รายชื่อผู้รับจ้าง กปภ. ชั้นที่ 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

รายชื่อผู้รับจ้าง กปภ. ชั้นที่ 3

ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้รับจ้าง

# ชื่อบริษัท ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ชั้น วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ)
1 บริษัท ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จำกัด 62/2 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000 3 31/08/2560 (127)
2 หจก. เพชรบุรียุทธนาก่อสร้าง 141 ม.6 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง เพชรบุรี 76130 3 31/08/2560 (127)
3 หจก. เซ่งฮวดโพนทอง 474 ม.3 ถ.สายโพนทอง - กุฉินารายณ์ ต.แวง อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 3 31/08/2560 (127)
4 หจก. อุบลมนตรีก่อสร้าง 17 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 3 31/08/2560 (127)
5 บจก. ศิริไพบูลย์พัฒนาการ 123 ม.1 ต.บางแก้ว อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 3 31/08/2560 (127)
6 หจก. พี.ที.ที. 257-258 ม.1 ถ.สุขาภิบาล ต.บรบือ อ.บรบือ มหาสารคาม 44130 3 31/08/2560 (127)
7 หจก. สยามซีวิลซัพพลาย 181/7 ม.7 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 3 31/08/2560 (127)
8 บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด 253 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 3 31/08/2560 (127)
9 หจก. ฉัตรชัยการโยธา 62/1 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง ราชบุรี 70000 3 31/08/2559 (-238)
10 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด 49/69-70 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 3 31/08/2560 (127)
11 หจก. ประภัทรค้าวัตถุก่อสร้าง (2525) 259/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000 3 31/08/2560 (127)
12 หจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง 120/19 ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมือง นราธิวาส 96000 3 31/08/2560 (127)
13 หจก. หลูหลวง 890 ม.1 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ มหาสารคาม 44130 3 31/08/2560 (127)
14 หจก. ยงยุทธกาฬสินธุ์ 79 ถ.สิทธิเดช ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 3 31/08/2559 (-238)
15 บริษัท แซมคอน จำกัด 12/22 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 3 31/08/2560 (127)
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เลื่อนขึ้นข้างบน