Skip to Content (Press Enter)

เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.

หน้าหลัก/ข่าวสาร/ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ข้อมูล 1 - 100 จาก 468 รายการ
1 [2] [3] [4] [5] »
เลขที่ประกาศ รายการ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.5/132/2557 งานวางท่อประปาเสริมแรงดันและติดตั้งอุปกรณ์(รองรับระบบ DMA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 27/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 211 /2557 งานย้ายแนวท่อออกจากที่ดินเอกชนบริเวณสี่แยกถนนมิตรภาพ ตัดกับ ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น - กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 27/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
เลขที่ กปภ.ข.6/212 /2557 งานวางท่อเสริมแรงดันบ้านห้วยแก ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.แวงใหญ่) งบประมาณประจำปี 2557 27/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-73/2557 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA บริเวณสถานีขนส่ง ถนนอนุสรณ์วีระ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า (ครั้งที่ 2) 27/8/2557 16/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-74/2557 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม 27/8/2557 16/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/1/2558 จ้างเหมางานบริการถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 27/8/2557 16/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/2/2558 จ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 27/8/2557 16/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บร.27/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท บ้านตัง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บ้านลำดวน ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 27/8/2557 15/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บร.28/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ นายสนธยา ไกรรณภูมิ ถนนนิวาศ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 27/8/2557 15/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/209/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางไปบ้านโนนทัน - บ้านผือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 27/8/2557 15/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บร.29/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านโคกเขา หมู่ 11 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 27/8/2557 15/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บปก.๑๖/๒๕๕๗ นิติบุคคลสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำบางบ่อ และสถานีสูบน้ำวัดขวัญสะอาด 27/8/2557 15/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/210/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขว้างน้อย ต.กลาง อ.เสสภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 27/8/2557 15/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาขอนแก่น 42/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแสง ม.12 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 27/8/2557 15/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.89/2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบประชุมทางไกล ของ กปภ. จำนวน 6 รายการ 27/8/2557 12/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
69/2557 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสูบจ่ายน้ำที่สถานีจ่ายน้ำเคหะชุมชน,สถานีจ่ายน้ำบางแสน,สถานีจ่ายน้ำมณฑลทหารบกที่ 14 และสถานีจ่ายน้ำคลองหัวจาก 27/8/2557 11/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/131/2557 จ้างเหมา โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาพังลา (ครั้งที่ 2) 27/8/2557 10/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
208/2557 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานปรับปรุงระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 27/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
209/2557 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนหลังค่ายลูกเสือดงยาง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 27/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
210/2557 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณวัดทุ่งประดู่-ถนนหลังสถานีรถไฟทุ่งประดู่ ม.2ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 27/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
211/2557 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยข้างโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ต.กุยบุรี อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 27/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
212/2557 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านสามร้อยยอด หลังโรงเจ-หน่วยที่ 3 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 27/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
213/2557 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยวิทยุบ้านเขาราง ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 27/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-053/2557 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 26/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/69/2557 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 26/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
199/2557 สอบราคาจ้างถ่ายเอกสารในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ 26/8/2557 12/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ป.50/2557 ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)งานติดตั้ง Tube Settler บริเวณหน่วยบริการหนองนารี และหน่วยบริการป่าแดงกปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) 26/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ป.51/2557 ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดัน กปภ.สาขาตะพานหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) 26/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
68/2557 งานจ้างเหมานิติบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานที่สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 ,สถานีผลิตน้ำบางพระ 2,และสถานีผลิตน้ำบางพระ 3 26/8/2557 10/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.กต.4/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ หมู่ที่ 2 ถนนวงแหวนสองแพรก ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 26/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
7/2557 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ 8 ถึง บ้านใหม่ชยาราม หมู่ 19 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 26/8/2557 1/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-51/2557 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 25/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/62/2557 งานปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนน้ำดิบประปาจากแรงต่ำหนองละหานทรายถึงโรงกรองน้ำละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 25/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ส.67/2557 สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 25/8/2557 4/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ส.68/2557 สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 25/8/2557 4/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ส.69/2557 สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบล้อลาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 25/8/2557 4/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
15/2557 จ้างเหมา ให้บริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปี งบประมาณ 2558 25/8/2557 4/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ส.70/2557 สอบราคาจ้างทำของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 6 รายการ 25/8/2557 2/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
00201 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ชุมชนพงค์พัชร ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 25/8/2557 1/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-50/2557 ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 22/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/208/2557 จัดซื้อปูนขาว ตามแผนความต้องการใช้ปูนขาว ปีงบประมาณ 2558 ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด บรรจุในถุงละ 20 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปูนขาว (Hydrated Lime) จำนวน 127.34 ตัน เพื่อใช้ในการผลิต 22/8/2557 10/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/129/2557 งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 22/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
193/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณเลียบคลองเกาะเกียง อ.บางคูวัด จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 22/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
194/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ม.๘ ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ 22/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
195/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณชุมชนหมู่ที่ ๑๐ (ถนนเทศบาลซอย ๒๒) ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 22/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
196/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณชุมชนหมู่ที่ ๗ (หน้าวัดหนองผักบุ้ง) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 22/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
197/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๑๒ (บ้านโคกมะขาม) ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 22/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
198/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๓ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 22/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.36/2557 งานวาท่อขยายเขต ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ บริเวณ ม.5 และ ม.7 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 22/8/2557 4/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาขลุง 16/2557 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนสายขลุงพลิ้ว ม.1 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22/8/2557 3/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2557 งานขุดลอกและขนย้ายเลนในสระพักตะกอน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีผลิต-จ่ายน้ำคลองสิบสาม ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 22/8/2557 3/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/66/2557 ซื้อผงปูนคลอรีน 65% จำนวน 175 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2558 21/8/2557 19/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-49/2557 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร 21/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห. 86/2557 เช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) ระยะเวลาเช่า 3 ปี จำนวน 4 คัน 21/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉบ.57/2557 วางท่อประปาให้ บจก.ภัทรารมย์ เรียลเอสเตท 21/8/2557 10/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/67/2557 งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปางฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 21/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/68/2557 งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 21/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉช 23/57 งานติดตั้งวางท่อประปา ให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการแลนด์ซิโอคริป ฉะเชิงเทรา-โสธร (เฟส) หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 21/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉช 24/57 งานติดตั้งวางท่อประปา ให้ นายสายหยุด ทองอำไพ เข้าหมู่บ้านที่ 3 และ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 3 แยกเข้าซอยสมบูรณ์ทรัพย์ 21/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
41/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คุณภัคพงษ์ เงยวิจิตร (หมู่บ้านภัคภิรมย์ 3) ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 21/8/2557 8/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.นว.17/2557 งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการบ้านสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 31 โครงการ 2 (ครั้งที่ 1) ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 21/8/2557 4/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-48/2557 จัดซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) พร้อมขนส่ง ให้กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 410,000 กิโลกรัม 20/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห. 85/2557 จัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ระยะที่ 3 20/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.84/2557 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 2) 20/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6 / 205 / 2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนเจริญ ม.13 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 20/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6 / 206 / 2557 บริการทำความสะอาดจำนวน 4 คน และดูแลสวนสนามหญ้า จำนวน 1 คน ภายในบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 12 เดือน (ต.ค 57 - ก.ย 58) 20/8/2557 9/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
11/2557 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ กปภ.สาขานางรอง (น.หนองกี่) 20/8/2557 8/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 40/2557 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านศุภาลัยพาร์ควิลล์ศรีจันทร์ (เฟส 3-5) ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 20/8/2557 8/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 41/2557 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการ The Flex บ้านกอกน้อย ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 20/8/2557 8/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.83/2557 จ้างออกแบบและพิมพ์วารสาร "น้ำ" ประจำปี 2558 20/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.35/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ม.1 และ ม.2 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 20/8/2557 3/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.นร.03/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด สาขาหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาหนองเรือ 20/8/2557 3/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ส.66/2557 สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558 20/8/2557 28/8/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6 / 202 / 2557 งานก่อสร้างรั้วพร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงกรองน้ำมหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคาม (ครั้งที่ 2) 19/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6 /203 / 2557 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 19/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ปซ.5/2557 ประกวดราคาซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACL) จำนวน 867,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง เพื่อใช้ประจำปีงบประมาณ 2558ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) 19/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาชัยนาท 11/57 งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท ทุนทวีลาภ จำกัด เลขที่ 107 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (กปภ.สาขาชัยนาท) 19/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
14/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่บริเวณหน้าร้าน ป.การม่าน ม.6 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 19/8/2557 4/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ศรช.18/2557 ติดตั้งวางท่อประปาขยายเขตให้กับ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณสายศรีราชา-หนองค้อ ซอย 28 (ชุมชนหนองค้อ) ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/8/2557 4/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ศรช.19/2557 ติดตั้งวางท่อประปาขยายเขตให้กับ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (หมู่บ้านพฤษชาติ 6) ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/8/2557 4/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ศรช.20/2557 ติดตั้งวางท่อประปาขยายเขตให้กับ หมู่บ้าน/ชุมชนเขาดิน หมู่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชลบุรี 2) สำนักงานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 19/8/2557 4/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
18/2557 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนทางหลวงชนบทหมายเลข สก.2014 ตอนแยก ทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหันทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 19/8/2557 3/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/255/2557 งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน/ติดตั้งประตูน้ำกั้นขอบเขต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 19/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/256/2557 งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 19/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/257/2557 งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี ๒๕๕๗ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 19/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/258/2557 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี ๒๕๕๗ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานปรับปรุงระบบผลิต (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง ครั้งที่ ๒ 19/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/128/2557 งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำบ้านวังปริงและท่อส่งน้ำไปท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา 19/8/2557 2/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ที่บ้านดอยชัยมงคล หมู่ 1 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 19/8/2557 2/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ที่ทางหลวงชนบทสาย ชร.1030 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 19/8/2557 2/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ที่หมู่ 13 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 19/8/2557 2/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/65/2557 งานซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.9 (สาขาลำพูน, สาขาเถิน, สาขาจอมทอง, สาขาแม่ขะจาน) 19/8/2557 2/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/253/2557 งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน/ติดตั้งประตูน้ำกั้นขอบเขต การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 19/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/254/2557 งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน/ติดตั้งประตูน้ำกั้นขอบเขต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 19/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-72/2557 จัดหาแบบพิมพ์ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 14 รายการ 18/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/200/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทพดำเนิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 18/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/201/2557 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2558 งานขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำซอยโคลัมโบ ซอย 6, ซอย 12 และ 13 อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 18/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)39/2557 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านพีเอส โฮม เหล่านาดี 3 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 18/8/2557 4/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
06/2557 โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคำบงพัฒนา ม.8 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 18/8/2557 2/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.58/57 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจก.บ้านสวนบางละมุง แบบเลขที่ ปพย.1582 18/8/2557 2/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/127/2557 งานจัดซื้อเครื่องจาร์เทสต์ ชนิด 6 ใบพัด และเครื่องกวนสารเคมี แบบใบพัด (ครั้งที่ 2) 18/8/2557 2/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
Up To Top