ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

# ประเภทประกาศ จำนวน
1 ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 1
2 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 125
3 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) 237
4 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 138
5 ขายทอดตลาด 14
6 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9
7 จัดซื้อที่ดิน 1
8 ตกลงราคา 34
9 วิธีพิเศษ 30
เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง บริษัทที่ชนะการประมูล
กปภ.สาขา สฎ.19/2560
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายชุมพล เดชชนะ 83/14 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 282,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
14/07/2560 18/07/2560 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 281,430.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.5/2560
งานติดตั้งประตูน้ำตัดตอนท่อส่งน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 540,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/07/2560 18/07/2560 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 539,574.25 บาท
7/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.กล้วยไม้ ลำปาง พร๊อพเพอร์ตี้ โครงการหมู่บ้านกนกวิมาน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
07/07/2560 18/07/2560 หจก.ลำปางเอส.เค
เสนอราคา 260,000.00 บาท
ปพย.40/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก จำนวน 3 สระ

ราคากลาง : 593,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
06/07/2560 21/07/2560 บริษัท เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส จำกัด
เสนอราคา 318,630.84 บาท
ปพย.39/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำบางละมุง บ่อที่ 1

ราคากลาง : 530,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
06/07/2560 21/07/2560 บริษัท เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส จำกัด
เสนอราคา 270,817.76 บาท
ปพย.38/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานเปลี่ยนกรวดและทรายกรองน้ำ โรงกรอง 1,500 ลบ.ม./ชม. จำนวน 8 หม้อกรอง สถานีผลิตน้ำมาบประชัน

ราคากลาง : 1,250,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/07/2560 21/07/2560 บริษัท เอแฟ็คกรุ๊ป จำกัด
เสนอราคา 1,113,375.03 บาท
กปภ.สาขา สฎ.18/2560
งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 0.50 นิ้ว ให้กับน.ส.อรนุช บุญชาติ โครงการหมู่บ้าน Cubic House 2 ถ.บางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 246,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/07/2560 06/07/2560 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 254,224.00 บาท
ปพย.37/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เขาตะแบก ซอย 4 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ราคากลาง : 401,148.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
27/06/2560 14/07/2560 บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด
เสนอราคา 248,598.13 บาท
ปพย.36/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเรือนแก้ว (ด้านซ้าย) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ราคากลาง : 1,093,960.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
27/06/2560 14/07/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย
เสนอราคา 588,785.05 บาท
ปพย.35/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเรือนแก้ว (ด้านขวา) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ราคากลาง : 1,685,932.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
27/06/2560 14/07/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย
เสนอราคา 897,196.26 บาท
กปภ.พค. 11/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล (คนงาน) ช่วยพนักงานผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ครั้งที่ 3)

ราคากลาง : 220,648.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
27/06/2560 14/07/2560 บจก.วันฉัตรก่อสร้าง 1995
เสนอราคา 220,500.00 บาท
กจห.32/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
งานเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี (ครั้งที่ 2)

ราคากลาง : 558,540.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/06/2560 14/07/2560 บริษัท ทรู ลิสซิ่ง จำกัด
เสนอราคา 535,428.00 บาท
ปพย.34/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ น.ส.อนงค์ ถึงแสง ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.55/60

ราคากลาง : 640,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/06/2560 12/07/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 637,720.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.17/2560
งานซ่อมท่อ S/P ขนาด 800 มม. (ท่อน้ำดิบ) บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าตลิ่งชัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 227,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/06/2560 30/06/2560 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 226,240.80 บาท
กปภ.สาขา สฎ.16/2560
งานซ่อมท่อ S/P ขนาด 500 มม. (ท่อส่งน้ำ) บริเวณหน้าแขวงการทางสุราษฎร์ธานี ที่ 1 (พุนพิน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/06/2560 30/06/2560 หกจ.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 224,314.80 บาท
5/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ 2

ราคากลาง : 397,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/06/2560 05/07/2560 บจก.รักเอยการโยธา
เสนอราคา 257,705.00 บาท
กปภ.สาขาสงขลา 11/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
สอบราคาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายชัยวัฒน์ พาณิชพงศ์ โฉนดเลขที่ 62205 ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
20/06/2560 05/07/2560 หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96
เสนอราคา 548,910.00 บาท
ปพย.33/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านเนินรถไฟ ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ราคากลาง : 607,816.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
19/06/2560 03/07/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย
เสนอราคา 603,738.32 บาท
ปพย.32/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านวันทนา ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ราคากลาง : 735,005.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
19/06/2560 03/07/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซีเอสเอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 728,971.96 บาท
ปพย.31/60 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหนองพลับ-สังกะเปี๋ยว ซ.1 ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ราคากลาง : 536,300.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
19/06/2560 03/07/2560 บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด
เสนอราคา 532,710.28 บาท
กปภ.สาขา สฎ.11/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายทศพล จิ๋วประดิษฐกุล บ้านเลขที่ 84/71 ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 465,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
19/06/2560 03/07/2560 หจก.ต.ปทีปต์
เสนอราคา 248,348.27 บาท
1/60
งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.ลำปำ-ปากหวะ ซ.6 บ้านโพเด็ด ม.9 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

ราคากลาง : 200,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
19/06/2560 26/06/2560 หจก.รวงทองนวกรรม
เสนอราคา 198,000.00 บาท
กปภ.ส.รอ. 2/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านไทยอุดม หมู่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ราคากลาง : 341,871.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/06/2560 06/07/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายเทพมงคล
เสนอราคา 341,330.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี 12/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
เหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) โครงการชวนชื่นไพร์ม กรุงเทพ - ปทุมธานี (เฟส ๒) ม.๘ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 661,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/06/2560 30/06/2560 ห้างหุ้นส่วน เสริมทรัพย์ 27 จำกัด
เสนอราคา 343,720.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.15/2560
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2" ให้กับนางจันทรา มีวงศ์ บ้านเลขที่ 860/13 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 218,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
14/06/2560 19/06/2560 หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 217,343.75 บาท
เลื่อนขึ้นข้างบน