีอยุธยา 81,509 133,940 3,914,396 3,554,625 2,569,229
32 พะเยา 28,343 34,340 693,777 637,746 487,933
33 พังงา 16,388 29,820 693,875 631,133 402,737
34 พัทลุง 20,813 31,440 706,696 684,144 388,031
35 พิจิตร 42,109 51,360 844,611 827,690 648,303
36 พิษณุโลก 31,257 37,920 761,615 743,440 568,976
37 เพชรบุรี 51,924 76,800 2,162,140 2,035,811 1,114,555
38 เพชรบูรณ์ 47,121 44,185 1,144,835 1,037,568 823,446
39 แพร่ 22,518 19,440 529,264 514,595 360,802
40 ภูเก็ต 59,888 132,000 2,908,746 2,700,271 1,908,719
41 มหาสารคาม 44,936 61,662 1,612,317 1,564,093 1,046,875
42 มุกดาหาร 15,263 33,120 614,189 575,721 350,029
43 แม่ฮ่องสอน 12,212 14,400 322,325 289,337 224,754
44 ยโสธร 21,423 30,000 548,571 514,072 420,847
45 ยะลา 13,132 20,458 351,625 333,652 262,544
46 ร้อยเอ็ด 41,588 39,159 1,073,798 1,047,393 793,068
47 ระนอง 18,688 23,040 772,354 519,385 359,687
48 ระยอง 129,446 124,247 3,880,937 3,723,620 2,937,842
49 ราชบุรี 50,450 40,334 1,837,762 1,792,298 1,109,463
50 ลพบุรี 73,972 108,310 2,463,524 2,365,739 1,638,630
51 ลำปาง 57,262 73,485 1,396,272 1,284,446 964,595
52 ลำพูน 17,239 15,680 422,031 412,623 313,981
53 เลย 40,124 40,358 1,023,218 995,358 787,051
54 ศรีสะเกษ 33,186 33,485 998,395 928,094 710,482
55 สกลนคร 40,550 50,950 1,125,558 1,053,913 839,056
56 สงขลา 156,865 233,358 5,616,545 5,352,166 3,834,427
57 สตูล 24,544 35,760 872,057 848,007 438,220
58 สมุทรสงคราม 32,087 4,800 1,118,652 1,110,062 722,530
59 สมุทรสาคร 69,814 96,000 7,591,690 7,053,369 5,054,661
60 สระแก้ว 28,453 31,680 819,435 781,705 660,602
61 สระบุรี 61,264 104,400 2,516,603 2,423,673 1,687,615
62 สิงห์บุรี 10,804 14,880 254,025 244,665 175,273
63 สุโขทัย 44,032 72,480 869,704 828,306 642,721
64 สุพรรณบุรี 62,345 68,020 1,725,652 1,613,825 1,181,386
65 สุราษฎร์ธานี 123,589 155,269 4,371,121 4,102,951 2,782,420
66 สุรินทร์ 54,893 73,020 1,622,906 1,583,383 1,198,239
67 หนองคาย 32,973 39,480 855,410 810,769 642,342
68 หนองบัวลำภู 13,234 10,915 338,423 284,809 220,408
69 อ่างทอง 16,688 33,120 439,596 406,118 306,735
70 อำนาจเจริญ 10,851 16,560 244,443 231,643 184,113
71 อุดรธานี 105,828 128,519 3,336,102 2,998,274 2,294,213
72 อุตรดิตถ์ 3,494 2,880 61,971 60,570 49,092
73 อุทัยธานี 9,602 13,200 192,210 191,260 156,992
74 อุบลราชธานี 76,882 138,760 2,566,491 2,439,724 1,648,236
เลื่อนขึ้นข้างบน