ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,244,485 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,211,290 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 155,560,669 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 146,161,116 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 105,414,255 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 27/07/2017 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
2 27/07/2017 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จัดอบรบซักซ้อมความเข้าใจในการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
3 27/07/2017 กปภ.สาขาอุทัยธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา ปัจจุบัน - 18.00 น. เนื่องจากซ่อมท่อ(ฉุกเฉิน) AC ขนาด 200 มม.
4 27/07/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ก.ค. 60
5 27/07/2017 ดาวเด่นประจำไตรมาส 3 ปี 2560 กปภ.สาขาพนัสนิคม
6 27/07/2017 กปภ.สาขาตราดได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า 1,900 ต้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
7 27/07/2017 กปภ.สาขานครนายก ร่วมโครงการนครนายกรวมพลังไทยใส่ใจสุขภาพ
8 27/07/2017 กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/60
9 27/07/2017 งานแผนที่แนวท่อ(GIS) กปภ.ข.2 จัดประชุม การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Wmap 9.12 และ Wmap 9.15)
10 27/07/2017 กปภ.สาขานครราชสีมา ให้การต้อนรับ นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมคณะ
เลื่อนขึ้นข้างบน