ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
16/2560 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld)
ราคากลาง : 6.99 บาท
29/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.27/2560 ประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 2,962,830.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.16-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อ
ราคากลาง : 805,710,000.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.14-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 178,797,000.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.15-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อ
ราคากลาง : 563,890,000.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.21-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทา
ราคากลาง : 12,161,842.56 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-043/2560 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี (พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศร
ราคากลาง : 58,292,948.00 บาท
23/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-044/2560 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ), กปภ.สาขาแหลมฉบัง, กปภ.สาขาบ้านฉาง และกปภ.สาขาจัน
ราคากลาง : 61,348,767.00 บาท
23/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.21-1/2560 เลื่อนกำหนด วัน เวลา การเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิ 22/5/2560 เปิดซองแล้ว
25/2560 งานย้ายแนวท่อประปา ๑,๐๐๐ บริเวณใต้สะพานแก้ว ต.ประชาธิปัตย์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้
ราคากลาง : 2,005,000.00 บาท
19/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
26/2560 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับกองคลังแสง กรมสรรพวุธ ทหารบก(ส่วนที่ ๑) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การ
ราคากลาง : 6,950,000.00 บาท
19/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.25/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลง จังหวัดระยองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auc
ราคากลาง : 144,450,000.00 บาท
19/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
24/2560 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) สาขาคลองหลวง สาขาธัญบุรีแ
ราคากลาง : 81,182,700.47 บาท
16/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 97/2560 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ราคากลาง : 2,007,320.00 บาท
9/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/54/2560 สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก. ๑๖๕ - ๒๕๕๔ พร้อมขนส่ง (เม.ย. ๖๐ - ก.ย. ๖๐) จำนวน ๑ ราย
ราคากลาง : 13,939,104.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
9/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/55/2560 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.๒๐๗ - ๒๕๓๐ พร้อมขนส่ง (เม.ย. ๖๐ - ก.ย. ๖๐) จำนวน ๑ รายการ
ราคากลาง : 9,075,633.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
9/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-042/2560 โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบผลิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวั
ราคากลาง : 32,100,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
9/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/96/2560 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง เบสิกซิตี้ ร้อยละโดยน้ำหนัก 65 ถึง 85 พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสัง
ราคากลาง : 6,815,900.00 บาท
8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/95/2560 จัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.
ราคากลาง : 4,084,564.50 บาท
8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.23/2560 จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งานวางท่อจ่ายน้ำ ขนาด 800 มม.บริเวณคลอง 12 - คลอง 8 (ถนนรังสิต - นค 5/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
เลื่อนขึ้นข้างบน