ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
12/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านฮ่องลี่ ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
ราคากลาง : 342,000.00 บาท
2/8/2560 21/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
8/2560 มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 8 รายการ
ราคากลาง : 77,748.00 บาท
2/8/2560 16/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/26/2560 จ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ 1/8/2560 25/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาปทุมธานี 14/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท แกรนด์วิลล์ พัฒนา จำกัด (เฟส1)ถนนปทุมธานีสายใน ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธา
ราคากลาง : 1,780,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
1/8/2560 18/8/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.7/86/2560 งานซ่อมแซม/ปรับปรุงคันคูอ่างเก็บน้ำห้วยทรายน้อยที่ชำรุดเนื่องจากกระแสน้ำ พัดขาดเป็นรู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี การปร
ราคากลาง : 384,130.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
1/8/2560 18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณสายเลียบคลองชลประทาน ๒๓ ซ้าย ช่วงแยกสายหลังอำเภอ-บ้านนางสาวสมบูรณ์ นัทธี
ราคากลาง : 402,000.00 บาท
1/8/2560 18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณสายบ้านนายเมคิน-บ้านนายสมศักดิ์ พลอยเถื่อน-บ้านนายฮั้ว บุญสมเชื่อ-บ้า
ราคากลาง : 390,000.00 บาท
1/8/2560 18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณสายเลียบถนนสูง-บ้านหนองคาง หมู่บ้านทหาร หมู่ที่ ๓ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด
ราคากลาง : 608,000.00 บาท
1/8/2560 18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านทุ่งพัฒนา ม.13 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ราคากลาง : 428,000.00 บาท
1/8/2560 18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉช.4/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ราคากลาง : 750,452.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
1/8/2560 17/8/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.44/2560 จ้างพิมพ์แบบแปลนพิมพ์เขียว และ SCAN แบบแปลนพิมพ์เขียว สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
ราคากลาง : 1,782,752.68 บาท
1/8/2560 17/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข9/55/2560 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ราคากลาง : 987,749.10 บาท
1/8/2560 17/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข9/56/2560 จ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด (อย.) จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ ขวด
ราคากลาง : 397,184.00 บาท
1/8/2560 17/8/2560 เปิดซองแล้ว
4/2560 ติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ หจก.ปาหนันรีสอร์ท แอนด์ เวสท์ ดิวิลอปเมนท์ (สถานีตำรวจภูธรตากใบ) บ้านพักอาคารเรือนแก้ว
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
1/8/2560 16/8/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ. สาขา ชม. (พ) 24/2560 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนภายนอก) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้
ราคากลาง : 3,870,000.00 บาท
1/8/2560 เปิดซองแล้ว
10/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสันขี้เบ้า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย กปภ.สาขาเชียงราย
ราคากลาง : 800,000.00 บาท
31/7/2560 18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
11/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขัวแคร่ ซ.6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย กปภ.สาขาเชียงราย
ราคากลาง : 670,000.00 บาท
31/7/2560 18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-32/2560 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.10 ถ.ทุ่งสง - ห้วยยอด ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่ว
ราคากลาง : 1,431,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
31/7/2560 18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-33/2560 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหลังตลาดเขาปีป ม.6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคส
ราคากลาง : 333,598.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
31/7/2560 18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.พน.18/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แสนมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณหมู่ 3 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดช
ราคากลาง : 612,036.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
31/7/2560 18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน