ประกาศขายทอดตลาดและจัดซื้อที่ดิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศขายทอดตลาดและจัดซื้อที่ดิน

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.9/15/2561 สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 30 รายการ และวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 38 รายการ
ราคากลาง : 16,600.00 บาท
20/3/2561 28/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
01/2561 สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 64 รายการ
ราคากลาง : 7,675.00 บาท
19/3/2561 28/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บน.2/2561 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 4 รายการ
ราคากลาง : 83,159.99 บาท
19/3/2561 28/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2561 สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 17 รายการ
ราคากลาง : 5,030.00 บาท
19/3/2561 28/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2561 สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ
ราคากลาง : 2,370.00 บาท
16/3/2561 26/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.12/61 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 4 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้องชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
ราคากลาง : 9,763.34 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
16/3/2561 23/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.17.1/2561 ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 414 รายการ 15/3/2561 16/3/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.บน1/2561 วัสดุถาวร 3 รายการ
ราคากลาง : 370.00 บาท
14/3/2561 23/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2561 สินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ
ราคากลาง : 12,840.00 บาท
13/3/2561 23/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.พค. 3/2561 พัสดุที่ชำรุด/ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 57 รายการ
ราคากลาง : 137,381.66 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
12/3/2561 27/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
7/2561 สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ราคากลาง : 101,666.67 บาท
12/3/2561 22/3/2561 เปิดซองแล้ว
8/2561 ตลาดวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 142 รายการ
ราคากลาง : 703,647.55 บาท
12/3/2561 22/3/2561 เปิดซองแล้ว
11/2561 สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร
ราคากลาง : 3,129.75 บาท
9/3/2561 20/3/2561 เปิดซองแล้ว
1/2561 ขายทอดตลาดสินทัรพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ
ราคากลาง : 26,073.34 บาท
9/3/2561 20/3/2561 เปิดซองแล้ว
5/2561 วัสดุถาวรชำรุดจำนวน 18 รายการ
ราคากลาง : 119,251.20 บาท
8/3/2561 22/3/2561 เปิดซองแล้ว
กจห.17/2561 พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 414 รายการ
ราคากลาง : 80,804.29 บาท
7/3/2561 21/3/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.ฉบ.01/2561 พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ (มาตรวัดน้ำ)
ราคากลาง : 317,261.23 บาท
5/3/2561 14/3/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.ฉบ.02/2561 พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ ( ครุภัณฑ์)
ราคากลาง : 1,369.57 บาท
5/3/2561 14/3/2561 เปิดซองแล้ว
04/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๗ รายการ
ราคากลาง : 12,176.00 บาท
28/2/2561 12/3/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ. สาขา ชม. (พ) 3/2561 สินทรัพย์ถาวรชำรุด (ยานพาหนะ) จำนวน 2 รายการ
ราคากลาง : 20,500.00 บาท
28/2/2561 9/3/2561 เปิดซองแล้ว
  • 1 (current)
  • 2
เลื่อนขึ้นข้างบน