ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
4/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นางผ่องศรี กันตะนาฯ
ราคากลาง : 399,000.00 บาท
16/3/2560 31/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.8/2560 งานจ้างนิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานผลิตน้ำ ณ สถานีผลิตน่้ำ ของ กปภ.สาขาบางคล้า
ราคากลาง : 624,024.00 บาท
16/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.9/2560 งานจ้งนิติบุคคล ปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ งานบริการฯ และงานอำนวยการ ณ การประาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
ราคากลาง : 832,032.00 บาท
16/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.10/2560 งานจ้างนิติบุคคลปฏิบัติงานที่ สำนักงานสำเร็จรูป (Mobile Office) ของ กปภ.สาขาบางคล้า
ราคากลาง : 416,016.00 บาท
16/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 746 เครื่อง
ราคากลาง : 60,057.00 บาท
16/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากท่อระบายนำ้ ซอยเทศบาล 4 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร หน่วยบริการป่าติ้ว การประปา
ราคากลาง : 493,270.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/3/2560 31/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
19/2560 ซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ
ราคากลาง : 473,132.82 บาท
15/3/2560 31/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
6/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บจก.แสนสุข เรียลเอสเตท
ราคากลาง : 897,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/3/2560 30/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉบ.9/2560 วางท่อประปาให้ บจก.พรีวิชั่น เรียลเอสเตท
ราคากลาง : 1,099,460.00 บาท
15/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉบ.1/2560 สินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร ชำรุด
ราคากลาง : 9,422.78 บาท
15/3/2560 24/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
7/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด (ท่อเก่า)
ราคากลาง : 1,061.67 บาท
15/3/2560 24/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 งานจ้างเหมาย้ายแนวท่อประปา ที่โครงการขยายสะพานที่ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนแม่นะ - ท่าไคร้ ที่ กม.140+039 ต.สบป่อง
ราคากลาง : 340,000.00 บาท
14/3/2560 19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 82 /2560 งานซ่อมแซม การชำรุดของโรงสูบน้ำแรงต่ำภายในบริเวณโรงกรองน้ำบ้านโกทา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) คร
ราคากลาง : 2,140,000.00 บาท
14/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-14/2560 จัดซื้อสายไฟสำหรับเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible (สูบน้ำทะเล) และอุปกรณ์สำรอง (Spare part) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส
ราคากลาง : 385,788.50 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
14/3/2560 30/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ป.9/2560 งานปรับปรุงระบบประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในค่ายวชิรปราการ(ระยะที่ 2) อ.เมือง จ.ตาก(กปภ.สาขาตาก) ด้วยวิธีการทาง
ราคากลาง : 12,100,000.00 บาท
14/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ป.10/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก(กปภ.สาขาพิษณุโลก) ด้วยวิธีก
ราคากลาง : 6,300,000.00 บาท
14/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ป.11/2560 งานติดตั้งวางท่อประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา (เฟส 2) ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท(กปภ.สาขาชัยนาท) ด้
ราคากลาง : 3,500,000.00 บาท
14/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.6/2560 งาานวางท่อขยายเขตฯ ให้กับ นายทินกร เขียวขำ บริเวณ ม.4 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ราคากลาง : 336,000.00 บาท
14/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.7/2560 งานวางท่ขยายเขตฯ ให้กับ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด บริเวณ ม.9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ราคากลาง : 314,900.00 บาท
14/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาววรัญญา ใจดี บริเวณ ม.2 ต.ดอนหัวฬ่อ
ราคากลาง : 407,379.00 บาท
14/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน