ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.7/63/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เข้าซอย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บ้านชะโนด ม.๒ ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 683,730.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
31/5/2560 15/6/2560 เปิดซองแล้ว
ปสก.04/2560 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณหน้าธนาคารไทยพานิชย์ ถึงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนพระปรง-โนนจิก ต
ราคากลาง : 1,651,300.00 บาท
31/5/2560 15/6/2560 เปิดซองแล้ว
ปสก.05/2560 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหน้าร้านต่ายไดนาโม ถึง บริเวณหน้าปากซอยทางเข้าเทศบาล7ถนนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนพระปรง-โนนจ
ราคากลาง : 1,087,300.00 บาท
31/5/2560 15/6/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/19/2560 งานย้ายแนวท่อบริเวณสะพานข้ามคลองเตย ถนนเพชรเกษม ช่วงหน้าห้างบิ๊กซีเอ็กตร้า ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส
ราคากลาง : 2,821,590.00 บาท
30/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/101/2560 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัดสำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 จำนว
ราคากลาง : 3,588,523.20 บาท
30/5/2560 เปิดซองแล้ว
16/2560 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld)
ราคากลาง : 6.99 บาท
29/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาตาก 7/60 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ บ้านนายทิน พึ่งอินทร์ ถึงบ้าน นายเดชช่างตัดผม หมู่ที่ 1 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก
ราคากลาง : 562,600.00 บาท
29/5/2560 20/6/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.บค.15/2560 งานวางท่อขยายเขตฯ ให้กับ นายทินกร เขียวขำ บริเวณ ม.3 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ราคากลาง : 370,000.00 บาท
29/5/2560 15/6/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/18/2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 999,534.21 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
29/5/2560 14/6/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/17/2560 สารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) จำนวน 310,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
ราคากลาง : 5,415,700.00 บาท
25/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาตาก 5/60 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ บ้านนางธมลวรรณ สังข์คำ ถึงบ้าน นายคงชวน แก้วก้าว หมู่ที่ 1 ต.น้ำรึม อ.เมืองตา
ราคากลาง : 309,500.00 บาท
25/5/2560 14/6/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาตาก 6/60 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ บ้านเพื่องฟ้า ถึงบ้าน นางอุทัย หมู่ที่ 4 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก (กปภ.สาขาตา
ราคากลาง : 323,000.00 บาท
25/5/2560 14/6/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.27/2560 ประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 2,962,830.00 บาท
24/5/2560 รายชื่อผู้ผ่านซองที่ 3
กปภ.ข.6/96/2560 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง เบสิกซิตี้ ร้อยละโดยน้ำหนัก 65 ถึง 85 พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสัง
ราคากลาง : 6,815,900.00 บาท
8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ปซ.6/2560 จัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride(PACl) จำนวน 812,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง
ราคากลาง : 11,381,804.00 บาท
3/5/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน