ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

# ประเภทประกาศ จำนวน
1 37
2 ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 3
3 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 387
4 ประกวดราคาซื้อ 3
5 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) 497
6 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 266
7 ขายทอดตลาด 170
8 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27
9 ตกลงราคา 161
10 วิธีพิเศษ 58
เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง บริษัทที่ชนะการประมูล
กปภ.พน.03/2561
งานวางท่อเพื่อแก้ไขน้ำลงถังน้ำใส สถานีผลิต น้ำท่าโพธิ์ ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ราคากลาง : 126,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/11/2560 16/11/2560
4/60
งานจ้างเหมาผลิตสูบจ่ายน้ำ ในปีงบประมาณ 2561

ราคากลาง : 180,800.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
10/11/2560 14/11/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายหัวภู ธุรกิจ
เสนอราคา 0.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.3/2561
งานวางท่อระบายและก่อสร้างทางเท้าบริเวณทางหลวงหมายเลข 4009 (ตอนบางใหญ่- ซอยสิบ) ระหว่าง กม.ที่ 17+0.00 - กม.ที่ 18+0.00 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 311,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
09/11/2560 14/11/2560 หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 309,765.00 บาท
2/2561
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านท่านาจันทร์ หมู่ที่6 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ราคากลาง : 199,991.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
08/11/2560 09/11/2560 หจก.หนองคายเทพมงคล
เสนอราคา 0.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.2/2561
งานซ่อมมอเตอร์ CVM025P รหัสสินทรัพย์ถาวร 1721744 สถานีเพิ่มแรงดันแสงเพชร

ราคากลาง : 156,262.80 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/11/2560 08/11/2560 บจก.เพอร์ฟอร์แม็ก ออโตเมชั่น
เสนอราคา 156,262.80 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ มหาวิทยาลัยชินวัตร บริเวณบ้านเลขที่ 99 ม.10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 190,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
31/10/2560 01/11/2560
กปภ.ข.5/33/2560
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.สายควนหิน - ทุ่งหวัง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา การประปาส่วนภุมิภาคสาขาสงขลา

ราคากลาง : 4,025,340.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
30/10/2560 08/11/2560
กปภ.สาขา สฎ.1/2561
งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2" ให้กับน.ส.วันวิสา อินชู โครงการหมู่บ้าน นราสินี ม.3 ถ.ท่าโรงช้าง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 215,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
25/10/2560 31/10/2560 หจก.ปริณญดา กรุ๊ป
เสนอราคา 215,000.00 บาท
-
งานย้ายแนวท่อ โครงการก่อสร้างถนน ถ.ราชพฤกษ์ - ถ.กาญจนาภิเษก (NS-3) บริเวณเลียบคลองบางหลวง ม.1 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 233,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
25/10/2560 30/10/2560
กปภ.ข.7/
ซื้อวัสดุบรรจุน้ำดื่มโครงการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : 225,395.50 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
25/10/2560 26/10/2560
กปภ.ข.4-4/2561
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ช่วงซอยธนูเทพ-หมู่บ้านเทนนิส ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
24/10/2560 09/11/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาสรรพกิจ
เสนอราคา 3,313,000.00 บาท
กปภ.ข.4-6/2561
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ช้างซ้ายซอย ๒๑ หมู่ ๒ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช

ราคากลาง : 1,484,960.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
24/10/2560 02/11/2560 ห้างหุ่นส่วนจำกัดสินสุวรรณการโยธา
เสนอราคา 870,000.00 บาท
กปภ.ข.4-5/2561
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยเสรีอุทิศ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ราคากลาง : 807,245.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
24/10/2560 02/11/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติมณฑน์ การโยธา
เสนอราคา 424,000.00 บาท
กปภ.ข.7
จ้างก่อสร้างเหมา งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ก่อสร้างทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอนโนนสว่าง - ปากปวน กม.๓๒๘+๐๒๐ - กม.๓๓๔+๙๒๐ ด้านซ้ายทาง ระยะทาง ๖.๙๐๐ กม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง โดยวิธีคัดเลือก

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
17/10/2560 20/10/2560 หจก.เก้าพลังทรัพย์
เสนอราคา 92,500.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี
จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตร สำหรับ น.ส.ณัฐริกา แสงเขียว บริเวณ ซอยปทุมทอง-หนองจอก ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 147,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
16/10/2560 17/10/2560
กปภ.สาขาปทุมธานี
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ เทศบาลเมืองบางคูวัด บริเวณซอยบ้านอวยผลและตรงข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 ม.12 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 246,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
13/10/2560 16/10/2560
กปภ.สาขาปทุมธานี
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ เทศบาลเมืองบางคูวัด บริเวณ ซ.ร่มเย็น ม.12 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 213,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
13/10/2560 16/10/2560
กปภ.สาขาปทุมธานี
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ เทศบาลบเมืองบางคูวัด บริเวณบ้านผู้ช่วยประเทือง ม.12 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 181,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
13/10/2560 16/10/2560
1/2561 ขายทอดตลาด
สินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน จำนวน21รายการ

ราคากลาง : 6,706.68 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/10/2560 27/10/2560 นายกิตติพันธ์ พึ่งแย้ม
เสนอราคา 6,750.00 บาท
กปภ.พค.1/2561
จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานผลิต สูบ-จ่ายน้ำประปา จำนวน 8 สถานี กปภ.สาขาพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

ราคากลาง : 2,243,373.77 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/10/2560 24/10/2560
1/2561
โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลดอนเขือง ถนนรวมน้ำใจ หมู่ที่ 4ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : 175,903.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/10/2560 16/10/2560
กปภ.ข.7
จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 คุ้มหลังประปาหมู่บ้าน บ้านดอนภู่ หมู่ 10 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

ราคากลาง : 234,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
10/10/2560 11/10/2560 บจก.ต.พิชิตชัย
เสนอราคา 232,404.00 บาท
กปภ.ข.7
จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 คุ้มหลังประปาหมู่บ้าน บ้านดอนภู่ หมู่ 10 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

ราคากลาง : 234,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
09/10/2560 10/10/2560
กปภ.สาขา สฎ.1/2561
งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2" ให้กับน.ส.วันวิสา อินชู โครงการหมู่บ้านนราสินี ม.3 ถ.ท่าโรงช้าง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
06/10/2560 11/10/2560 หจก.ปริณญดา กรุ๊ป
เสนอราคา 215,000.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการภัสสร 26 (ส่วนต่อขยาย 2) ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 262,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
06/10/2560 10/10/2560
เลื่อนขึ้นข้างบน