สรุปผลตามแบบ สขร.1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปผลตามแบบ สขร.1

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ บริษัทที่ร่วมเสนอราคา บริษัทที่ชนะการประมูล เหตุผลที่คัดเลือก
กปภ.สาขา สฎ.9/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับ บจก.ท่าชนะการเกษตร ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 245,000.00
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 244,361.00 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 244,872.00 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 244,361.00 บาท
กปภ.สาขาศรีราชา 17/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ โครงการ THE SEA ศรีราชา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 1,590,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด เสนอราคา 989,000.00 บาท
 • บริษัท สปอนด์เทค จำกัด เสนอราคา 1,033,500.00 บาท
 • หจก. ส.สมหมาย เสนอราคา 1,150,000.00 บาท
 • หจก. บ่อวิน 52 เอ็นจิเนีบริ่ง เสนอราคา 1,177,000.00 บาท
 • หจก.ยอดเจริญทรัพย์ เสนอราคา 1,287,000.00 บาท
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด
เสนอราคา 989,000.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี 7/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการบ้านจัดสรร (บริษัท บ้านวรา จำกัด ) บริเวณ ม.8 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 474,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • บจก.สุนทรีย์ การโยธา เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ภูมิตา เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.ณิชานันท์ ก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.บางคูวัด เทรดดิ้ง แอนด์ คอ เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ป.วัฒนกิตต์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.พีรพลโยธาการ เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.น้ำไทยการโยธา เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ชูวัฒน์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.บีแอนด์พี เมคคานิคอล เอนจิ เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.ส.รุ่งกิจ ๖๕ เสนอราคา 472,000.00 บาท
บจก.ส.รุ่งกิจ ๖๕
เสนอราคา 472,000.00 บาท
6/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บจก.แสนสุข เรียลเอสเตท 897,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.เจริญยิ่งยง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.บุญเนตร วิศวกรรม เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.จันทร์นที (2549) เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.บางน้อยสถาปัตย์ เสนอราคา 895,590.00 บาท
 • บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 897,000.00 บาท
 • บจก.ไทยแมททีเรียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 897,000.00 บาท
หจก.บางน้อยสถาปัตย์
เสนอราคา 895,590.00 บาท
3/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บริษัท อะริยะศักดิ์ กรุ๊ป จำกัด 645,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 419,000.00 บาท
 • บจก.พชญา เสนอราคา 442,980.00 บาท
 • หจก.ดี เค นำชัยการช่าง เสนอราคา 480,000.00 บาท
 • บจก.รักเอยการโยธา เสนอราคา 480,525.00 บาท
หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์
เสนอราคา 419,000.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี 6/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พร้อมติดตั้งมาตร ขนาด 3/4 สำหรับ บริษัทกริชนคร คอนสตัคชั่น จำกัด บริเวณ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี เลขที่ผู้ใช้น้ำ 276526-4 844,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.พีรพลโยธาการ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.ต้นน้ำ ๕๒ เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ภูมิตา เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ชูวัฒน์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ป.วัฒนกิตต์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.พีีดับบลิวเอ ซัพพลาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.ดีดีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 589,900.00 บาท
 • หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เสนอราคา 598,000.00 บาท
 • บจก.ส.รุ่งกิจ ๖๕ เสนอราคา 600,000.00 บาท
 • บจก.คอมพลีท ซัพพลายส์ เสนอราคา 666,760.00 บาท
 • บจก.สุนทรีย์ การโยธา เสนอราคา 675,000.00 บาท
 • บจก.ณัฐภาสการโยธา เสนอราคา 678,000.00 บาท
บจก.ดีดีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 589,900.00 บาท
กปภ.สาขาอบ.3/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา 4 และซอยมิตรสัมพันธ์ 1 , บ้านนาเมือง ม.2 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 642,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.นิธิรวมโชค เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.อภิวันซัพพลาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ทีเอ็นอาร์อินดัสทรีส์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ศิวพัส การช่าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.อิทธิอุบล เสนอราคา 640,000.00 บาท
 • หจก.กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 642,000.00 บาท
หจก.อิทธิอุบล
เสนอราคา 640,000.00 บาท
กปภ.สาขาอบ.2/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาคำ หมู่ 4 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 648,420.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.นิธิรวมโชค เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.อภิวันซัพพลาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ทีเอ็นอาร์อินดัสทรีส์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ศิวพัส การช่าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 647,000.00 บาท
 • หจก.อิทธิอุบล เสนอราคา 648,400.00 บาท
หจก.กิจศิริวุฒิ
เสนอราคา 647,000.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.5/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2” (มาตรชั่วคราว)ให้กับ บจก.ศุขเฮงไล้ ถ.ชนเกษม 49 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 669,600.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.สยาม พีอี เสนอราคา 668,400.00 บาท
 • หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคา 669,359.90 บาท
 • บจก.ขวัญพิชัยวิศวกรรมและก่อสร้าง เสนอราคา 669,400.00 บาท
 • หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 669,418.75 บาท
 • หจก.เพชรบ้านด่าน เสนอราคา 669,472.07 บาท
หจก.สยาม พีอี
เสนอราคา 668,400.00 บาท
กปภ.พค. 6/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท บ้านวรรณภัสสรณ์ จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 599,590.88 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • บจก. สิริวิวรรธน์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก. ธนกรศรีธารา เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก. พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 595,000.00 บาท
 • หจก. นารายณ์เสริมกิจการประปา เสนอราคา 599,500.00 บาท
 • หจก. ฉมวยการโยธา เสนอราคา 599,590.00 บาท
บจก. พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 595,000.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.4/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (ชั่วคราว) ให้กับน.ส.สกุลทิพย์ พุทธแก้ว ม.3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 402,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง เสนอราคา 400,843.85 บาท
 • หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคา 401,506.80 บาท
 • หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 401,763.60 บาท
หจก.โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง
เสนอราคา 400,843.85 บาท
กปภ.สาขา สฎ.3/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3” ให้กับบจก.โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 179/1 หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 386,500.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง เสนอราคา 385,000.00 บาท
 • หจก.จักรตรี วิศวกรรม เสนอราคา 386,068.00 บาท
 • หจก.จักรตรี วิศวกรรม เสนอราคา 386,500.00 บาท
หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
เสนอราคา 385,000.00 บาท
กปภ.บร.17/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนน รพช.บร.11055 (หนองปรือ-หนองใหญ่) แยก รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ ถึงเขตสิ้นสุดบ้านโคกตาล หมู่ที่ 4 ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 1,500,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 944,000.00 บาท
 • หจก.บุรีรัมย์ตะวันก่อสร้าง เสนอราคา 975,000.00 บาท
 • หจก.สมปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 999,915.00 บาท
 • บริษัท นู-ฟีนิกซ์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 999,999.00 บาท
 • หจก.เจ.วี.ศรีไม้งาม เสนอราคา 1,035,000.00 บาท
 • หจก.พี.วี.เอส.การโยธา เสนอราคา 1,100,000.00 บาท
 • หจก.ศภโชคธนไพบูลย์ 2004 เสนอราคา 1,130,000.00 บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด
เสนอราคา 944,000.00 บาท
กปภ.ข.9/19/2560 ซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 533,181.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บจก.จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) เสนอราคา 521,090.00 บาท
บจก.จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980)
เสนอราคา 521,090.00 บาท
3/2560 จ้างเหมางานวางขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ น.ส.อัมพร จันทร์นรา 319,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.เจริญยิ่งยง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.กิตติคุณธุรกิจและก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 317,000.00 บาท
 • หจก.บางน้อยสถาปัตย์ เสนอราคา 318,860.00 บาท
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 317,000.00 บาท
กปภ.ข.9/18/2560 ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 469 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3,333,656.69 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • บริษัท เวิลด์ เคมีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด เสนอราคา 3,322,114.60 บาท
บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด
เสนอราคา 3,322,114.60 บาท
ราคาต่ำสุด
1/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท รตินันท์ เรียลเอสเตท จำกัด บริเวณ โครงการหมู่บ้านลัคกี้โฮม 3 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • บจก.ดีดีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ภูมิตา เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ทรัพย์สายทอง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.โอ.ที.ที.วาย.เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.สองก่อสร้าง เสนอราคา 388,000.00 บาท
 • หจก.ศุภโชคธนไพบูลย์ 2004 เสนอราคา 389,000.00 บาท
 • บจก.ส.รุ่งกิจ 65 เสนอราคา 389,500.00 บาท
 • หจก.ส.รวมทุนการประปา เสนอราคา 390,000.00 บาท
หจก.สองก่อสร้าง
เสนอราคา 388,000.00 บาท
1/2560 มาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน 309,506.00 ขายทอดตลาด
 • บจก.ป.นครศรี การช่าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.สินแสงจันทร์นครศรี เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.พงษ์ธานีก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก. ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด เสนอราคา 2,611,442.00 บาท
 • หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคา 2,616,000.00 บาท
บจก. ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด
เสนอราคา 2,611,442.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.5/2560 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวม สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงตัดผ่านซอยบุญช่วย กม.ที่ 2+100.000 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 172,639.15 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 172,954.80 บาท
หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 172,639.15 บาท
กปภ.บร.15/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านบุมะค่า หมู่ที่ 2 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 1,074,280.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.เจ.วี.ศรีไม้งาม เสนอราคา 774,000.00 บาท
 • หจก.วิศวะร่วมสร้าง เสนอราคา 790,000.00 บาท
 • หจก.บุรีรัมย์ตะวันก่อสร้าง เสนอราคา 790,000.00 บาท
 • หจก.กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 900,000.00 บาท
 • บริษัท โพนไทร เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 945,345.00 บาท
หจก.เจ.วี.ศรีไม้งาม
เสนอราคา 774,000.00 บาท
กปภ.บร.14/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพลวง หมู่ที่ 16 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 652,700.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.เจ.วี.ศรีไม้งาม เสนอราคา 457,000.00 บาท
 • หจก.วิศวะร่วมสร้าง เสนอราคา 480,000.00 บาท
 • หจก.บุรีรัมย์ตะวันก่อสร้าง เสนอราคา 500,000.00 บาท
 • หจก.กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 550,000.00 บาท
 • บริษัท โพนไทร เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 554,795.00 บาท
หจก.เจ.วี.ศรีไม้งาม
เสนอราคา 457,000.00 บาท
กปภ.ฉบ.6/2560 วางท่อประปาให้ บจก.เดอะเน็กซ์ แอสเซท 1,451,002.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • บจก.PWP เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 885,000.00 บาท
 • หจก.ทีวายตะวันออก เสนอราคา 890,000.00 บาท
 • บจก.สิริวรรธน์ เสนอราคา 904,200.00 บาท
 • บจก.สปอนด์เทค เสนอราคา 914,000.00 บาท
 • หจก.ส.สมหมาย เสนอราคา 945,000.00 บาท
 • หจก.บ่อวิน 52 เอ็นจิเนียร์ริ่ง เสนอราคา 963,000.00 บาท
 • บจก.ธนเจริญมั่นคง เสนอราคา 970,000.00 บาท
 • หจก.ป.วิไล เสนอราคา 1,013,000.00 บาท
 • บจก.สหธนชล เสนอราคา 1,160,000.00 บาท
 • หจก.เสริมเพิ่มพูนทรัพย์ เสนอราคา 1,160,800.00 บาท
บจก.PWP เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 885,000.00 บาท
16/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ การเคหะแห่งชาติ (หลังวัดไร่กล้วย) หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 806,200.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • บริษัท ธนกรศรีธารา จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก. ยอดเจริญทรัพย์ เสนอราคา 440,000.00 บาท
 • บริษัท สปอนด์เทค จำกัด เสนอราคา 508,000.00 บาท
 • หจก. บ่อวิน 52 เอ็นจิเนีบริ่ง เสนอราคา 532,860.00 บาท
 • หจก. ทีวาย ตะวันออก เสนอราคา 540,000.00 บาท
 • บริษัท สิริวิวรรณ จำกัด เสนอราคา 564,000.00 บาท
 • หจก.ส. สมหมาย เสนอราคา 636,000.00 บาท
 • หจก. ป.วิไล เสนอราคา 685,000.00 บาท
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด เสนอราคา 749,000.00 บาท
 • บริษัท สหธนชล จำกัด เสนอราคา 765,000.00 บาท
หจก.ส. สมหมาย
เสนอราคา 636,000.00 บาท
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 9/2560 จัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) จำนวน 130 ตัน พร้อมค่าขนส่ง สำหรับใช้ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 1,940,445.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค(ไทยแลนด์) เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.เคมลิ้งค์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.พีที เคมเมอร์ส เสนอราคา 1,902,888.00 บาท
 • บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ เสนอราคา 1,904,279.00 บาท
บจก.พีที เคมเมอร์ส
เสนอราคา 1,902,888.00 บาท
1 /2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด (แบบเศษเหล็ก) 43.50 ขายทอดตลาด
 • นายณรงค์กร นิคมเพชร เสนอราคา 80.00 บาท
 • นายธีระพงศ์ กุณา เสนอราคา 90.00 บาท
 • นายพงษพันธ์ุ พรศรี เสนอราคา 100.00 บาท
นายพงษพันธ์ุ พรศรี
เสนอราคา 100.00 บาท
เลื่อนขึ้นข้างบน