ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 1/2557
เรื่อง ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 40 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 40 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/ เสื่อมคุณภาพ/ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ขายทอดตลาด                 
ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 1/2557 ลงวันที่  3 มกราคม 2557                 
ราคาต่อรายการ จำนวน ...........3......................รายการ                 
ราคาเหมารวม  จำนวน .........37..................รายการ                 
ลำดับที่      รายการ      จำนวน      หน่วย
1      เลื่อยฉลุไฟฟ้า ยี่ห้อ BOSCH GST60 PBE      1      ปื้น
2      สว่านไฟฟ้ายี่ห้อBOSCH#26413028      1      ตัว
3      เครื่องมือทดสอบคลอรีนในน้ำประปา ยี่ห้อORBECO-HE      1        เครื่อง
4      เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ยี่ห้อORBEC      1        เครื่อง
5      เครื่องวัดความขุ่น ยี่ห้อHACH รุ่น2100-P      1        เครื่อง
6      เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำแบบULTRASONICFLOWMETE      1        เครื่อง
7      ตู้เก็บสารเคมีที่ระเหยได้ยี่ห้อเคบิน รุ่นSTANDTYPE      1      ตู้
8      เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ยี่ห้อORION      1        เครื่อง
9      เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ยี่ห้อORION      1        เครื่อง
10      เครื่องมือตรวจสอบวงจรวิทยุยี่ห้อBIRDรุ่น43S/N      1        เครื่อง
11      เครื่องเจาะคอนกรีตชนิดมือถือแบบไฟฟ้า      1        เครื่อง
12      เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ยี่ห้อORION      1        เครื่อง
13      เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ยี่ห้อORION      1        เครื่อง
14      เครื่องฉีดน้ำทรงสูงขนาดแรงดัน135บาร์      1        เครื่อง
15      สายอากาศ(Antenna)พร้อมอุปกรณ์      1      ชุด
16      เครื่องจาร์เทส(FLOCCULATOR,JARTESTER)ชนิด6ใบพัด      1        เครื่อง
17      เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อSVOA S/N305058395+จอ      1      เครื่อง
18      CPUIBMS/N.KHPZ99T      1      เครื่อง
19      CPUIBMS/N.KHPZ95X      1      เครื่อง
20      ScannerHPS/N.CN31NT50RHพร้อมคู่มือการใช้      1      เครื่อง
21      เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อAcer รุ่น Veriton 5600 GT      1      เครื่อง
22      เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ LASER (A4)      1      เครื่อง
23      เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์(งานประมวลผลทั่วไป)(CPU)      1      เครื่อง
24      CPU. Pentium 4 2.8 GHZ,จอ 17,UPS 650V      1      ชุด
25      CPU. Pentium 4 2.8 GHZ,จอ 17      1      เครื่อง
26      เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อSAMSUNG      1      เครื่อง
27      เครื่องคอมพิวเตอร์็ HP Pavilion al591L พร้อมUPS      1      เครื่อง
28      เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP pavillion a1580L      1      เครื่อง
29      เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP pavilion a1580L      1      เครื่อง
30      เครื่องยนต์ดีเซล(DIESEL)ขนาดไม่ต่ำกว่า7แรงม้า    (ต่อรายการ)      1      เครื่อง
31      เครื่องพิมพ์แบบ PRINTER COLOR A4 ALL IN ONE      1      เครื่อง
32      เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา      1      เครื่อง
33      เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (MAC)      1      เครื่อง
34      เครื่องยนต์ดีเซล(DIESEL)ด๊อซ 19 แรงม้า  (ต่อรายการ)      1      เครื่อง
35      ปิเปตอัตโนมัติ ขนาด 10 มิลลิลิตร      1      เครื่อง
36      เครื่องจาร์เทส(FLOCCULATOR,JARTESTER)ชนิด6ใบพัด      1      เครื่อง
37      เครื่องยนต์ดีเซล(DIESEL)    (ต่อรายการ)      1      เครื่อง
38      ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 600 ลบ.ม/ชม.      1      เครื่อง
39      Inkjet Printer A3 ยี่ห้อ CANON รุ่น PIXMA iX5000      1      เครื่อง
40      เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำแบบULTRASONIC FLOWMETER      1      เครื่อง              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร 0.00 บาท ภาษี 0.00 บาท ได้ที่ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 31/15 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ระหว่าง วันที่ 3 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โทร 0-7720-0517 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2557


  วันที่นำประกาศเผยแพร่ 06/01/2014 [08:52:48]
  Copyright © by Provincial Waterworks Authority