ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
16/2560 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld)
ราคากลาง : 6.99 บาท
29/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ Dia 2" หจก.ธาราทิพย์หนองไผ่ เลขที่ 199 ม.1 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบู
ราคากลาง : 480,000.00 บาท
25/5/2560 6/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.27/2560 ประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 2,962,830.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/99/2560 โครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขากระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ราคากลาง : 395,900.00 บาท
24/5/2560 12/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 จ้างเหมางานวางท่อและย้ายมาตรวัดน้ำ ให้กับบริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด บ้านเลขที่ (ชั่วคราว) หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอ
ราคากลาง : 312,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 12/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาปทุมธานี 11/2560 งานย้ายแนวท่อหน้าโครงการก่อสร้างบิ๊กซี ม.3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ราคากลาง : 676,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/56/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากโรงเรียนยูเนสโก- แยกท่าทราย บ้านเดื่อ ม.๔, บ้านร่องถ่อน ม.๕, บ้าน
ราคากลาง : 537,568.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/57/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บ้านหนองคลอง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุ
ราคากลาง : 479,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/58/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซอยตรงข้ามซอยเทศบาล ๑ บ.โซ่, บ้านโนนชาด ม.๔ (คุ้มบ้านท่าสังคม) ต.โซ่
ราคากลาง : 1,506,560.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.ชย.4/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโครงการเดอะเบสท์เฮาส์ บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กปภ.
ราคากลาง : 319,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
24/2560 งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ PM (Preventive maintenance) กปภ.สาขาสมุทรสาคร
ราคากลาง : 1,177,000.00 บาท
24/5/2560 6/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.16-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อ
ราคากลาง : 805,710,000.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.14-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 178,797,000.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.15-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อ
ราคากลาง : 563,890,000.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.21-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทา
ราคากลาง : 12,161,842.56 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
7/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับโครงการน.ส.วิชุดา ทองเรือง ม.7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก กปภ.สาขานครนายก
ราคากลาง : 526,000.00 บาท
23/5/2560 13/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
26/2560 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (ปีงบประมาณ 2560)
ราคากลาง : 888,100.00 บาท
23/5/2560 12/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาปทุมธานี 10/2560 งานย้ายแนวท่อเมนประปาบริเวณถนนสาย ปท.1030 แยกทางหลวงหมายเลข9(กม.ที่ 1+955 และ 2+375)ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว
ราคากลาง : 595,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
23/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-043/2560 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี (พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศร
ราคากลาง : 58,292,948.00 บาท
23/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-044/2560 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ), กปภ.สาขาแหลมฉบัง, กปภ.สาขาบ้านฉาง และกปภ.สาขาจัน
ราคากลาง : 61,348,767.00 บาท
23/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน