ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
4/2560 จ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำโชคชัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย
ราคากลาง : 524,300.00 บาท
19/7/2560 7/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
10/2560 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด(โครงการจัดการน้ำสะอาด)กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ
ราคากลาง : 1,079,610.00 บาท
19/7/2560 4/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา กพ. 2/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จ.กำแพงเพชร (ส่วนที่1) ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ราคากลาง : 635,000.00 บาท
19/7/2560 3/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
004/2560 จ้างเหมาโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบโรงกรองน้ำบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเท
ราคากลาง : 406,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
19/7/2560 3/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
13/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นายปพนพรหม รุจินิรันดร์ หมู่บ้านพรเทพ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง
ราคากลาง : 411,815.00 บาท
19/7/2560 2/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉบ.17/2560 ขุดลอกสระระบายตะกอน โรงกรองน้ำไร่ 1 และโรงกรองน้ำเนินไร่ 2
ราคากลาง : 549,209.60 บาท
19/7/2560 1/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 มาตรวัดน้ำชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 3 รายการ (รวมทั้งสิ้น 1,686 เครื่อง)
ราคากลาง : 142,093.40 บาท
19/7/2560 1/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 113 /2560 โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างเขตทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม - วาปีปทุม ระหว่าง กม. 2 + 875
ราคากลาง : 6,109,700.00 บาท
18/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.รอ. 3/2560 งานปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะหน้าสำนักงาน อบต.พระธาตุ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลาง : 363,000.00 บาท
18/7/2560 7/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสวนหย่อมและศาลาริมน้ำ ต.ท่างิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด
ราคากลาง : 317,703.33 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/7/2560 31/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ส.6/2560 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 433,350.00 บาท
18/7/2560 31/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-15/2560 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายตลาดเก่า-บ้านห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบ
ราคากลาง : 3,643,350.00 บาท
17/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 โครงการวางท่อขยายเขตหมู่บ้านดอนแก้ว วิลเลข ต.วัดธาตุ
ราคากลาง : 360,000.00 บาท
17/7/2560 7/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จั
ราคากลาง : 1,726,157.00 บาท
17/7/2560 4/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข9/53/2560 งาน โครงการน้อมใจถวาย ๖ ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบร
ราคากลาง : 687,838.80 บาท
17/7/2560 1/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา สฎ.12/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บจก.เคเอ็นเค พร็อพเพอร์ตี้ โครงการหมู่บ้านปาร์คเรสซิเดนซ์ ม.5 ถ.สวนหลวง ร.9
ราคากลาง : 410,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
17/7/2560 31/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา สฎ.13/2560 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 0.50 นิ้ว ให้กับนายอำนวย ลาวิไล โครงการหมู่บ้านธาราศิริวิลล์ 3 ม.2 ถ.เลีย
ราคากลาง : 630,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
17/7/2560 31/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
12/2560 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน ๑ รายการ ที่รื้อถอนจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาระนอง
ราคากลาง : 1,368.00 บาท
17/7/2560 31/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.41/2560 ประกวดราคางานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 35,
ราคากลาง : 229,426,874.80 บาท
14/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.40/2560 ประกวดราคางานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 300 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีง
ราคากลาง : 4,813,857.24 บาท
14/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน