ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,190,226 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,179,151 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 143,149,233 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 134,786,272 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 100,709,339 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 27/03/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2 27/03/2017 กปภ.สาขาลำพูน สนับสนุน น้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน
3 27/03/2017 กปภ.สาขาเทิง สานสัมพันธ์เตรียมการรับภัยแล้ง ร่วมกับเทศบาลเวียงกำจัดผักตบชวาเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในฤดูแล้ง
4 27/03/2017 กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ในวันเสาร์ที่ 25 มี.ค.2560
5 27/03/2017 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับนักศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
6 27/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติกัน ก่อนเวลาทำงาน
7 27/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ
8 27/03/2017 กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดโครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
9 27/03/2017 กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
10 27/03/2017 ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง สงกรานต์นี้ มีน้ำเล่นไม่ขาดแคลน
เลื่อนขึ้นข้างบน