ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.บน.4/2560 ขายทอดตลาดจำหน่ายเศษซากวัสดุที่เหลือจากงานโครงการ จำนวน 7 รายการ
ราคากลาง : 31,776.90 บาท
24/4/2560 8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/12/2560 งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง
ราคากลาง : 52,430,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
21/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/91/2560 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) สำห
ราคากลาง : 885,960.00 บาท
21/4/2560 11/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลขที่ กปภ. สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) / 11 /2560 สอบราคางานติดตั้งประปาให้แก่ นางระวิวรรณ บุญสร้าง ถ.ปลักธง-ควนจง ต.คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา
ราคากลาง : 320,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
21/4/2560 9/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
6/2560 งานย้ายแนวท่อให้พ้นเขตก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด (แยกวังสีสูบ) ในเขตทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 ต.งิ้
ราคากลาง : 1,825,000.00 บาท
21/4/2560 3/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปสก.1/2560 พัสดุชำรุด 14 รายการ
ราคากลาง : 70,592.36 บาท
20/4/2560 8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-040/2560 ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1พร้อมขนส่ง
ราคากลาง : 18,653,320.70 บาท
20/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 71 รายการ
ราคากลาง : 11,179.00 บาท
20/4/2560 3/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 89 /2560 งานวางท่อน้ำดิบจากอ่างฯ โป่งช้างน้อย ไปยังอ่างฯ ท่าขาม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ หน่วยบริการนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่
ราคากลาง : 20,159,870.00 บาท
19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/11/2560 คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำ
ราคากลาง : 5,355,243.00 บาท
19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.17/2560 ประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 5,157,400.00 บาท
19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 วางท่อเมนประปา สำหรับนายอดิศักดิ์ โชคกิจการ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ราคากลาง : 501,000.00 บาท
19/4/2560 8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
6/2560 งานโครงการขุดลอกดินคลองร่อนทอง ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ราคากลาง : 521,000.00 บาท
19/4/2560 5/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-039/2560 โครงการวางท่อขยายระบบประปาบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี
ราคากลาง : 24,075,000.00 บาท
19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
13/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปา ให้กับ บมจ.ศุภาลัย บ้านเลขที่ ชั่วคราว (โครงการเบลล่า) ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก
ราคากลาง : 1,991,000.00 บาท
19/4/2560 2/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห. 16/2560 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อำเภอเมือง - ท่ามะกา - ท่าม่วง จังหวัดกาญ
ราคากลาง : 805,710,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.14/2560 จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี (อบต.หนองกี่) อำเภอกบิน
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.15/2560 ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ราคากลาง : 563,890,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาขลุง 8/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1. ซอยอนันตผ
ราคากลาง : 1,400,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/4/2560 3/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
11/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ คลองพิทยาลงกรณ์ ถึง ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสม
ราคากลาง : 25,890,000.00 บาท
12/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน