สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด


ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 2,601,754 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,267,843 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 150,711,391 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 141,352,440 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 93,247,553 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 36,716 52,050 1,351,687 1,268,661 935,971
2 กาญจนบุรี 0 62,880 1,442,260 1,328,445 964,805
3 กาฬสินธุ์ 10,910 40,680 1,017,159 946,575 621,204
4 กำแพงเพชร 0 46,560 742,645 700,304 532,385
5 ขอนแก่น 196,534 472,560 11,251,703 10,964,952 6,291,381
6 จันทบุรี 59,244 59,600 1,572,449 1,488,834 1,112,846
7 ฉะเชิงเทรา 0 108,700 4,786,882 4,310,274 3,184,966
8 ชลบุรี 77,936 111,645 4,610,285 3,979,797 3,118,845
9 ชัยนาท 12,283 9,600 391,535 370,955 167,589
10 ชัยภูมิ 68,879 92,260 2,192,274 2,116,380 1,440,589
11 ชุมพร 53,426 80,060 2,132,947 1,858,506 1,049,756
12 เชียงราย 13,961 66,726 1,702,661 1,482,866 1,103,180
13 เชียงใหม่ 12,832 209,995 6,395,500 5,441,392 3,859,081
14 ตรัง 47,528 67,211 1,727,032 1,638,312 837,968
15 ตราด 25,128 31,440 649,373 606,688 456,361
16 ตาก 45,605 65,760 1,477,634 1,281,899 947,006
17 นครนายก 23,261 45,360 924,566 874,651 598,822
18 นครปฐม 0 0 7,298,340 7,268,151 3,807,116
19 นครพนม 36,530 50,740 793,351 750,845 577,715
20 นครราชสีมา 133,782 142,840 3,781,365 3,510,440 2,491,173
21 นครศรีธรรมราช 53,924 66,928 1,852,345 1,746,455 1,057,799
22 นครสวรรค์ 30,293 63,570 1,230,574 1,150,225 903,203
23 นราธิวาส 31,651 45,641 1,244,304 1,190,201 686,621
24 น่าน 5,076 19,350 540,194 485,486 348,087
25 บึงกาฬ 6,570 7,060 160,787 158,701 122,436
26 บุรีรัมย์ 63,542 84,181 1,685,258 1,595,120 1,288,767
27 ปทุมธานี 323,483 107,000 16,133,918 15,955,706 8,695,882
28 ประจวบคีรีขันธ์ 0 101,650 1,511,245 1,730,339 1,276,762
29 ปราจีนบุรี 0 40,043 921,680 891,268 705,177
30 ปัตตานี 2,746 2,376 57,338 54,191 37,810
31 พระนครศรีอยุธยา 18,782 143,600 4,098,387 3,685,865 2,453,586
32 พะเยา 6,326 34,340 731,545 657,931 464,262
33 พังงา 16,656 31,920 743,950 679,556 437,949
34 พัทลุง 20,994 31,440 725,918 705,874 351,961
35 พิจิตร 42,567 51,360 808,113 791,131 623,878
36 พิษณุโลก 6,417 81,120 755,555 729,638 551,410
37 เพชรบุรี 0 76,800 2,064,008 1,898,620 1,070,449
38 เพชรบูรณ์ 47,830 49,478 1,115,660 1,020,609 782,888
39 แพร่ 10,141 19,700 520,209 490,196 348,002
40 ภูเก็ต 60,931 144,000 3,165,120 2,901,550 2,007,886
41 มหาสารคาม 45,462 62,090 1,487,401 1,450,170 1,011,468
42 มุกดาหาร 15,752 33,120 558,537 523,580 340,323
43 แม่ฮ่องสอน 12,304 12,462 325,888 297,723 233,564
44 ยโสธร 0 26,400 541,047 505,017 418,844
45 ยะลา 13,256 20,370 358,027 339,011 244,107
46 ร้อยเอ็ด 42,164 38,872 978,464 1,033,289 790,378
47 ระนอง 19,055 23,040 835,330 627,634 402,155
48 ระยอง 132,717 127,195 3,885,028 3,485,082 2,798,447
49 ราชบุรี 0 37,565 1,863,056 1,780,835 1,054,609
50 ลพบุรี 32,749 115,464 2,568,419 2,494,581 1,555,471
51 ลำปาง 17,747 80,294 1,516,099 1,422,180 956,152
52 ลำพูน 1,215 29,280 391,744 377,395 287,124
53 เลย 40,857 51,804 995,723 968,491 762,142
54 ศรีสะเกษ 0 31,836 969,109 902,313 659,496
55 สกลนคร 33,014 58,765 1,081,780 1,010,213 786,629
56 สงขลา 139,345 253,490 5,226,816 5,113,252 3,641,211
57 สตูล 24,802 35,760 864,231 838,559 418,687
58 สมุทรสงคราม 0 25,200 1,132,392 1,117,592 682,769
59 สมุทรสาคร 0 96,000 8,346,387 7,518,968 4,714,526
60 สระแก้ว 0 18,480 513,067 482,787 399,839
61 สระบุรี 0 104,400 2,516,161 2,438,002 1,631,986
62 สิงห์บุรี 11,049 23,640 254,926 246,046 169,785
63 สุโขทัย 44,405 54,700 862,509 815,171 628,133
64 สุพรรณบุรี 0 71,815 1,823,365 1,583,041 1,155,929
65 สุราษฎร์ธานี 113,618 169,730 4,737,527 4,513,043 2,687,919
66 สุรินทร์ 0 72,040 1,515,873 1,448,350 1,180,292
67 หนองคาย 33,609 39,670 819,116 776,361 614,468
68 หนองบัวลำภู 13,374 11,665 361,697 266,146 210,155
69 อ่างทอง 16,874 33,120 430,597 393,347 291,498
70 อำนาจเจริญ 10,949 16,560 246,344 232,728 185,895
71 อุดรธานี 93,648 320,652 3,419,136 3,010,964 2,227,103
72 อุตรดิตถ์ 3,527 2,980 59,460 58,034 46,856
73 อุทัยธานี 9,764 13,200 193,733 192,419 158,614
74 อุบลราชธานี 78,014 137,960 2,724,646 2,382,532 1,587,406
เลื่อนขึ้นข้างบน