ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 3/2560 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานและแรงต่ำวังค่า (กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย) ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 300,000.00 บาท
4/8/2560 17/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 2/2560 จ้างเหมาบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต ≤100 ลบ.ม. โรงกรองน้ำท่าชัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ราคากลาง : 480,000.00 บาท
4/8/2560 17/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/116/2560 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2560 งานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำและย้ายแนวสายไฟฟ้า ต.ในเมือง
ราคากลาง : 438,700.00 บาท
3/8/2560 23/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าโครงการหมู่บ้านอิศรา 2 (หนองสำโรง) ม.7 ซ.สามกษัตริย์ ต.หมูม่น อ.เมือง
ราคากลาง : 773,289.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
3/8/2560 22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณหน่วยบริการบางระจัน การประปาส่วนภุมิภาคสาขาสิงห์บุรี
ราคากลาง : 257,870.00 บาท
3/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาปทุมธานี 15/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการชวนชื่นวิลล่า (ระยะที่ 1) ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ราคากลาง : 334,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
3/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ. สาขา ชม. (พ) 25/2560 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เชียงใหม่เพอร์เฟกท์โฮม จำกัด โครงการมโนมายา โซน 9 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใ
ราคากลาง : 1,650,000.00 บาท
3/8/2560 17/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ฉบ.18/2560 งานขยายเขตและย้ายจุดติดตั้งมาตร กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
ราคากลาง : 1,288,445.00 บาท
3/8/2560 16/8/2560 เปิดซองแล้ว
กจห. 45/2560 เช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาเช่า 3 ปี ครั้ง ที่ 2
ราคากลาง : 5,288,796.00 บาท
2/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.46/2560 ประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 4,333,500.00 บาท
2/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/58/2560 จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่บ้านหนองท่าควาย ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน ด้วยวิธีการทา
ราคากลาง : 2,210,620.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
2/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/59/2560 จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่พื้นที่ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ด้วยวิธีการทางอิเล็
ราคากลาง : 10,058,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
2/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ศข.2/2560 งานซ่อมชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุมอัตโนมัติ (หน่วยบริการสำโรงทาบ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ
ราคากลาง : 370,220.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
2/8/2560 22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/21/2560 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.231 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธา
ราคากลาง : 5,139,210.00 บาท
2/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/87/2560 งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ห้วยก้
ราคากลาง : 4,201,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
2/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/57/2560 จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ ม.6, ม.12, ม.16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงร
ราคากลาง : 4,943,400.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
2/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/88/2560 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน งบประมาณปี ๒๕๖๐ (งบทำการ) ก่อสร้างรั้วคอนกรีต (ล้อมพื้นที่โรงเรียนบ้านคกเลา จำนวน ๑๓-๐-๕
ราคากลาง : 299,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
2/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.22/2560 วางท่อขยายเขตฯ ให้กับ อบต.บางเล่า
ราคากลาง : 1,805,000.00 บาท
2/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-34/2560 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนรอบเกาะ หน้าดำรงค์ทาว-อ่างทอง ซอย 9 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัด
ราคากลาง : 1,045,175.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
2/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-35/2560 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนโคกกรวด ซอยโคกกรวด หมู่ 3 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธา
ราคากลาง : 597,060.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
2/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน