ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
14/2560 งานจ้างทำการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สุพรรณบุรี,
ราคากลาง : 8.53 บาท
2/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/14/2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 999,534.21 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
27/4/2560 18/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-041/2560 ซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม
ราคากลาง : 8,891,443.20 บาท
27/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉช.3/2560 มาตรวัดน้ำที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 23 รายการ
ราคากลาง : 177,847.54 บาท
27/4/2560 17/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.19/2560 จัดทำเข็มที่ระลึกพระแม่ธรณีทองคำ มอบให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี (ครั้งที่ 2)
ราคากลาง : 866,700.00 บาท
27/4/2560 15/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านหนองป่าแขม จากสามแยกมุมบ้านเลขที่ 84 ถึงบ้านเลขที่ 12/1(ฝั่งตะวันออก) ม.10
ราคากลาง : 377,900.00 บาท
27/4/2560 11/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-12/2560 จัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง สำหรับใช้ประ
ราคากลาง : 7,917,822.38 บาท
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-13/2560 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 สำหรับใช้ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ถ
ราคากลาง : 3,314,603.20 บาท
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/41/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.2 ม.3 และ ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
ราคากลาง : 4,156,950.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/42/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใพื้นที่ หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภ
ราคากลาง : 4,196,540.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/43/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำร
ราคากลาง : 4,708,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/44/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 109 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ก
ราคากลาง : 3,734,300.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/37/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.10 และ ม.12 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เช
ราคากลาง : 7,985,624.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/38/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ การ
ราคากลาง : 6,398,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/39/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.1 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 และ ม.7 ต.สันพระเนตร
ราคากลาง : 7,458,285.20 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/40/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนค่ายลูกเสือ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 ต.ช้าง
ราคากลาง : 6,227,400.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/36/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โรงกรองน้ำริมปิงถึงหน่วยบริการป่าซาง ต.ป
ราคากลาง : 20,777,260.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ปซ.5/2560 จัดซื้อคลอรีนเหว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 1,618 ท่อ พร้อมขนส่ง
ราคากลาง : 4,657,089.40 บาท
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาปทุมธานี 8/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นางจิราวรรณ จิตตวิทยานุกูล บริเวณที่ดินจัดสรรหมู่ที่ 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้
ราคากลาง : 1,178,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 15/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลคำบลทุ่งหลวง บริเวณหลังวัดบึงภูเต่า หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (ก
ราคากลาง : 984,000.00 บาท
26/4/2560 8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน