สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด


ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,298,323 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,319,833 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 157,999,557 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 147,320,643 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 101,041,491 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 35,953 49,750 1,233,352 1,165,993 835,158
2 กาญจนบุรี 49,930 60,480 1,386,266 1,279,360 954,423
3 กาฬสินธุ์ 32,512 58,140 1,052,437 948,186 607,166
4 กำแพงเพชร 32,748 46,560 751,104 710,073 537,263
5 ขอนแก่น 194,256 281,262 6,759,254 6,473,350 3,965,376
6 จันทบุรี 58,493 57,240 1,594,632 1,478,441 1,111,651
7 ฉะเชิงเทรา 108,717 200,560 4,473,999 4,068,979 3,230,165
8 ชลบุรี 371,279 584,344 18,180,448 15,456,351 11,863,517
9 ชัยนาท 12,222 31,000 448,988 425,344 212,199
10 ชัยภูมิ 89,953 85,813 2,162,305 2,078,243 1,414,813
11 ชุมพร 52,872 83,380 2,345,235 2,028,568 1,133,525
12 เชียงราย 62,262 65,909 1,656,387 1,459,298 1,125,792
13 เชียงใหม่ 167,368 187,773 5,759,684 5,046,312 3,721,873
14 ตรัง 46,994 65,804 1,660,557 1,560,578 784,604
15 ตราด 25,017 31,440 629,390 595,557 448,575
16 ตาก 44,617 72,960 1,307,031 1,260,502 905,956
17 นครนายก 22,960 34,560 856,451 821,579 518,707
18 นครปฐม 103,659 0 7,074,494 7,040,932 4,008,533
19 นครพนม 36,164 51,640 796,831 754,669 572,348
20 นครราชสีมา 131,779 139,560 3,750,024 3,526,414 2,622,301
21 นครศรีธรรมราช 58,689 68,347 1,915,255 1,832,619 1,101,580
22 นครสวรรค์ 57,887 56,850 1,168,467 1,111,720 889,907
23 นราธิวาส 31,285 42,707 1,182,438 1,139,627 682,571
24 น่าน 20,086 19,410 562,303 522,591 359,839
25 บึงกาฬ 6,475 5,220 161,957 159,737 125,830
26 บุรีรัมย์ 62,723 80,957 1,689,095 1,547,631 1,221,340
27 ปทุมธานี 318,055 114,833 15,630,410 15,313,176 9,069,429
28 ประจวบคีรีขันธ์ 62,531 109,330 1,882,009 1,772,945 1,353,679
29 ปราจีนบุรี 36,178 40,716 976,344 934,079 734,163
30 ปัตตานี 2,721 2,112 58,802 55,594 38,696
31 พระนครศรีอยุธยา 82,121 133,000 3,972,080 3,623,416 2,548,726
32 พะเยา 28,484 34,340 714,791 642,518 460,156
33 พังงา 16,445 30,320 675,839 612,645 364,319
34 พัทลุง 20,847 31,440 740,008 719,314 364,350
35 พิจิตร 42,234 51,360 785,786 767,636 607,989
36 พิษณุโลก 31,424 37,920 765,699 747,874 572,404
37 เพชรบุรี 52,131 76,800 2,098,662 1,955,723 1,089,019
38 เพชรบูรณ์ 47,328 30,840 1,106,446 1,032,791 804,488
39 แพร่ 22,575 19,200 551,518 514,585 351,394
40 ภูเก็ต 60,108 132,000 2,910,415 2,784,409 1,705,278
41 มหาสารคาม 45,120 61,887 1,653,373 1,603,304 1,092,846
42 มุกดาหาร 15,332 33,120 631,805 594,431 361,842
43 แม่ฮ่องสอน 12,096 12,247 327,251 291,674 221,245
44 ยโสธร 22,616 31,200 590,215 559,600 435,103
45 ยะลา 13,154 20,270 346,192 326,542 245,305
46 ร้อยเอ็ด 41,765 38,470 1,048,850 1,019,735 777,903
47 ระนอง 18,789 23,040 770,091 550,630 366,950
48 ระยอง 130,165 116,899 3,934,403 3,731,549 2,842,957
49 ราชบุรี 50,708 42,888 1,968,555 1,893,220 1,107,810
50 ลพบุรี 76,362 108,224 2,538,899 2,454,519 1,612,172
51 ลำปาง 57,824 81,684 1,473,758 1,345,808 930,413
52 ลำพูน 17,338 14,980 400,237 390,667 297,365
53 เลย 40,103 38,088 1,030,684 1,004,088 782,287
54 ศรีสะเกษ 33,375 34,404 1,024,872 954,115 685,770
55 สกลนคร 40,771 51,560 1,116,509 1,048,585 822,313
56 สงขลา 157,556 253,605 5,731,456 5,473,972 3,636,703
57 สตูล 24,610 35,760 910,035 882,244 399,083
58 สมุทรสงคราม 32,294 25,200 1,077,627 1,070,307 703,097
59 สมุทรสาคร 70,816 96,000 7,754,784 7,156,509 5,110,361
60 สระแก้ว 28,530 31,880 794,054 751,652 632,868
61 สระบุรี 61,620 104,400 2,464,521 2,377,748 1,634,292
62 สิงห์บุรี 10,835 15,360 259,473 250,229 179,012
63 สุโขทัย 44,130 77,448 852,355 800,164 634,291
64 สุพรรณบุรี 62,503 52,365 1,692,758 1,605,172 1,167,389
65 สุราษฎร์ธานี 124,155 156,327 4,428,570 4,174,242 2,666,378
66 สุรินทร์ 55,150 73,020 1,580,089 1,542,052 1,199,875
67 หนองคาย 33,047 39,480 875,157 831,351 649,368
68 หนองบัวลำภู 13,251 10,877 337,184 278,116 213,070
69 อ่างทอง 16,723 33,120 435,933 397,567 298,905
70 อำนาจเจริญ 10,871 16,560 240,734 228,184 183,113
71 อุดรธานี 106,320 130,353 3,476,201 3,076,988 2,318,038
72 อุตรดิตถ์ 3,479 3,480 59,285 57,869 47,205
73 อุทัยธานี 9,651 13,200 186,240 185,223 151,612
74 อุบลราชธานี 77,182 136,560 2,560,214 2,443,228 1,615,449
เลื่อนขึ้นข้างบน