สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด


ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,190,226 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,179,151 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 143,149,233 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 134,786,272 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 100,709,339 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 34,853 53,200 1,303,562 1,222,337 902,707
2 กาญจนบุรี 48,490 43,690 1,269,100 1,229,465 983,756
3 กาฬสินธุ์ 32,035 38,440 987,392 922,359 664,844
4 กำแพงเพชร 32,261 46,560 798,037 760,716 545,603
5 ขอนแก่น 187,741 252,512 5,526,100 5,073,425 4,073,952
6 จันทบุรี 57,233 63,600 1,587,973 1,522,917 1,130,942
7 ฉะเชิงเทรา 100,507 144,400 3,934,067 3,556,199 3,094,325
8 ชลบุรี 359,848 629,589 16,069,766 14,770,215 11,680,844
9 ชัยนาท 12,036 31,200 417,318 394,456 216,155
10 ชัยภูมิ 88,353 86,158 2,019,054 1,915,626 1,463,720
11 ชุมพร 51,830 84,600 2,307,620 2,111,315 1,027,809
12 เชียงราย 60,744 68,362 1,535,237 1,397,852 1,131,517
13 เชียงใหม่ 161,618 209,787 5,602,833 5,006,509 3,803,957
14 ตรัง 46,174 69,989 1,450,789 1,385,899 752,341
15 ตราด 24,746 30,840 590,632 554,365 483,870
16 ตาก 43,030 65,520 1,284,045 1,234,316 901,701
17 นครนายก 22,504 27,360 732,507 704,028 534,426
18 นครปฐม 101,278 0 6,277,321 6,226,868 3,979,408
19 นครพนม 35,105 52,040 882,098 805,660 615,056
20 นครราชสีมา 128,467 108,130 3,626,506 3,377,849 2,635,106
21 นครศรีธรรมราช 57,505 71,906 1,614,464 1,523,671 960,124
22 นครสวรรค์ 56,937 56,320 1,231,537 1,180,337 969,176
23 นราธิวาส 30,838 46,700 1,044,382 1,018,282 641,300
24 น่าน 19,777 20,855 528,710 496,962 353,253
25 บึงกาฬ 6,360 6,280 176,133 171,841 131,099
26 บุรีรัมย์ 61,918 82,986 1,636,022 1,559,282 1,241,303
27 ปทุมธานี 311,581 103,595 13,410,746 13,136,563 9,190,423
28 ประจวบคีรีขันธ์ 60,336 92,050 1,654,735 1,570,467 1,224,984
29 ปราจีนบุรี 35,454 41,817 1,005,997 980,294 761,702
30 ปัตตานี 2,651 1,933 55,323 52,217 38,252
31 พระนครศรีอยุธยา 79,510 124,410 3,472,361 3,199,588 2,504,095
32 พะเยา 27,746 34,340 663,504 617,107 442,957
33 พังงา 16,073 29,520 679,079 611,871 390,621
34 พัทลุง 20,659 31,440 701,656 679,412 325,137
35 พิจิตร 41,776 51,360 818,245 801,470 618,709
36 พิษณุโลก 30,968 37,920 828,812 801,820 591,474
37 เพชรบุรี 51,114 76,800 2,007,130 1,878,326 1,058,825
38 เพชรบูรณ์ 46,434 44,114 1,181,631 1,105,079 826,770
39 แพร่ 22,314 19,440 501,412 487,636 348,358
40 ภูเก็ต 58,691 79,800 2,679,203 2,551,143 1,923,884
41 มหาสารคาม 44,187 61,713 1,320,459 1,276,975 1,061,694
42 มุกดาหาร 15,212 20,400 599,924 561,750 351,170
43 แม่ฮ่องสอน 11,932 14,400 313,416 276,456 221,659
44 ยโสธร 21,283 25,200 530,765 505,465 421,853
45 ยะลา 13,013 20,430 333,870 321,162 238,209
46 ร้อยเอ็ด 41,139 44,537 1,140,920 1,107,539 830,141
47 ระนอง 18,510 23,040 674,412 599,905 386,780
48 ระยอง 126,920 125,474 3,555,901 3,409,998 2,769,802
49 ราชบุรี 49,672 41,969 1,699,899 1,605,224 1,069,155
50 ลพบุรี 73,047 120,350 2,267,750 2,173,295 1,754,309
51 ลำปาง 56,222 83,856 1,398,183 1,234,382 936,905
52 ลำพูน 17,020 17,280 408,183 397,614 303,076
53 เลย 39,523 46,320 1,046,128 1,021,152 792,592
54 ศรีสะเกษ 31,398 32,155 868,955 807,641 674,633
55 สกลนคร 39,984 52,720 1,149,688 1,102,204 853,352
56 สงขลา 154,224 234,040 4,966,191 4,685,612 3,624,147
57 สตูล 24,337 35,760 795,401 768,538 411,505
58 สมุทรสงคราม 31,620 4,800 966,916 962,566 687,790
59 สมุทรสาคร 67,040 96,000 6,040,303 5,633,610 4,682,166
60 สระแก้ว 28,216 33,360 786,835 745,856 659,949
61 สระบุรี 60,021 104,400 2,312,652 2,249,293 1,670,055
62 สิงห์บุรี 10,831 15,240 255,322 244,672 170,539
63 สุโขทัย 44,012 72,568 972,884 870,891 610,165
64 สุพรรณบุรี 61,709 71,616 1,638,629 1,564,179 1,167,782
65 สุราษฎร์ธานี 121,921 167,020 3,957,422 3,694,636 2,468,670
66 สุรินทร์ 53,848 71,820 1,412,259 1,381,374 1,200,173
67 หนองคาย 32,426 38,680 878,319 835,658 648,736
68 หนองบัวลำภู 13,052 10,638 300,633 284,990 221,321
69 อ่างทอง 16,502 33,600 443,271 413,301 297,768
70 อำนาจเจริญ 10,731 16,560 254,565 242,565 185,780
71 อุดรธานี 104,494 129,202 3,413,652 2,953,923 2,332,153
72 อุตรดิตถ์ 3,447 2,880 62,200 60,687 48,614
73 อุทัยธานี 9,338 13,200 197,330 196,380 158,212
74 อุบลราชธานี 75,900 138,360 2,092,958 2,001,038 1,633,998
เลื่อนขึ้นข้างบน