ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,298,323 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,319,833 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 157,999,557 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 147,320,643 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 101,041,491 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน
2 20/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตก ท่อรั่ว ในเขตถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง
3 20/11/2017 กปภ.สาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
4 20/11/2017 กปภ.สาขาตรัง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
5 19/11/2017 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
6 19/11/2017 ประกาศ กปภ.สาขาราชบุรี เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
7 18/11/2017 กปภ.สาขาเทิง ลงพื้นที่ตรวจสอบหาน้ำสูญเสียด้วยวิธี Step Test
8 18/11/2017 กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านขุ่นต้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
9 17/11/2017 กปภ. ติดอันดับ 5 รัฐวิสาหกิจบริหารงานโปร่งใสได้ 93.58 คะแนน
10 17/11/2017 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
เลื่อนขึ้นข้างบน