ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
7/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ น.ส.สาธวี วิรุฬห์รักษ์สกุล (โครงการหมู่บ้านดรีมฮิลล์) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน อำเ
ราคากลาง : 672,000.00 บาท
14/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ. สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) / 9 / 250 สอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนพรุแม่สอน ซอย 8/2 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ราคากลาง : 1,097,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-024/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล
ราคากลาง : 11,770,000.00 บาท
13/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 66 รายการ
ราคากลาง : 1,635.00 บาท
13/3/2560 27/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
15/2560 จัดซื้อปูนคลอรีน (แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ชนิด ๖๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ 2
ราคากลาง : 1,834,076.30 บาท
10/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ นายสุรวิช ฐนิตตระกูล ม.3 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ราคากลาง : 340,000.00 บาท
10/3/2560 22/3/2560 เปิดซองแล้ว
3/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บริษัท อะริยะศักดิ์ กรุ๊ป จำกัด
ราคากลาง : 645,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/3/2560 21/3/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ข. 3/2560 วัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง : 103,000.00 บาท
10/3/2560 21/3/2560 เปิดซองแล้ว
2/2560 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณถนนนิคมเขต ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ราคากลาง : 1,850,000.00 บาท
9/3/2560 3/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.10/2560 จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของการประปาส่วนภูมิภาค
ราคากลาง : 347,750.00 บาท
9/3/2560 22/3/2560 เปิดซองแล้ว
11/2560 งานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ เทศบาลตำบลวิชิต บริเวณซอยเทพอนุสรณ์ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
ราคากลาง : 798,000.00 บาท
9/3/2560 21/3/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.9/2560 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2560
ราคากลาง : 14,231,000.00 บาท
8/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/19/2560 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ระหว่า
ราคากลาง : 2,259,412.00 บาท
8/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/20/2560 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการขยายผิวจราจร และก่อสร้างทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.
ราคากลาง : 4,494,000.00 บาท
8/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ทส.03/2560 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ คุณสุริยา สุวรรณป
ราคากลาง : 355,000.00 บาท
8/3/2560 22/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-023/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ บริเวณถนนสายหมู่บ้านโรงนา-อ้อมแก้ว ม.9 ต.พานทอง
ราคากลาง : 2,124,663.69 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
8/3/2560 เปิดซองแล้ว
ข.5/2560 วัสดุคงคลังชำรุด จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง : 225,643.94 บาท
8/3/2560 17/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/8/2560 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ 12 โฉนดที่ดินเลขที่ 295014 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การป
ราคากลาง : 2,407,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 81 /2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านวังบัว ม.5, 12, 17 บ้านโนนเขวา ม.4 และบ้านดอนเปลือย ม.7 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรว
ราคากลาง : 6,081,880.00 บาท
7/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สข.ปปส. 5/2560 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์
ราคากลาง : 1,133,000.00 บาท
7/3/2560 24/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน