ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
20/2560 งานจ้างขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำศรีราชา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
ราคากลาง : 723,534.00 บาท
29/6/2560 17/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/74/2560 มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปี ๒๕๖๐
ราคากลาง : 1,229,430.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
28/6/2560 14/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการศุภาลัยเบลล่า เฟส 2 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ราคากลาง : 705,000.00 บาท
27/6/2560 18/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
6/2560 งานขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาอุบลราชธานี
ราคากลาง : 425,860.00 บาท
27/6/2560 18/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
05/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการสีวลีมหาสารคาม เฟส 3 (บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด มหาชน) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือ
ราคากลาง : 733,600.00 บาท
27/6/2560 18/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
34/2560 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับศูนย์ การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาค สา
ราคากลาง : 12,270,000.00 บาท
27/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บบ.6/2560 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบที่สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายบ้านบึง และสถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว
ราคากลาง : 343,042.00 บาท
27/6/2560 17/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.พค. 11/2560 จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล (คนงาน) ช่วยพนักงานผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ครั้งที่ 3)
ราคากลาง : 220,648.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
27/6/2560 14/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.35/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเรือนแก้ว (ด้านขวา) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ราคากลาง : 1,685,932.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
27/6/2560 14/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.36/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเรือนแก้ว (ด้านซ้าย) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ราคากลาง : 1,093,960.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
27/6/2560 14/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.37/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เขาตะแบก ซอย 4 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ราคากลาง : 401,148.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
27/6/2560 14/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-048/2560 ซื้อมาตรวัดน้ำ ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง : 17,976,000.00 บาท
27/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข9/49/2560 ซื้อสารเคมี ๒ รายการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา เพื่อใช้ในการผลิตน้ำ
ราคากลาง : 2,592,660.00 บาท
26/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 107 /2560 โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง(งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ปีงบประมาณ2560 งานขุดลอกหนองไผ่ส่วนที่เหลือด้านทิศใต้กับจุดขุดลอกเดิม
ราคากลาง : 2,033,000.00 บาท
26/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.32/2560 งานเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด
ราคากลาง : 558,540.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/6/2560 14/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 งานติดตั้งวางท่อประปา บริเวณแยกโคกสำโรง ถึง ร้านอาหารอิงค์จันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ราคากลาง : 386,000.00 บาท
26/6/2560 14/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จากถนนทางหลวงหมายเลข 3015 ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนายอนันต์ หาไม้ศรี หมู่ที่ 6 ตำบลท่า
ราคากลาง : 556,000.00 บาท
26/6/2560 14/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.34/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ น.ส.อนงค์ ถึงแสง ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย
ราคากลาง : 640,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/6/2560 12/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บจก.เพิ่มผลผลิต ม.4 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ราคากลาง : 477,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/6/2560 7/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 วัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง : 218,068.35 บาท
26/6/2560 6/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน