ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กจห.53/2560 งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุร
ราคากลาง : 181,193,800.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.54/2560 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค อำเภอหนองแค-วิหารแดง-เมือง จังหวัดสระบุรี
ราคากลาง : 801,537,000.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/30/2560 งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% จำนวน 540,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ
ราคากลาง : 7,225,200.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.55/2560 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ (จำนวน 124 คัน) ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 85,352,616.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ป.15/2560 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 2,542,320.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ป.16/2560 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 2,426,760.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ป.14/2560 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 2,149,416.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-009/2560 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง : 758,712.99 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
22/8/2560 8/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-056/2560 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 3,547,383.84 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-008/2560 งานจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ จำนวน 36 รายการ
ราคากลาง : 851,614.01 บาท
22/8/2560 8/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
6/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บมจ.เพชรเกษมทวีทาวน์ บริเวณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ราคากลาง : 372,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
22/8/2560 8/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-010/2560 ทำความสะอาดภายในอาคารของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ราคากลาง : 1,007,668.93 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
22/8/2560 8/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1/054/2560 งานย้ายแนวท่อ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร ก
ราคากลาง : 8,834,990.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-055/2560 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) กม.474+050 - กม.477+840 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กปภ.สาขาคลองใหญ
ราคากลาง : 9,533,700.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
18/2560 งานจ้างเหมาทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2561 เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วั
ราคากลาง : 498,746.00 บาท
22/8/2560 6/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.นว.9/2560 บริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตต่ำกว่า 100 ลบ.ม. หน่วยบริการทับกฤช ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 346,680.00 บาท
22/8/2560 6/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.นว.10/2560 บริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตต่ำกว่า 100 ลบ.ม. หน่วยบริการโกรกพระ ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 346,680.00 บาท
22/8/2560 6/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ที่ บ้านสันผักฮี้ ซอย 3 และ ซอย 4 ม.3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย การประปาส่
ราคากลาง : 841,769.00 บาท
22/8/2560 6/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปสก.8/2560 จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) กำจัด ตะกอนอย่างเป็นระบบบริเวณสถานีผลิตน้ำสระแก้ว-สระขวัญ
ราคากลาง : 313,700.00 บาท
22/8/2560 6/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.55/60 จ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำมาบประชัน
ราคากลาง : 1,100,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
22/8/2560 4/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน