ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
36/2560 งานย้ายแนวท่อถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ กม.ที่ ๘+๑๐๐ ถึง กม.ที่ ๙+๑๐๐ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุร
ราคากลาง : 2,675,000.00 บาท
7/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ป.ขร.13/2560 จ้างเหมาบริการดูแลระบบผลิต หน่วยบริการท่ามะเขือ, แรงต่ำขาณุวรลักษบุรี ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี
ราคากลาง : 540,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/8/2560 22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา สฎ.14/2560 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2” ให้กับ บจก.ท่าชนะการเกษตร โครงการหมู่บ้านสยามสแควร์ 90 ยูนิต ม.3 ต.
ราคากลาง : 1,122,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา สฎ.15/2560 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2” ให้กับน.ส.วิภารัตน์ วัฒนพันธุ์ โครงการหมู่บ้านบรรจงเฮ้าส์ในลึก ม.1 ถ
ราคากลาง : 354,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บฉ.006/2560 งานสูบ-จ่ายน้ำ จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 กปภ.สาขาบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ราคากลาง : 1,185,840.00 บาท
7/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 จ้างเหมาบริการดูแลระบบผลิตของหน่วยงานบริการศรีเทพ โรงกรองน้ำศรีเทพ,แรงต่ำสระพักน้ำศรีเทพ,แรงต่ำศรีเทพ และแม่ข่าย
ราคากลาง : 1,155,600.00 บาท
7/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 มาตรวัดน้ำชำรุด - เสื่อมสภาพ 13 รายการ
ราคากลาง : 305,516.98 บาท
7/8/2560 18/8/2560 เปิดซองแล้ว
ป.ขร.12/2560 จ้างเหมางานย้ายแนวท่อ ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนหาดชะอม-กำแพงเพชร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (กปภ.สาขาข
ราคากลาง : 1,680,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/8/2560 17/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-37/2560 จ้างเหมาโครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา ถนนอ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
ราคากลาง : 690,948.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/8/2560 23/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉช.5/2560 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนสาย ก.6 บริเวณถนนประชาสวรรค์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเ
ราคากลาง : 1,721,523.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/8/2560 23/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-38/2560 โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา หน้า อบต.อ่าวนาง ม.5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ราคากลาง : 531,186.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/8/2560 23/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-36/2560 โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา ถนนสี่แยกลิกต์ไนต์-เกาะไทร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาค
ราคากลาง : 1,453,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/8/2560 23/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
12/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้าน สีวลี - มะลิวัลย์ เฟส 3 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปา
ราคากลาง : 796,000.00 บาท
4/8/2560 23/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.ศก./6/2560 งาน ซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
ราคากลาง : 895,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.ศก./7/2560 งาน ซ่อมเครื่องสูบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
ราคากลาง : 400,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/89/2560 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานปรับปรุงระบบประปา (งบทำการ) ประจำปี ๒๕๖๐ กปภ.สาขาพังโคน (น.พรรณา
ราคากลาง : 284,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/90/2560 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานปรับปรุงระบบประปา (งบทำการ) ประจำปี ๒๕๖๐ กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม
ราคากลาง : 295,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บน.2/2560 สอบราคาจ้างเหมางานบริหารจัดการระบบผลิตที่มีอัตรากำลังผลิต 100 ลบ.ม. หน่วยบริการโพทะเล และหน่วยบริการบางไผ่
ราคากลาง : 648,000.00 บาท
4/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.47/2560 พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 51 รายการ
ราคากลาง : 13,308.66 บาท
4/8/2560 17/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภตห6/2560 จ้างเหมาบริการดูแลระบบผลิตที่มีอัตรากำลังน้อยกว่า 100 ลบ.ม.ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทับคล้อและสถานีจ่ายน้ำวังหลุม
ราคากลาง : 540,000.00 บาท
4/8/2560 17/8/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน