ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กจห.21/2560 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 12,161,842.56 บาท
5/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ. สาขา ชม. (พ) 17/2560 ซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม จำนวน 30,000 กิโลกรัม
ราคากลาง : 1,733,400.00 บาท
5/5/2560 23/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขา สฎ.6/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (มาตรชั่วคราว) ให้กับนายเอกชัย มุกดากุล ต.มะขาม
ราคากลาง : 328,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/5/2560 17/5/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
4/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ การเคหะแห่งชาติ บริเวณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปา
ราคากลาง : 631,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/5/2560 23/5/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.22/2560 งานเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google MAP API ปีงบประมาณ 2560
ราคากลาง : 800,360.00 บาท
4/5/2560 22/5/2560 เปิดซองแล้ว
8/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท สรีธร จำกัด บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลเสม็ด
ราคากลาง : 771,000.00 บาท
4/5/2560 19/5/2560 เปิดซองแล้ว
9/2560 งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านด่านท่าแดง ม.6 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
ราคากลาง : 764,574.00 บาท
4/5/2560 19/5/2560 เปิดซองแล้ว
7/2560 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา บริเวณบ้านยองแยง ม.8 ต.พะเนา อ.เมือง จ
ราคากลาง : 450,000.00 บาท
4/5/2560 19/5/2560 เปิดซองแล้ว
8/2560 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา บริเวณบ้านใหม่ยองแยง ม.9 ต.พะเนา อ.เมือง
ราคากลาง : 390,000.00 บาท
4/5/2560 19/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.10 ปซ.6/2560 จัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride(PACl) จำนวน 812,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง
ราคากลาง : 11,381,804.00 บาท
3/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/94/2560 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 จำน
ราคากลาง : 3,588,523.20 บาท
3/5/2560 ยกเลิกการประมูล
22/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนสายวัดหนองตาบุญ หมู่ที่ ๔,๕ (ฝั่งขวา) ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี การประปา
ราคากลาง : 798,700.00 บาท
3/5/2560 19/5/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
23/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนซอยป่ายาง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนอง
ราคากลาง : 346,000.00 บาท
3/5/2560 19/5/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.สาขาศรีราชา 18/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณซอย เนินตองซอย 1 ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
ราคากลาง : 900,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
3/5/2560 19/5/2560 เปิดซองแล้ว
2/2560 มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 23 รายการ
ราคากลาง : 227,605.02 บาท
3/5/2560 19/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาปทุมธานี 9/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการชวนชื่นไพร์ม กรุงเทพ - ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
3/5/2560 18/5/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
03/2560 มาตรวัดน้ำชำรุดไม่ผ่านการตรวจฯ จำนวน 1,308 เครื่อง
ราคากลาง : 118,136.00 บาท
3/5/2560 16/5/2560 เปิดซองแล้ว
14/2560 งานจ้างทำการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สุพรรณบุรี,
ราคากลาง : 8.53 บาท
2/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) 10 / 2560 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน 150,000 กิโลกรัม
ราคากลาง : 12.00 บาท
28/4/2560 30/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.20/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค
ราคากลาง : 20,330,000.00 บาท
28/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน