ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

# ประเภทประกาศ จำนวน
1 ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 1
2 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 152
3 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) 264
4 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 132
5 ขายทอดตลาด 12
6 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 12
7 จัดซื้อที่ดิน 4
8 ตกลงราคา 21
9 วิธีพิเศษ 18
เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง บริษัทที่ชนะการประมูล
กปภ.สาขา สฎ.9/2560
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับ บจก.ท่าชนะการเกษตร ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 245,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
05/04/2560 11/04/2560 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 244,361.00 บาท
กปภ.สาขาศรีราชา 17/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ โครงการ THE SEA ศรีราชา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา

ราคากลาง : 1,590,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
04/04/2560 25/04/2560 บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด
เสนอราคา 989,000.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี 7/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการบ้านจัดสรร (บริษัท บ้านวรา จำกัด ) บริเวณ ม.8 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 474,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/04/2560 21/04/2560 บจก.ส.รุ่งกิจ ๖๕
เสนอราคา 472,000.00 บาท
6/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บจก.แสนสุข เรียลเอสเตท

ราคากลาง : 897,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/03/2560 30/03/2560 หจก.บางน้อยสถาปัตย์
เสนอราคา 895,590.00 บาท
3/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บริษัท อะริยะศักดิ์ กรุ๊ป จำกัด

ราคากลาง : 645,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
10/03/2560 21/03/2560 หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์
เสนอราคา 419,000.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี 6/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พร้อมติดตั้งมาตร ขนาด 3/4 สำหรับ บริษัทกริชนคร คอนสตัคชั่น จำกัด บริเวณ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี เลขที่ผู้ใช้น้ำ 276526-4

ราคากลาง : 844,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/03/2560 17/03/2560 บจก.ดีดีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 589,900.00 บาท
กปภ.สาขาอบ.3/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา 4 และซอยมิตรสัมพันธ์ 1 , บ้านนาเมือง ม.2 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ราคากลาง : 642,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
01/03/2560 21/03/2560 หจก.อิทธิอุบล
เสนอราคา 640,000.00 บาท
กปภ.สาขาอบ.2/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาคำ หมู่ 4 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ราคากลาง : 648,420.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
01/03/2560 21/03/2560 หจก.กิจศิริวุฒิ
เสนอราคา 647,000.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.5/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2” (มาตรชั่วคราว)ให้กับ บจก.ศุขเฮงไล้ ถ.ชนเกษม 49 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 669,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
27/02/2560 13/03/2560 หจก.สยาม พีอี
เสนอราคา 668,400.00 บาท
กปภ.พค. 6/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท บ้านวรรณภัสสรณ์ จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

ราคากลาง : 599,590.88 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/02/2560 01/03/2560 บจก. พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 595,000.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.4/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (ชั่วคราว) ให้กับน.ส.สกุลทิพย์ พุทธแก้ว ม.3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 402,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
14/02/2560 28/02/2560 หจก.โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง
เสนอราคา 400,843.85 บาท
กปภ.สาขา สฎ.3/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3” ให้กับบจก.โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 179/1 หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 386,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
06/02/2560 21/02/2560 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
เสนอราคา 385,000.00 บาท
กปภ.บร.17/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนน รพช.บร.11055 (หนองปรือ-หนองใหญ่) แยก รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ ถึงเขตสิ้นสุดบ้านโคกตาล หมู่ที่ 4 ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ราคากลาง : 1,500,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/02/2560 21/02/2560 บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด
เสนอราคา 944,000.00 บาท
กปภ.ข.9/19/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ราคากลาง : 533,181.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
01/02/2560 16/02/2560 บจก.จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980)
เสนอราคา 521,090.00 บาท
3/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างเหมางานวางขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ น.ส.อัมพร จันทร์นรา

ราคากลาง : 319,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
01/02/2560 16/02/2560 บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 317,000.00 บาท
กปภ.ข.9/18/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 469 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง : 3,333,656.69 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
31/01/2560 01/03/2560 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด
เสนอราคา 3,322,114.60 บาท
1/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท รตินันท์ เรียลเอสเตท จำกัด บริเวณ โครงการหมู่บ้านลัคกี้โฮม 3 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/01/2560 15/02/2560 หจก.สองก่อสร้าง
เสนอราคา 388,000.00 บาท
1/2560 ขายทอดตลาด
มาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

ราคากลาง : 309,506.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/01/2560 06/02/2560 บจก. ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด
เสนอราคา 2,611,442.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.5/2560
งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวม สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงตัดผ่านซอยบุญช่วย กม.ที่ 2+100.000 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
20/01/2560 25/01/2560 หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 172,639.15 บาท
กปภ.บร.15/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านบุมะค่า หมู่ที่ 2 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

ราคากลาง : 1,074,280.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
17/01/2560 01/02/2560 หจก.เจ.วี.ศรีไม้งาม
เสนอราคา 774,000.00 บาท
กปภ.บร.14/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพลวง หมู่ที่ 16 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

ราคากลาง : 652,700.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
17/01/2560 01/02/2560 หจก.เจ.วี.ศรีไม้งาม
เสนอราคา 457,000.00 บาท
กปภ.ฉบ.6/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
วางท่อประปาให้ บจก.เดอะเน็กซ์ แอสเซท

ราคากลาง : 1,451,002.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
17/01/2560 30/01/2560 บจก.PWP เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 885,000.00 บาท
16/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ การเคหะแห่งชาติ (หลังวัดไร่กล้วย) หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ราคากลาง : 806,200.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
16/01/2560 02/02/2560 หจก.ส. สมหมาย
เสนอราคา 636,000.00 บาท
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 9/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) จำนวน 130 ตัน พร้อมค่าขนส่ง สำหรับใช้ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2560

ราคากลาง : 1,940,445.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
11/01/2560 27/01/2560 บจก.พีที เคมเมอร์ส
เสนอราคา 1,902,888.00 บาท
1 /2560 ขายทอดตลาด
สินทรัพย์ถาวรชำรุด (แบบเศษเหล็ก)

ราคากลาง : 43.50 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
11/01/2560 18/01/2560 นายพงษพันธ์ุ พรศรี
เสนอราคา 100.00 บาท
เลื่อนขึ้นข้างบน