ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
14/2560 งานจ้างทำการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สุพรรณบุรี,
ราคากลาง : 8.53 บาท
2/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-12/2560 จัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง สำหรับใช้ประ
ราคากลาง : 7,917,822.38 บาท
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-13/2560 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 สำหรับใช้ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ถ
ราคากลาง : 3,314,603.20 บาท
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/41/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.2 ม.3 และ ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
ราคากลาง : 4,156,950.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/42/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใพื้นที่ หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภ
ราคากลาง : 4,196,540.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/37/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.10 และ ม.12 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เช
ราคากลาง : 7,985,624.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/38/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ การ
ราคากลาง : 6,398,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/39/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.1 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 และ ม.7 ต.สันพระเนตร
ราคากลาง : 7,458,285.20 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/40/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนค่ายลูกเสือ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 ต.ช้าง
ราคากลาง : 6,227,400.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/36/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โรงกรองน้ำริมปิงถึงหน่วยบริการป่าซาง ต.ป
ราคากลาง : 20,777,260.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ปซ.5/2560 จัดซื้อคลอรีนเหว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 1,618 ท่อ พร้อมขนส่ง
ราคากลาง : 4,657,089.40 บาท
26/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/13/2560 งานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ
ราคากลาง : 2,936,080.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
25/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
21/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกแขวนใหม่, หมู่ที่๔ บ้านโคกแขวนเก่า และหมู่ที่๘ บ้านโคกแขวนพัฒนา ต.
ราคากลาง : 4,880,000.00 บาท
25/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.18/2560 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบเครือข่ายระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auctio
ราคากลาง : 95,135,733.00 บาท
24/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 92 /2560 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ราคากลาง : 2,003,040.00 บาท
24/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/12/2560 งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง
ราคากลาง : 52,430,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
21/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-040/2560 ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1พร้อมขนส่ง
ราคากลาง : 18,653,320.70 บาท
20/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 89 /2560 งานวางท่อน้ำดิบจากอ่างฯ โป่งช้างน้อย ไปยังอ่างฯ ท่าขาม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ หน่วยบริการนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่
ราคากลาง : 20,159,870.00 บาท
19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/11/2560 คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำ
ราคากลาง : 5,355,243.00 บาท
19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.17/2560 ประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 5,157,400.00 บาท
19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
เลื่อนขึ้นข้างบน