ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,206,594 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,965,956 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 155,533,031 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 144,942,773 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 97,695,619 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 27/04/2017 กปภ. สานพลังร่วมพัฒนาชุมชน
2 27/04/2017 กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อซ่อมท่อประปา ขนาด 100 มม.
3 27/04/2017 กปภ.สาขาเด่นชัย ออกเติมใจให้กัน บ้านช่องลม ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
4 27/04/2017 กปภ.สาขาตาก ร่วมใจ ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนเมษายน 2560
5 27/04/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา
6 27/04/2017 งานมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่
7 27/04/2017 กปภ.สาขาหนองไผ่ เดินสำรวจ หาท่อรั่วในเวลากลางคืน
8 27/04/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2560
9 27/04/2017 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน และเติมความห่วงใยให้แก่ลูกค้า ตามโครงการ “เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
10 27/04/2017 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน
เลื่อนขึ้นข้างบน