ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
19/2561 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านจิกรากข่า หมู่ 7ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศ
ราคากลาง : 2,595,000.00 บาท
18/12/2560 26/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5 ที่ 71/2560 เรือนมาตรวัดน้ำวัดน้ำชำรุด
ราคากลาง : 630,735.25 บาท
15/12/2560 28/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/6/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านโพนแพง หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.อากาศ
ราคากลาง : 535,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/12/2560 27/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/7/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านดงโชค หมู่ 1 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพ
ราคากลาง : 586,300.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/12/2560 27/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
17/2561 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านทุ่งทอง หมู่ 6 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
ราคากลาง : 738,000.00 บาท
15/12/2560 25/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
18/2561 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปลายท่อหน้า อบต.หวายเหนียว หมู่ 7 ต.หวายเหนียว ถึงลานจอดรถโรงงานไม้อัดเมโทร ต.หวาย
ราคากลาง : 664,000.00 บาท
15/12/2560 25/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
28/2561 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี พระนครศรีอยุธยา(พ) บ้านหมอ ท่าเรือ ผั
ราคากลาง : 51,705,409.01 บาท
14/12/2560 16/1/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
27/2561 งานอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรมือถือในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท สาขาหนองแค สาขามวกเหล็ก สาขาบ้
ราคากลาง : 32,268,764.54 บาท
14/12/2560 5/1/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
29/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถานไผ่เขียวพัฒนาจำกัด หมู่ที่ ๘ และหมู่บ้านศุภลักษณ์ หมู่ที่ ๖
ราคากลาง : 7,169,000.00 บาท
14/12/2560 3/1/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/4/2561 จ้างงานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ภิรมย์วิลล่า-บ้านเหล่า หมู่ ๕ และ หมู่ ๘ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ การประปาส่วนภ
ราคากลาง : 4,625,610.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
14/12/2560 29/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-005/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กปภ.สาขากบินทร์บุรี
ราคากลาง : 5,221,504.77 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
14/12/2560 28/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2561 วัสดุถาวรชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 11 รายการ
ราคากลาง : 125.00 บาท
14/12/2560 26/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/4/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านโพธิ์ชัยทอง หมู่ 19 ต.อากาศ อ.อากาศอำน
ราคากลาง : 893,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
14/12/2560 26/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/5/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านเวิน - โรงฆ่าสัตว์ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
ราคากลาง : 548,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
14/12/2560 26/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
30/2561 วางท่อขยายเขตจำหนายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒, ๔, ๖, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๖ ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสา
ราคากลาง : 3,780,000.00 บาท
14/12/2560 25/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
15/2561 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 11 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาข
ราคากลาง : 619,000.00 บาท
14/12/2560 22/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
16/2561 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การไฟฟ้าเขต หมู่ 5 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ราคากลาง : 646,000.00 บาท
14/12/2560 22/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ป.ทก.1/2561 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาท่าตะโก)
ราคากลาง : 1,740,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
14/12/2560 22/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
25/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สี่แยก สภ.บางรัก ม.๓ ต.บางจัก ถึงสี่แยกวัดบางจัก ม.๒ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ราคากลาง : 470,000.00 บาท
14/12/2560 22/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ป.ทก.2/2561 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาท่าตะโก)
ราคากลาง : 1,410,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
14/12/2560 22/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน