ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.6/13/2561 งานจ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตรกปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 จำนวน 22 สาขา โดยจัดกลุ่ม
ราคากลาง : 120,717,966.00 บาท
5/3/2561 4/4/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
44/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ม.8,13 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภ
ราคากลาง : 5,780,000.00 บาท
5/3/2561 20/3/2561 เปิดซองแล้ว
60/2561 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๗+๓๓๒.๔๙๔ (West Spur Line)
ราคากลาง : 9,750,000.00 บาท
5/3/2561 20/3/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.ฉบ.01/2561 พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ (มาตรวัดน้ำ)
ราคากลาง : 317,261.23 บาท
5/3/2561 14/3/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.ฉบ.02/2561 พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ ( ครุภัณฑ์)
ราคากลาง : 1,369.57 บาท
5/3/2561 14/3/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.สร.4/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านหลักศิริ ม.9 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์
ราคากลาง : 669,000.00 บาท
5/3/2561 14/3/2561 เปิดซองแล้ว
61/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ตอน ๕-๘ ช่วง กม.ที่
ราคากลาง : 1,000,000.00 บาท
5/3/2561 13/3/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-22/2561 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
ราคากลาง : 1,926,000.00 บาท
5/3/2561 13/3/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/13/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ ม.6, ม.12, ม.16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
ราคากลาง : 4,943,400.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/3/2561 13/3/2561 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.4-23/2561 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ราคากลาง : 1,926,000.00 บาท
5/3/2561 13/3/2561 เปิดซองแล้ว
4/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.ปกครองพัฒนา 1 และหมู่บ้านสวนประกายกานท์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่
ราคากลาง : 695,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/3/2561 13/3/2561 เปิดซองแล้ว
กจห.15/2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง : 11,245,000.00 บาท
28/2/2561 เปิดซองแล้ว
ปพย.11/61 งานสูบจ่ายน้ำพร้อมดูแลทรัพย์สิน จำนวน 8 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีจ่ายน้ำเขาทัพพร
ราคากลาง : 1,004,088.00 บาท
28/2/2561 15/3/2561 เปิดซองแล้ว
กจห.16/2561 จ้างบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 กปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ราคากลาง : 1,284,000.00 บาท
28/2/2561 เปิดซองแล้ว
04/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๗ รายการ
ราคากลาง : 12,176.00 บาท
28/2/2561 12/3/2561 เปิดซองแล้ว
12/2561 โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว
ราคากลาง : 2,259,840.00 บาท
28/2/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ. สาขา ชม. (พ) 3/2561 สินทรัพย์ถาวรชำรุด (ยานพาหนะ) จำนวน 2 รายการ
ราคากลาง : 20,500.00 บาท
28/2/2561 9/3/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ. สาขา ชม. (พ) 1/2561 วัสดุถาวรชำรุด 49 รายการ
ราคากลาง : 1,000.00 บาท
28/2/2561 9/3/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ. สาขา ชม. (พ) 2/2561 สินทรัพย์ถาวรชำรุด 22 รายการ
ราคากลาง : 2,800.00 บาท
28/2/2561 9/3/2561 เปิดซองแล้ว
46/2561 ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง : 1,376,020.00 บาท
27/2/2561 15/3/2561 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน