ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.5/4/2560 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางทางน้ำบริเวณถนนโชคสมาน 5 ซอย 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาข
ราคากลาง : 2,457,790.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/2/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/3/2560 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากติดขัดการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนเขาขาว- ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.4+005 -
ราคากลาง : 3,017,400.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
8/2/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน