Skip to Content (Press Enter)

เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.

หน้าหลัก/ข่าวสาร/ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ข้อมูล 1 - 42 จาก 42 รายการ
1
เลขที่ประกาศ รายการ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ส.ศก./13/2557 งานซ่อมบำรุง DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 1/9/2557 17/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/1/2558 จ้างเหมางานบริการถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 27/8/2557 16/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/2/2558 จ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 27/8/2557 16/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บร.27/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท บ้านตัง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บ้านลำดวน ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 27/8/2557 15/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บร.28/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ นายสนธยา ไกรรณภูมิ ถนนนิวาศ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 27/8/2557 15/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บร.29/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านโคกเขา หมู่ 11 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 27/8/2557 15/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/62/2557 งานปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนน้ำดิบประปาจากแรงต่ำหนองละหานทรายถึงโรงกรองน้ำละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 25/8/2557   อยู่ระหว่างขายแบบ
41/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คุณภัคพงษ์ เงยวิจิตร (หมู่บ้านภัคภิรมย์ 3) ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 21/8/2557 8/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
11/2557 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ กปภ.สาขานางรอง (น.หนองกี่) 20/8/2557 8/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.ศก./12/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองเหล็ก หมู่ 2 ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 15/8/2557 5/9/2557 อยู่ระหว่างขายแบบ
10/2557 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและระบบผลิตบริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านหนองโบสถ์และสถานีผลิตจ่ายน้ำหนองกี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 13/8/2557 1/9/2557 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.สาขาอบ.32/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อเหนือ ม.12 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13/8/2557 27/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาอบ.33/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดลาด ม.2 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13/8/2557 27/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาอบ.34/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดลาดใต้ ม.9 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13/8/2557 27/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.อบ.35/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13/8/2557 27/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาอบ.36/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13/8/2557 27/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาอบ.37/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านตำแย หมู่1,บ้านปลาดุก ม.3 และหมู่บ้านรัศมี หมู่ 12 ต.ไร่น้อย และบ้านทุ่งขุนน้อย หมู่5 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13/8/2557 27/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาอบ.38/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่12 และหมู่15 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13/8/2557 27/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาอบ.39/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 บ้านนางิ้ว หมู่ 2 ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13/8/2557 27/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาอบ.40/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่3 และหมู่9 ต.คำน้ำแซบ, หมู่ 1 ต.ธาตุ หมู่15 ต.แสนสุข และบ้านทางสาย หมู่9 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 13/8/2557 27/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขากันทรลักษ์ 4/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ 13 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 8/8/2557 26/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขากันทรลักษ์ 5/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบารมีและซอยศรีโพธิ์ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 8/8/2557 26/8/2557 เปิดซองแล้ว
31/2557 งานขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี สถานีผลิตน้ำกุดลาด 8/8/2557 22/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 8/2557 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีบริเวณโรงกรองน้ำลืออำนาจ โรงกรองน้ำตระการพืชผล โรงกรองน้ำพนา และโรงกรองน้ำหนองเรือ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเริญ 5/8/2557 22/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 9/2557 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำและควบคุมเครื่องสูบน้ำ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ( น.พนา) 5/8/2557 22/8/2557 เปิดซองแล้ว
6/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านอมรลักษณ์ หมู่บ้านเทียนทอง และบ้านแสนสวาท หมู่ 16 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ 5/8/2557 21/8/2557 เปิดซองแล้ว
7/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยด้านหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต.คำเจริญ และถนนทุ่งเอราวัณ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ 5/8/2557 21/8/2557 เปิดซองแล้ว
5/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากถนนอรุณประเสริฐ-คลองชลประทาน (ถนนเลี่ยเมืองช่วงที่ 1), จากสี่แยกถนนอุดมฤกษ์-แยกเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (ถนนเลี่ยงเมืองช่วงที่ 2) ต.บุ่ง องเมือง จ.อำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ 5/8/2557 21/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สข.5/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพูนทราย หมู่ 9 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 4/8/2557 28/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สข.6/2557 จ้างเหมางานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนชาย หมู่ 5 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 4/8/2557 28/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สข.7/2557 ปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องสูบน้ำแรงสูง กปภ.สาขาสังขะ (น.ขุขันธ์) 4/8/2557 28/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สข.8/2557 โครงการจัดการน้ำสะอาด (water Safety plan) งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและระบบผลิตบริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำแม่ข่ายสถานีผลิตจ่ายน้ำภูสิงห์และสถานีผลิตจ่ายน้ำบัวเชด 4/8/2557 28/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.บร.24/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านถนน หมู่ 11 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 31/7/2557 20/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.บร. 26/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 288 ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 31/7/2557 20/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.บร.25/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบุรีรัมย์-ห้วยราช บ้านหินราช หมู่ 11 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 31/7/2557 20/8/2557 เปิดซองแล้ว
9/2557 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำ ภายในเขต ทต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 30/7/2557 21/8/2557 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ส.ศก./9/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสวง ม.3 และบ้านหนองม่วง ม.8 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 30/7/2557 19/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.ส.ศก./10/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขนวน ม.3,ม.20 บ้านสีแก้ว ม.4 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 30/7/2557 19/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.ส.ศก./11/2557 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนกอง ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 30/7/2557 19/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.บร.23/2557 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 9 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 30/7/2557 19/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขายโสธร ๑๐/๒๕๕๗ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ถ.เลี่ยงเมืองยโสธร จากบริเวณแยกทางเข้าบ้านห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 29/7/2557 21/8/2557 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขายโสธร ๑๑/๒๕๕๗ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 29/7/2557 21/8/2557 เปิดซองแล้ว
Up To Top