ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

# ประเภทประกาศ จำนวน
1 ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 2
2 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 483
3 ประกวดราคาซื้อ 3
4 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) 624
5 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 294
6 ขายทอดตลาด 169
7 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 25
8 ตกลงราคา 124
9 วิธีพิเศษ 58
เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง บริษัทที่ชนะการประมูล
กปภ.สาขา สฎ.23/2560
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ม.3 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 156,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
18/09/2560 22/09/2560
กปภ.สาขา สฎ.22/2558
งานซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า CVM01K5 รหัสสินทรัพย์ 1076387 สถานีผลิตน้ำ กม.5

ราคากลาง : 128,024.43 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
14/09/2560 19/09/2560 ร้านสากลการไฟฟ้า
เสนอราคา 119,649.00 บาท
113/60
จ้างซ่อมแซมประตูน้ำลดแรงดัน (PRV) จำนวน 2 ตัว การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : 104,528.30 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
08/09/2560 15/09/2560 บจก.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี
เสนอราคา 104,528.30 บาท
3/60
งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ จำนวน 14 ตัว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

ราคากลาง : 299,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
06/09/2560 07/09/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง
เสนอราคา 298,530.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เอกสิน การ์เด้นท์ โฮม จำกัด หมู่บ้านเอกธนาดล (ต่อขยาย 1)ม.2 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 165,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
05/09/2560 06/09/2560
กปภ.สาขา สฎ.21/2560
งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับบจก.แลนด์ แอนด์ เฮาส์วิ่ง โครงการคอมมิตี้มอล ม.3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 134,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
01/09/2560 05/09/2560 หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 133,348.75 บาท
7/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจุดผลิตน้ำ ณ สถานีจ่ายน้ำลำภูรา สถานีผลิตน้ำคลองปาง และสถานีสูบจ่ายน้ำเพิ่มแรงดันคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาห้วยยอด

ราคากลาง : 928,588.80 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
30/08/2560 07/09/2560
6/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานปรับปรุงเสา ค.ส.ล. รับท่อเหล็ก ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย กปภ.สาขาห้วยยอด

ราคากลาง : 1,474,418.33 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
30/08/2560 07/09/2560
กปภ.พน.22/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท โซกู๊ด โฮม จำกัด บริเวณหมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ราคากลาง : 374,833.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/08/2560 08/09/2560
กปภ.ข.1-010/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ทำความสะอาดภายในอาคารของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ราคากลาง : 1,007,668.93 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/08/2560 08/09/2560
6/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บมจ.เพชรเกษมทวีทาวน์ บริเวณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 372,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/08/2560 08/09/2560
กปภ.ข.1-009/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

ราคากลาง : 758,712.99 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/08/2560 08/09/2560
กปภ.ข.1-055/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) กม.474+050 - กม.477+840 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่

ราคากลาง : 9,533,700.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/08/2560 07/09/2560
กปภ.ข.1/054/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
งานย้ายแนวท่อ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ)

ราคากลาง : 8,834,990.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/08/2560 07/09/2560
ปพย.56/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างเหมางานขนย้ายเครื่องสูบน้ำแรงสูงและประสานท่อภายในบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ)

ราคากลาง : 1,490,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/08/2560 04/09/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย
เสนอราคา 0.00 บาท
ปพย.55/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำมาบประชัน

ราคากลาง : 1,100,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/08/2560 04/09/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย
เสนอราคา 0.00 บาท
5/2560
งานติดตั้งมาตรท่อธารชนิดใบพัด 100 มม. กปภ.สาขากันตัง

ราคากลาง : 109,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/08/2560 24/08/2560
2/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสบหนอง หมู่ที่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง

ราคากลาง : 457,943.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/08/2560 11/09/2560
1/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง

ราคากลาง : 855,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/08/2560 11/09/2560
กปภ.พน.21/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยสถานีสูบน้ำดิบ จำนวน 3 สถานี สถานีสูบน้ำดิบวัดด่านเงิน สถานีสูบน้ำดิบฝายท่าลาด และสถานีสูบน้ำดิบวัดกกสับใน

ราคากลาง : 1,386,720.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/08/2560 07/09/2560
กปภ.พน.20/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
งานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย งานอำนวยการ และงานจัดเก็บรายได้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม

ราคากลาง : 1,758,010.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/08/2560 07/09/2560
ทร.5/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานขยายเขตติดตั้งวางท่อประปาโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

ราคากลาง : 1,675,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/08/2560 07/09/2560
กปภ.ข.7/97/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
บุคคลภายนอกบริการทำความสะอาดสถานที่บริเวณภายในอาคาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ราคากลาง : 714,240.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/08/2560 06/09/2560
กปภ.ข.7/96/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
บุคคลภายนอกบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ราคากลาง : 594,216.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/08/2560 06/09/2560
กปภ.ข.7/95/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
บุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริเวณสถานที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ราคากลาง : 544,320.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/08/2560 06/09/2560
เลื่อนขึ้นข้างบน