ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
18/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ การเคหะแห่งชาติ โครการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ถ.กาญจนวนิช
ราคากลาง : 2,770,000.00 บาท
22/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
27/2560 ติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ว.อมรชัยวิศวกรรม จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ราคากลาง : 985,000.00 บาท
20/9/2560 4/10/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
364/2560 เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคา 20/9/2560 เปิดซองแล้ว
26/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับ สำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง (ซอยข้างโรงงานลูกชิ้น) หมู่ 11 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบ
ราคากลาง : 960,000.00 บาท
18/9/2560 29/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/99/2560 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๐ ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอนท่ากกแดง-บึงกาฬ ระหว่าง กม. ๑๑๓+๕๑๕ - กม.๑๑๕+๔๕๐ การปร
ราคากลาง : 1,007,900.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/9/2560 27/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
16/2560 ขายทอดตลาดประตูน้ำทองเหลืองขนาด1/2 นิ้ว ชำรุด
ราคากลาง : 49,573.33 บาท
15/9/2560 25/9/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.7/98/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองลีหู ม.๑๑ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด
ราคากลาง : 485,300.00 บาท
14/9/2560 25/9/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.นธ.12/2560 จ้างเหมาปฏิบัติงานในระบบผลิต จำนวน ๖ อัตรา โดยปฏิบัติงานที่ Mobile Plant ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ อัตรา , M
ราคากลาง : 757,440.00 บาท
8/9/2560 20/9/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.พค.2/2560 วัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำ)จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง : 78,241.63 บาท
8/9/2560 19/9/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาสตูล 5/2560 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากลุ่มบริการสูบจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง : 1,044,662.40 บาท
7/9/2560 20/9/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ส.กบ.02/2560 พัสดุชำรุด 14 รายการ
ราคากลาง : 141,818.05 บาท
6/9/2560 19/9/2560 เปิดซองแล้ว
12/2560 งานจ้างเหมาจ้างเหมาสูบจ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำโคกสูง สถานีจ่ายน้ำท่านางหอม และ สถานีจ่ายน้ำ สำนักงาน กปภ.สาขาสงขลาโด
ราคากลาง : 1,328,940.00 บาท
28/8/2560 13/9/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กจห.53/2560 งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุร
ราคากลาง : 181,193,800.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.54/2560 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค อำเภอหนองแค-วิหารแดง-เมือง จังหวัดสระบุรี
ราคากลาง : 801,537,000.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/30/2560 งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% จำนวน 540,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ
ราคากลาง : 7,225,200.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.55/2560 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ (จำนวน 124 คัน) ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 85,352,616.00 บาท
22/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.10 ป.15/2560 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 2,542,320.00 บาท
22/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.10 ป.16/2560 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 2,426,760.00 บาท
22/8/2560 เปิดซองแล้ว
  • 1 (current)
  • 2
เลื่อนขึ้นข้างบน