ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.4-17/2560 โครงการซ่อมแซมระบบ PLC & SCADA งานซ่อมแซมระบบ PLC
ราคากลาง : 967,610.18 บาท
22/5/2560 9/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/7/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบ
ราคากลาง : 1,086,050.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ
ราคากลาง : 460,100.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/9/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย อ.ละหานทราย
ราคากลาง : 946,950.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/10/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุ
ราคากลาง : 1,920,650.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/11/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ
ราคากลาง : 898,800.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/12/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ อ.กันทรลัก
ราคากลาง : 856,000.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 วัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ
ราคากลาง : 101,913.24 บาท
22/5/2560 6/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บน.5/2560 วัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง : 63,106.20 บาท
22/5/2560 5/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
15/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว (จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับ บม
ราคากลาง : 1,676,000.00 บาท
22/5/2560 1/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.21-1/2560 เลื่อนกำหนด วัน เวลา การเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิ 22/5/2560 เปิดซองแล้ว
25/2560 งานย้ายแนวท่อประปา ๑,๐๐๐ บริเวณใต้สะพานแก้ว ต.ประชาธิปัตย์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้
ราคากลาง : 2,005,000.00 บาท
19/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
26/2560 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับกองคลังแสง กรมสรรพวุธ ทหารบก(ส่วนที่ ๑) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การ
ราคากลาง : 6,950,000.00 บาท
19/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.25/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลง จังหวัดระยองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auc
ราคากลาง : 144,450,000.00 บาท
19/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-16/2560 งานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด
ราคากลาง : 1,813,254.10 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/5/2560 5/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) / 12 / 2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ราคากลาง : 1,515,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/5/2560 2/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
20/2560 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ราคากลาง : 439,000.00 บาท
18/5/2560 2/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
21/2560 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หมู่ 13 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ราคากลาง : 526,000.00 บาท
18/5/2560 2/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
11/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ กรรมการผู้จัดการบริษัท กีรติ เฮ้าส์ 2014 จำกัด บริเวณโครงการหมู่บ้าน กีรติ เฮ้าส์ 2014
ราคากลาง : 1,036,000.00 บาท
18/5/2560 1/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา สฎ.7/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ บจก.รินทองพัฒนา 2 ถ.ดอนนนทรี ม.3
ราคากลาง : 1,362,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/5/2560 31/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน