ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
4/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ แยกวัดอักโขชัยศิริ ถึงสะพานข้ามลำน้ำสอย ฝั่
ราคากลาง : 1,177,000.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
3/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ บ้านต้นมื่นสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ราคากลาง : 1,762,066.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
5/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ วัดศรีบุญเรือง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
ราคากลาง : 1,403,840.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
6/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ล
ราคากลาง : 1,570,760.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
3/2560 โครงการสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านสระนิคม หมู่ที่ 20 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประป
ราคากลาง : 1,342,000.00 บาท
3/4/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
4/2560 โครงการสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านแม่มาวขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
ราคากลาง : 925,000.00 บาท
3/4/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
1/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณบ้านคลองกระดี่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ราคากลาง : 317,000.00 บาท
31/3/2560 20/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.7/51/2560 โครงการวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ๒” ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี โคกหนองหาด บ้านดอนภู่ ต.หนองนาค
ราคากลาง : 2,916,421.00 บาท
31/3/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
2/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลาง : 1,044,400.00 บาท
30/3/2560 21/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
2/2560 งานติดตั้งและวางท่อประปา นายธรรม์ชนิน ธีระทีปต์ธรณ์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ กปภ.สาขาหล่มสัก
ราคากลาง : 832,000.00 บาท
30/3/2560 21/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาสงขลา 10/2560 ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 93600 กิโลกรัม
ราคากลาง : 901,368.00 บาท
30/3/2560 19/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
6/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.3 ต.สารภี อ.สารภี
ราคากลาง : 778,000.00 บาท
30/3/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
7/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ถนนลำพูน-ป่าซาง อ.เม
ราคากลาง : 1,712,000.00 บาท
30/3/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
8/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมื
ราคากลาง : 1,368,000.00 บาท
30/3/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
7/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ ผู้จัดการ บริษัท ภูสุวรรณ บ้านและที่ดิน จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ช
ราคากลาง : 793,000.00 บาท
29/3/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
16/2560 งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานีที่ก่อสร้างรั้วพร้อมรางระบายน้ำโครงการทรงชีพ รร.นนก. ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การป
ราคากลาง : 5,120,000.00 บาท
28/3/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.4-15/2560 จ้างจัดหาแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง : 701,419.64 บาท
28/3/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
18/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยไทรเอน ๒ - ซอยเพียงละออง บ้านท่อมะนาว หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นค
ราคากลาง : 780,000.00 บาท
28/3/2560 18/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.สาขาสตึก 3/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เข้าโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจังหวัดบุรีรัมย์ (สตึก) ระ
ราคากลาง : 1,650,000.00 บาท
27/3/2560 20/4/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.9-2/2560 แจ้งกำหนดวันยื่นเอกสารประกวดราคาและวันเสนอราคางานประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง 27/3/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน