สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด


ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,244,485 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,211,290 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 155,560,669 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 146,161,116 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 105,414,255 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 35,283 53,200 1,292,815 1,223,661 909,355
2 กาญจนบุรี 49,370 60,480 1,379,060 1,305,863 1,023,744
3 กาฬสินธุ์ 32,290 36,540 1,055,123 985,406 663,413
4 กำแพงเพชร 32,536 46,560 810,376 777,582 575,005
5 ขอนแก่น 192,036 280,008 6,166,041 5,908,315 4,194,932
6 จันทบุรี 57,915 63,640 1,616,385 1,533,995 1,170,644
7 ฉะเชิงเทรา 105,179 122,200 4,317,864 3,925,598 3,318,488
8 ชลบุรี 365,688 567,152 17,444,743 15,476,297 11,947,521
9 ชัยนาท 12,089 31,000 419,376 385,905 229,398
10 ชัยภูมิ 89,294 98,094 2,288,520 2,201,495 1,533,061
11 ชุมพร 52,386 83,640 2,429,658 2,149,302 1,156,525
12 เชียงราย 61,631 68,268 1,616,110 1,425,125 1,196,089
13 เชียงใหม่ 163,852 194,882 5,794,356 5,343,531 3,898,612
14 ตรัง 46,548 69,249 1,757,528 1,673,508 825,938
15 ตราด 24,876 31,440 613,930 584,218 472,065
16 ตาก 43,411 72,720 1,406,262 1,357,984 1,004,551
17 นครนายก 22,723 34,560 812,032 772,014 547,266
18 นครปฐม 102,425 0 7,013,841 6,965,202 4,194,719
19 นครพนม 35,433 52,140 940,095 814,809 619,414
20 นครราชสีมา 130,063 141,690 3,686,586 3,474,896 2,678,254
21 นครศรีธรรมราช 58,060 68,174 1,803,917 1,713,505 1,141,002
22 นครสวรรค์ 57,439 58,770 1,282,079 1,223,926 974,075
23 นราธิวาส 31,086 40,800 1,125,494 1,089,507 694,777
24 น่าน 19,922 21,400 589,576 544,223 388,546
25 บึงกาฬ 6,440 5,830 174,713 172,893 134,042
26 บุรีรัมย์ 62,130 82,053 1,755,567 1,641,687 1,285,785
27 ปทุมธานี 314,214 109,717 15,371,888 15,162,321 9,456,565
28 ประจวบคีรีขันธ์ 61,504 109,080 1,846,085 1,753,067 1,345,654
29 ปราจีนบุรี 35,601 41,577 1,005,245 975,428 779,034
30 ปัตตานี 2,685 2,098 59,220 55,959 41,640
31 พระนครศรีอยุธยา 80,879 127,940 3,821,997 3,448,708 2,628,602
32 พะเยา 28,207 34,340 679,054 633,859 508,388
33 พังงา 16,278 28,720 709,227 650,548 384,121
34 พัทลุง 20,742 31,440 775,803 749,309 374,484
35 พิจิตร 42,015 51,360 890,193 871,092 670,642
36 พิษณุโลก 31,134 37,920 844,119 825,112 613,274
37 เพชรบุรี 51,688 76,800 2,142,067 2,039,731 1,127,122
38 เพชรบูรณ์ 46,990 49,992 1,185,348 1,118,375 850,594
39 แพร่ 22,477 19,740 541,817 514,423 380,959
40 ภูเก็ต 59,562 132,000 2,874,508 2,693,690 1,831,868
41 มหาสารคาม 44,700 62,060 1,446,544 1,402,111 1,050,716
42 มุกดาหาร 15,159 20,400 647,466 609,639 370,547
43 แม่ฮ่องสอน 12,152 14,400 320,629 286,379 244,404
44 ยโสธร 21,378 25,200 549,548 523,344 434,191
45 ยะลา 13,111 20,270 342,329 323,345 253,104
46 ร้อยเอ็ด 41,440 41,183 1,113,306 1,085,132 815,188
47 ระนอง 18,616 23,040 756,194 593,573 401,933
48 ระยอง 128,632 138,724 3,967,478 3,807,807 2,986,344
49 ราชบุรี 50,183 40,169 1,808,478 1,780,108 1,154,427
50 ลพบุรี 73,634 103,070 2,509,792 2,382,905 1,782,762
51 ลำปาง 56,699 81,052 1,400,346 1,294,812 994,064
52 ลำพูน 17,154 15,780 432,774 422,602 315,834
53 เลย 40,060 38,088 1,106,538 1,077,209 847,084
54 ศรีสะเกษ 32,957 32,740 953,002 896,001 679,463
55 สกลนคร 40,399 52,300 1,169,700 1,110,441 872,639
56 สงขลา 156,086 233,713 5,227,147 4,929,629 3,809,641
57 สตูล 24,583 35,760 867,755 843,153 441,963
58 สมุทรสงคราม 31,927 4,800 1,101,328 1,096,184 734,893
59 สมุทรสาคร 68,982 96,000 7,058,424 6,568,860 5,104,185
60 สระแก้ว 28,408 31,880 811,083 774,884 655,226
61 สระบุรี 60,866 104,400 2,504,663 2,430,052 1,768,920
62 สิงห์บุรี 10,787 15,240 269,253 260,006 183,755
63 สุโขทัย 44,048 77,848 1,062,160 892,128 681,563
64 สุพรรณบุรี 62,144 68,033 1,742,153 1,642,035 1,232,483
65 สุราษฎร์ธานี 123,144 144,523 4,609,627 3,961,713 2,807,618
66 สุรินทร์ 54,557 71,940 1,542,617 1,519,950 1,261,214
67 หนองคาย 32,821 38,080 904,020 863,107 678,552
68 หนองบัวลำภู 13,183 10,625 318,780 295,794 233,861
69 อ่างทอง 16,623 33,360 472,636 435,407 320,554
70 อำนาจเจริญ 10,818 16,560 254,460 241,760 193,938
71 อุดรธานี 105,552 127,488 3,217,919 3,025,975 2,423,737
72 อุตรดิตถ์ 3,475 2,880 68,450 67,075 53,297
73 อุทัยธานี 9,431 13,200 203,730 202,780 164,963
74 อุบลราชธานี 76,695 139,270 2,461,721 2,353,147 1,691,023
เลื่อนขึ้นข้างบน