สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด


ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,206,594 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,965,956 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 155,533,031 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 144,942,773 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 97,695,619 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 35,001 53,100 1,214,244 1,139,180 851,755
2 กาญจนบุรี 48,727 60,480 1,409,962 1,332,942 944,160
3 กาฬสินธุ์ 32,137 31,740 1,064,339 967,719 620,658
4 กำแพงเพชร 32,368 44,160 764,302 725,927 543,736
5 ขอนแก่น 188,917 270,528 5,820,111 5,426,366 3,820,064
6 จันทบุรี 57,492 56,600 1,661,633 1,585,281 1,123,074
7 ฉะเชิงเทรา 101,086 132,500 4,406,082 3,949,497 2,964,975
8 ชลบุรี 361,412 469,619 17,606,967 15,446,341 11,427,651
9 ชัยนาท 12,064 31,200 462,667 438,552 210,292
10 ชัยภูมิ 88,736 84,297 2,177,958 2,082,472 1,424,168
11 ชุมพร 52,021 69,580 2,625,047 2,231,257 1,005,215
12 เชียงราย 60,950 68,993 1,721,085 1,470,598 1,076,485
13 เชียงใหม่ 162,429 213,972 6,302,905 5,650,245 3,763,018
14 ตรัง 46,294 66,490 1,615,945 1,534,812 772,604
15 ตราด 24,833 30,340 635,765 599,915 454,053
16 ตาก 43,095 65,520 1,289,900 1,238,957 898,294
17 นครนายก 22,599 27,360 693,073 660,776 507,049
18 นครปฐม 101,587 0 7,207,602 7,156,941 3,845,106
19 นครพนม 35,220 51,240 812,585 751,582 572,939
20 นครราชสีมา 129,102 110,040 4,022,107 3,596,122 2,570,894
21 นครศรีธรรมราช 57,670 67,787 1,796,193 1,707,881 989,688
22 นครสวรรค์ 57,102 56,370 1,214,352 1,160,520 908,949
23 นราธิวาส 30,901 42,480 1,162,547 1,122,578 612,193
24 น่าน 19,816 19,555 545,885 514,295 354,958
25 บึงกาฬ 6,375 5,390 161,883 158,353 121,107
26 บุรีรัมย์ 61,761 81,561 1,584,513 1,501,603 1,199,059
27 ปทุมธานี 312,411 109,598 15,151,644 14,990,556 8,671,836
28 ประจวบคีรีขันธ์ 60,588 92,900 1,788,497 1,698,222 1,263,025
29 ปราจีนบุรี 35,611 29,477 977,075 943,192 719,101
30 ปัตตานี 2,665 1,764 54,169 51,085 36,134
31 พระนครศรีอยุธยา 79,970 127,940 3,814,242 3,438,662 2,432,445
32 พะเยา 27,911 34,340 732,189 675,533 443,452
33 พังงา 16,154 28,720 732,588 674,116 401,572
34 พัทลุง 20,673 31,440 716,753 690,200 328,785
35 พิจิตร 41,826 50,172 804,152 787,524 607,469
36 พิษณุโลก 30,927 37,920 795,440 769,073 563,966
37 เพชรบุรี 51,301 76,800 2,212,353 2,098,498 1,055,708
38 เพชรบูรณ์ 46,610 50,321 1,124,335 1,057,416 795,321
39 แพร่ 22,383 19,448 543,547 527,812 341,337
40 ภูเก็ต 58,928 79,800 3,167,264 2,857,617 1,857,664
41 มหาสารคาม 44,376 62,032 1,437,511 1,391,945 1,006,935
42 มุกดาหาร 15,326 20,400 571,075 534,608 334,666
43 แม่ฮ่องสอน 11,999 14,400 324,469 298,567 219,328
44 ยโสธร 21,324 25,200 509,588 481,784 394,589
45 ยะลา 13,065 20,270 333,523 323,670 224,510
46 ร้อยเอ็ด 41,051 38,591 1,054,016 1,022,014 768,768
47 ระนอง 18,539 23,040 836,101 590,960 390,057
48 ระยอง 127,498 127,079 3,968,976 3,816,983 2,784,592
49 ราชบุรี 49,806 42,895 1,820,724 1,771,424 1,080,146
50 ลพบุรี 73,199 120,230 2,481,946 2,381,095 1,713,292
51 ลำปาง 56,325 81,166 1,563,195 1,393,456 938,361
52 ลำพูน 17,086 15,680 389,593 378,950 289,774
53 เลย 39,679 36,348 1,019,651 995,204 773,307
54 ศรีสะเกษ 32,569 32,441 962,236 896,048 650,757
55 สกลนคร 40,075 50,804 1,076,403 1,017,884 792,954
56 สงขลา 154,815 233,990 5,564,809 5,253,897 3,457,287
57 สตูล 24,448 35,760 861,004 835,245 418,998
58 สมุทรสงคราม 31,725 4,800 1,121,778 1,116,678 660,768
59 สมุทรสาคร 67,521 96,000 6,801,681 6,365,483 4,639,754
60 สระแก้ว 28,302 33,360 772,215 735,617 619,481
61 สระบุรี 60,291 104,400 2,321,714 2,253,875 1,612,130
62 สิงห์บุรี 10,865 15,240 239,956 230,706 165,124
63 สุโขทัย 44,070 75,528 963,181 878,381 628,366
64 สุพรรณบุรี 61,850 57,256 1,768,486 1,661,710 1,125,114
65 สุราษฎร์ธานี 122,309 165,200 4,692,615 4,308,470 2,502,591
66 สุรินทร์ 54,064 71,820 1,528,490 1,495,820 1,166,841
67 หนองคาย 32,548 38,200 848,754 806,414 621,479
68 หนองบัวลำภู 13,098 9,512 294,900 257,600 200,528
69 อ่างทอง 16,534 33,840 444,846 409,792 290,454
70 อำนาจเจริญ 10,763 16,560 239,651 227,251 175,848
71 อุดรธานี 104,770 127,832 3,636,377 3,004,004 2,195,506
72 อุตรดิตถ์ 3,450 2,880 60,500 59,103 47,211
73 อุทัยธานี 9,364 13,200 204,425 203,476 163,965
74 อุบลราชธานี 76,237 138,460 2,224,741 2,134,441 1,542,178
เลื่อนขึ้นข้างบน