ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

# ประเภทประกาศ จำนวน
1 ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 11
2 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 309
3 ประกวดราคาซื้อ 3
4 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) 370
5 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 231
6 ขายทอดตลาด 144
7 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 26
8 จัดซื้อที่ดิน 1
9 ตกลงราคา 228
10 วิธีพิเศษ 51
11 E-Bidding 205
เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง บริษัทที่ชนะการประมูล
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ตกลงราคา
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)โครงการภัสสร 26 (ส่วนต่อขยาย 3)ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 440,262.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
19/01/2561 22/01/2561
- ตกลงราคา
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ น.ส.วรรณธนันท์ พนมไพโรจน์ ม.1 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ราคากลาง : 110,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
17/01/2561 18/01/2561 หจก.ประภาศักดิ์
เสนอราคา 110,000.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.11/2561 ตกลงราคา
งานซ่อมส่งน้ำ พุนพิน-กม.5 ท่อ HDPE ขนาด 500 ม.ม. บริเวณถนนศรีสวัสดิ์ หน้าโรงแรมควีน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 192,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/01/2561 18/01/2561 บจก.โรจนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 191,854.39 บาท
1/61 ตกลงราคา
งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.ปิยดา ด้วงทอง มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 107589 หมู่ที่ 11 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

ราคากลาง : 453,146.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/01/2561 19/01/2561 หจก.รวงทองนวกรรม
เสนอราคา 453,000.00 บาท
กปภ.รบ.2/2561 E-Bidding
การจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 26 เครื่อง สำหรับบ้านพักข้าราชการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ราคากลาง : 851,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
10/01/2561 19/01/2561
6/2561 E-Bidding
งานจ้างเหมาผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 10 คน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา

ราคากลาง : 0.42 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
09/01/2561 18/01/2561
กปภ.สาขา สฎ.10/2561 ตกลงราคา
งานซ่อมท่อในสถานีผลิตน้ำพุนพิน (ชุมชนบนควน) ขนาด 850 ลบ.ม./ชม.

ราคากลาง : 323,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
08/01/2561 11/01/2561 หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 321,535.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.9/2561 ตกลงราคา
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับน.ส.วันวิสา อินชู ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 242,117.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
08/01/2561 11/01/2561 บจก.ทรีกนก เทรดดิ้ง
เสนอราคา 242,000.00 บาท
กปภ.สาขาครบุรี01/61 E-Bidding
จ้างก่อสร้างงานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา นายกิตติศาสตร์ ลิ้มประยูรสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง : 1,178,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
05/01/2561 17/01/2561
03/2561 ตกลงราคา
จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้กับเทศบาลตำบลวัฒนานคร บริเวณโรงฆ่าสัตว์หมู่ ๗ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ราคากลาง : 191,588.79 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
05/01/2561 08/01/2561
- ตกลงราคา
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา เข้า บจก.ซี เอส อาร์ ม.๕ ถ.พรหมประกาย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
05/01/2561 08/01/2561 บจก.ปฐมโชคชัย 2637
เสนอราคา 390,000.00 บาท
กปภ.ข.1/007/2561 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสำนักงาน 4 ชั้น กปภ.ข.1

ราคากลาง : 3,487,130.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
04/01/2561 12/01/2561
กปภ.ข.4-14/2561 E-Bidding
งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำบริเวณแยกไม้เสียบ ม.2,9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

ราคากลาง : 2,340,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
04/01/2561 12/01/2561
- ตกลงราคา
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

ราคากลาง : 243,877.36 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/01/2561 18/01/2561
3/2561 E-Bidding
งานติดตั้งวางท่อประปาให้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนกีฬา พร้อมมาตรวัดน้ำขนาด 20 มม.จำนวน 11 เครื่อง ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ราคากลาง : 1,306,033.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/01/2561 11/01/2561
กปภ.ข.7/23/2561 E-Bidding
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ซอยชุมชนศรีนพคุณ หมู่ 9 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : 610,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
29/12/2560 10/01/2561
กปภ.ข.1-006/2561 E-Bidding
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กปภ.สาขากบินทร์บุรี

ราคากลาง : 5,221,504.77 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/12/2560 12/01/2561
- ตกลงราคา
โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4023 ตอนเมืองภูเก็ต-แหลมพันวา ระหว่าง กม.4+780-กม.6+060 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : 1,370,560.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
25/12/2560 03/01/2561 บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เสนอราคา 1,350,000.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.8/2561 ตกลงราคา
งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการพัฒนาบึงขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 320,700.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
25/12/2560 28/12/2560 หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 319,796.25 บาท
2/2561 ขายทอดตลาด
ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 46 รายการ

ราคากลาง : 1,865.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/12/2560 09/01/2561
กปภ.ข.5/77/2560 E-Bidding
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 21 รายการ

ราคากลาง : 1,039,706.16 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/12/2560 09/01/2561
กปภ.ข.7/22/2561 E-Bidding
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ซอยคลังสินค้าเริ่มอุดม หมู่ 5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

ราคากลาง : 847,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/12/2560 03/01/2561
กปภ.ข.7/21/2561 E-Bidding
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านหนองแปน ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : 711,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/12/2560 03/01/2561
กปภ.ข.7/20/2561 E-Bidding
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านห้วยทรายคำ หมู่ 7 และ บ้านไทเจริญ หมู่ 10 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง

ราคากลาง : 704,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/12/2560 03/01/2561
2/2561 E-Bidding
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการลิฟเวลโล่-บ้านจั่น(มิตรภาพ) ม.4 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/12/2560 03/01/2561 หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย
เสนอราคา 333,840.00 บาท
เลื่อนขึ้นข้างบน