ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,268,829 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,188,475 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 156,849,037 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 146,854,703 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 103,374,175 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2017 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2560
2 21/09/2017 กปภ.สาขาชนแดน จัดกิจกรรม "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" ให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาให้กับ อปท.
3 21/09/2017 กปภ.สาขาภูเขียว จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า" (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
4 21/09/2017 กปภ.ข.๗ จัดอบรม“การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและขยายเวลาก่อสร้าง” และประชุมสายงานประจำปี ๒๕๖๐
5 21/09/2017 กปภ.ข.๗ ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
6 21/09/2017 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างาน 8 งานผลิต นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล ให้กับ ประชาชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา โดยมี ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จะเราเป็นประธานในพิธี
7 21/09/2017 ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
8 21/09/2017 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
9 21/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกันยายน 2560 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
10 21/09/2017 กปภ.เขต ๘ จัดอบรมซักซ้อมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เลื่อนขึ้นข้างบน