ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.9/26/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตำบลต้นธง ประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำพูน การประปาส
ราคากลาง : 3,337,330.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/27/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน การประปาส่วนภูม
ราคากลาง : 3,134,458.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/28/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ถนนบ้านห้วยงู หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เ
ราคากลาง : 3,369,430.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
6/2560 ขยายเขตวางท่อประปาให้กับ บ.นิชชารมณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการนิชชารมณ์ศรีมหาโพธิ (เฟส๑)
ราคากลาง : 1,490,000.00 บาท
5/4/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาศรีราชา 17/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ โครงการ THE SEA ศรีราชา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา
ราคากลาง : 1,590,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 25/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
19/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๓ ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสา
ราคากลาง : 1,227,000.00 บาท
4/4/2560 24/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.1-031/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด
ราคากลาง : 16,050,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-032/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่บ้านแหลมศอก ตำบลอ่าวช่อ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด
ราคากลาง : 9,630,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-033/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่หมู่บ้านบางกระดาน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด
ราคากลาง : 8,025,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/21/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านกล้วยไม้ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ก
ราคากลาง : 4,708,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/22/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บ้านจิตอารีย์ 2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง การป
ราคากลาง : 3,320,210.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/23/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านจิตอารีย์ 2 (ส่วนขยายเพิ่ม) ต.พิชัย
ราคากลาง : 3,810,991.18 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/24/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บ้านศรีดอนไชย-กอกชุม อ.เมือง จ.ลำปาง การประป
ราคากลาง : 3,145,800.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-028/2560 โครงการวางท่อส่งน้ำอ่างคลองพระพุทธเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จ
ราคากลาง : 21,400,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-029/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม
ราคากลาง : 24,251,550.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-030/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า
ราคากลาง : 7,488,930.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
1/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ บ้านแม่เฮียว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ราคากลาง : 1,103,705.00 บาท
4/4/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-025/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสาร
ราคากลาง : 8,560,000.00 บาท
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-026/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
ราคากลาง : 11,427,600.00 บาท
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-027/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
ราคากลาง : 8,025,000.00 บาท
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน