ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กจห.9/2560 เลื่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา และวันเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศเลขที 21/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.13/2560 เช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)
ราคากลาง : 2,118,600.00 บาท
20/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-11/2560 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ราคากลาง : 9,818,416.47 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
16/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 82 /2560 งานซ่อมแซม การชำรุดของโรงสูบน้ำแรงต่ำภายในบริเวณโรงกรองน้ำบ้านโกทา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) คร
ราคากลาง : 2,140,000.00 บาท
14/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ป.9/2560 งานปรับปรุงระบบประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในค่ายวชิรปราการ(ระยะที่ 2) อ.เมือง จ.ตาก(กปภ.สาขาตาก) ด้วยวิธีการทาง
ราคากลาง : 12,100,000.00 บาท
14/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ป.10/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก(กปภ.สาขาพิษณุโลก) ด้วยวิธีก
ราคากลาง : 6,300,000.00 บาท
14/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ป.11/2560 งานติดตั้งวางท่อประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา (เฟส 2) ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท(กปภ.สาขาชัยนาท) ด้
ราคากลาง : 3,500,000.00 บาท
14/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-024/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล
ราคากลาง : 11,770,000.00 บาท
13/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.9/2560 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2560
ราคากลาง : 14,231,000.00 บาท
8/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/19/2560 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ระหว่า
ราคากลาง : 2,259,412.00 บาท
8/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/20/2560 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการขยายผิวจราจร และก่อสร้างทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.
ราคากลาง : 4,494,000.00 บาท
8/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-023/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ บริเวณถนนสายหมู่บ้านโรงนา-อ้อมแก้ว ม.9 ต.พานทอง
ราคากลาง : 2,124,663.69 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
8/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/8/2560 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ 12 โฉนดที่ดินเลขที่ 295014 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การป
ราคากลาง : 2,407,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 81 /2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านวังบัว ม.5, 12, 17 บ้านโนนเขวา ม.4 และบ้านดอนเปลือย ม.7 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรว
ราคากลาง : 6,081,880.00 บาท
7/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
7/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 4,274,000.00 บาท
28/2/2560 เปิดซองแล้ว
8/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโรงพยาบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การป
ราคากลาง : 3,210,000.00 บาท
28/2/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-10/2560 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำท้องเนียน และวางท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 22/2/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/ 78 /2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยชัน ม.4 , บ้านบึงอีเฒ่า ม.5, บ้านท่าแก ม.6 และบ้านดงพอง ม.10 ต.ศิลา อ.เมือง จ
ราคากลาง : 10,879.00 บาท
21/2/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-9/2560 โครงการแก้ปัญหาระบบผลิต-จ่ายน้ำให้กับชุมชนตำบลปากน้ำหลังสวน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ราคากลาง : 12,068,700.00 บาท
20/2/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/4/2560 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางทางน้ำบริเวณถนนโชคสมาน 5 ซอย 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาข
ราคากลาง : 2,457,790.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/2/2560 เปิดซองแล้ว
  • 1 (current)
  • 2
เลื่อนขึ้นข้างบน