สรุปผลตามแบบ สขร.1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปผลตามแบบ สขร.1

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ บริษัทที่ร่วมเสนอราคา บริษัทที่ชนะการประมูล เหตุผลที่คัดเลือก
กปภ.สาขา สฎ.19/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายชุมพล เดชชนะ 83/14 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 282,000.00
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 281,430.00 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 281,972.39 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 281,430.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.5/2560 งานติดตั้งประตูน้ำตัดตอนท่อส่งน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 540,000.00
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 539,574.25 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 539,887.76 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 539,574.25 บาท
7/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.กล้วยไม้ ลำปาง พร๊อพเพอร์ตี้ โครงการหมู่บ้านกนกวิมาน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.ลำปางเอส.เค เสนอราคา 260,000.00 บาท
 • หจก.กรงทอง 888 เสนอราคา 269,500.00 บาท
 • หจก.ซีเอสดับเบิ้ลยู.คอนสตรัคชัน เสนอราคา 316,666.00 บาท
หจก.ลำปางเอส.เค
เสนอราคา 260,000.00 บาท
ปพย.40/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก จำนวน 3 สระ 593,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บริษัท เคเคพีพี เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท อินทเศรษฐ์ วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัทเจ.วี.วอเตอร์เวิร์ค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ดับเบิ้ลยู ดี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส จำกัด เสนอราคา 318,630.84 บาท
บริษัท เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส จำกัด
เสนอราคา 318,630.84 บาท
ปพย.39/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำบางละมุง บ่อที่ 1 530,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บริษัท เคเคพีพี เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท อินทเศรษฐ์ วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท เจ.วี.วอเตอร์เวิร์ค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ดับเบิ้ลยู ดี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส จำกัด เสนอราคา 270,817.76 บาท
บริษัท เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส จำกัด
เสนอราคา 270,817.76 บาท
ปพย.38/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานเปลี่ยนกรวดและทรายกรองน้ำ โรงกรอง 1,500 ลบ.ม./ชม. จำนวน 8 หม้อกรอง สถานีผลิตน้ำมาบประชัน 1,250,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บริษัท เจ.วี.วอเตอร์เวิร์ค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ดับเบิ้ลยู ดี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท เอแฟ็คกรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 1,113,375.03 บาท
บริษัท เอแฟ็คกรุ๊ป จำกัด
เสนอราคา 1,113,375.03 บาท
กปภ.สาขา สฎ.18/2560 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 0.50 นิ้ว ให้กับน.ส.อรนุช บุญชาติ โครงการหมู่บ้าน Cubic House 2 ถ.บางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 246,000.00
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 245,899.38 บาท
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 254,224.00 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 254,224.00 บาท
ปพย.37/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เขาตะแบก ซอย 4 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 401,148.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานะโชค พานิช เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซีเอสเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายตะวันออก เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท พาวเวอร์ไพพ์ คอนสครัคชั่น จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนกรศรีธารา จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัทสุขเกษม 2513 จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดเจริญทรัพย์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนกร โยธาเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด เสนอราคา 248,598.13 บาท
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด
เสนอราคา 248,598.13 บาท
ปพย.36/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเรือนแก้ว (ด้านซ้าย) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 1,093,960.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานะโชค พานิช เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซีเอสเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายตะวันออก เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท พาวเวอร์ไพพ์ คอนสครัคชั่น จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนกรศรีธารา จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัทสุขเกษม 2513 จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดเจริญทรัพย์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหธนชล เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 588,785.05 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย
เสนอราคา 588,785.05 บาท
ปพย.35/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเรือนแก้ว (ด้านขวา) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 1,685,932.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานะโชค พานิช เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซีเอสเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายตะวันออก เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท พาวเวอร์ไพพ์ คอนสครัคชั่น จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนกรศรีธารา จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัทสุขเกษม 2513 จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดเจริญทรัพย์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหธนชล เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัทเนียนเกษมจำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 897,196.26 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย
เสนอราคา 897,196.26 บาท
กปภ.พค. 11/2560 จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล (คนงาน) ช่วยพนักงานผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ครั้งที่ 3) 220,648.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บจก.วันฉัตรก่อสร้าง 1995 เสนอราคา 220,500.00 บาท
บจก.วันฉัตรก่อสร้าง 1995
เสนอราคา 220,500.00 บาท
กจห.32/2560 งานเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี (ครั้งที่ 2) 558,540.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บริษัท ศรีวัฒน์ ลิสซิ่ง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท นัมเบอร์วันคาร์เรนท์ทัล จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ทรู ลิสซิ่ง จำกัด เสนอราคา 535,428.00 บาท
บริษัท ทรู ลิสซิ่ง จำกัด
เสนอราคา 535,428.00 บาท
ปพย.34/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ น.ส.อนงค์ ถึงแสง ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.55/60 640,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซีเอสเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานะโชค พานิช เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายตะวันออก เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนกรศรีธารา จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัทสุขเกษม 2513 จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดเจริญทรัพย์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 637,720.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 637,720.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.17/2560 งานซ่อมท่อ S/P ขนาด 800 มม. (ท่อน้ำดิบ) บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าตลิ่งชัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 227,000.00
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 226,240.80 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 226,872.10 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 226,240.80 บาท
กปภ.สาขา สฎ.16/2560 งานซ่อมท่อ S/P ขนาด 500 มม. (ท่อส่งน้ำ) บริเวณหน้าแขวงการทางสุราษฎร์ธานี ที่ 1 (พุนพิน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 0.00 บาท
 • หกจ.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 224,314.80 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 224,924.70 บาท
หกจ.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 224,314.80 บาท
5/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ 2 397,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.พะเยาอุดมทรัพย์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.กรงทอง 888 เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.รักเอยการโยธา เสนอราคา 257,705.00 บาท
 • หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 290,000.00 บาท
บจก.รักเอยการโยธา
เสนอราคา 257,705.00 บาท
กปภ.สาขาสงขลา 11/2560 สอบราคาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายชัยวัฒน์ พาณิชพงศ์ โฉนดเลขที่ 62205 ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัยยืนยงสงขลา 99 จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.3ส.ก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท รักน้ำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท โซลูชั่น เนคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.แม่ห้วยการโยธา เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.กลรัตน์กิจโยธา เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ธัชชัยวิศวการโยธา เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท เอฟฟอร์ท ซับพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 เสนอราคา 548,910.00 บาท
หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96
เสนอราคา 548,910.00 บาท
ปพย.33/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านเนินรถไฟ ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 607,816.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานะโชค พานิช เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายตะวันออก เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซีเอสเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดเจริญทรัพย์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ยินดี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ช.เพิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 603,738.32 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย
เสนอราคา 603,738.32 บาท
ปพย.32/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านวันทนา ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 735,005.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดเจริญทรัพย์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ช.เพิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานะโชค พานิช เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายตะวันออก เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซีเอสเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 728,971.96 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซีเอสเอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 728,971.96 บาท
ปพย.31/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหนองพลับ-สังกะเปี๋ยว ซ.1 ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 536,300.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานะโชค พานิช เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายตะวันออก เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซีเอสเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดเจริญทรัพย์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ช.เพิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด เสนอราคา 532,710.28 บาท
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด
เสนอราคา 532,710.28 บาท
กปภ.สาขา สฎ.11/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายทศพล จิ๋วประดิษฐกุล บ้านเลขที่ 84/71 ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 465,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.ต.ปทีปต์ เสนอราคา 248,348.27 บาท
 • บจก.ขวัญพิชัยวิศวกรรมและก่อสร้าง เสนอราคา 265,000.00 บาท
 • หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคา 275,000.00 บาท
 • หจก.โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง เสนอราคา 290,000.00 บาท
 • หจก.จักรตรี วิศวกรรม เสนอราคา 292,000.00 บาท
 • หจก.เพชรบ้านด่าน เสนอราคา 316,804.53 บาท
 • หจก.บ้านถุงทองก่อสร้าง (2014) เสนอราคา 318,000.00 บาท
 • หจก.หนองขรี การช่าง เสนอราคา 325,000.00 บาท
 • หจก.ปริณญดา กรุ๊ป เสนอราคา 347,227.63 บาท
 • หจก.เอกจินดามณีคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 440,000.00 บาท
หจก.ต.ปทีปต์
เสนอราคา 248,348.27 บาท
1/60 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.ลำปำ-ปากหวะ ซ.6 บ้านโพเด็ด ม.9 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 200,000.00
 • หจก.รัฐพลการโยธา (1995) เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.รวงทองนวกรรม เสนอราคา 198,000.00 บาท
 • หจก.พิมานการโยธา เสนอราคา 200,000.00 บาท
หจก.รวงทองนวกรรม
เสนอราคา 198,000.00 บาท
กปภ.ส.รอ. 2/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านไทยอุดม หมู่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 341,871.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • ห้างหุุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนมหาศาล 101 เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 341,330.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองชัยการประปา เสนอราคา 341,800.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายเทพมงคล
เสนอราคา 341,330.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี 12/2560 เหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) โครงการชวนชื่นไพร์ม กรุงเทพ - ปทุมธานี (เฟส ๒) ม.๘ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 661,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บริษัทสิริวิวรรธน์จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วน ป. วัฒนกิตต์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วน คมสันชัยก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วน ชูวัฒน์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วน ปริชาติการโยธา จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วน สาม ช. การประปา จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วน เสริมทรัพย์ 27 จำกัด เสนอราคา 343,720.00 บาท
 • บริษัทพีดับบลิวเอ ซัพพลาย เสนอราคา 433,332.88 บาท
 • บริษัทต้นน้ำ52 จำกัด เสนอราคา 438,000.00 บาท
 • บริษัทสุนทรีย์ การโยธาจำกัด เสนอราคา 442,500.00 บาท
 • บริษัทส.รุ่งกิจ65จำกัด เสนอราคา 462,700.00 บาท
 • บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้างจำกัด เสนอราคา 482,500.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วน ส. น้ำไทยการโยธา จำกัด เสนอราคา 528,800.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูมิตา เสนอราคา 659,000.00 บาท
 • บริษัทฐานดำรงค์จำกัด เสนอราคา 661,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วน เสริมทรัพย์ 27 จำกัด
เสนอราคา 343,720.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.15/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2" ให้กับนางจันทรา มีวงศ์ บ้านเลขที่ 860/13 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 218,000.00
 • หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 217,343.75 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 217,969.70 บาท
หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 217,343.75 บาท
เลื่อนขึ้นข้างบน