ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7371 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2 12,161,842.56 25/04/2017 28/04/2017
7370 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) ชนิดผง จำนวน 812,000 กิโลกรัม 11,381,804.00 25/04/2017 28/04/2017
7369 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 1618 ท่อ พร้อมขนส่ง 4,657,089.40 21/04/2017 24/04/2017
7367 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง จำนวน 3,246 ท่อ 8,891,443.20 21/04/2017 24/04/2017
7365 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างทำการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สุพรรณบุรี, เดิมบางนางบวช, ศรีประจันต์, ด่านช้าง, อู่ทอง และกาญจนบุรี 26,715,960.00 21/04/2017 24/04/2017
7364 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งานวางท่อจ่ายน้ำ ขนาด 800 มม. บริเวณคลอง 12 – คลอง 8 (ถนนรังสิต – นครนายก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 107,000,000.00 21/04/2017 26/04/2017
7363 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กปภ. 20,330,000.00 20/04/2017 26/04/2017
7361 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 1,872,000.00 18/04/2017 21/04/2017
7360 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ที่ 2บ้านโคกแขวนใหม่, หมู่ที่ 4 บ้านโคกแขวนเก่า และหมู่ที่8 บ้านโคกแขวนพัฒนา ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 4,891,505.00 18/04/2017 21/04/2017
7359 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างทำการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สุพรรณบุรี, เดิมบางนางบวช, ศรีประจันต์, ด่านช้าง, อู่ทอง และกาญจนบุรี 26,715,960.00 18/04/2017 21/04/2017
7357 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 สำหรับใช้ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 จำนวน 1,019 ท่อ 3,314,603.20 18/04/2017 21/04/2017
7356 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง สำหรับใช้ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 จำนวน 1,094.65 ตัน 7,917,822.38 18/04/2017 21/04/2017
7355 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน3,695 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง 18,653,320.70 12/04/2017 18/04/2017
7353 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โครงการวางท่อขยายระบบประปาบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 22,500,000.00 12/04/2017 18/04/2017
7352 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.1 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 และ ม.7 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 7,458,285.20 11/04/2017 18/04/2017
7351 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ชุมชนค่ายลูกเสือ ชุมชนช้างเคี่ยน 4 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 6,227,400.00 11/04/2017 18/04/2017
7350 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 392 เมตริกตัน ปีงบประมาณ 2560 2,936,080.00 11/04/2017 18/04/2017
7349 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โครงการจัดหาน้ำประปาอุปโภคบริโภคพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายหาด เจ้าหลาว-คุ้งกระเบน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันท 45,000,000.00 07/04/2017 10/04/2017
7348 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก งานท่อส่งน้ำขนาด 700 มม. (กปภ.สาขาพัทยา) เทศบาลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 90,000,000.00 07/04/2017 10/04/2017
7347 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก งานท่อส่งน้ำขนาด 900 มม.(กปภ.สาขาพัทยา) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 95,000,000.00 07/04/2017 10/04/2017
7346 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานวางท่อน้ำดิบจากอ่างฯ โป่งช้างน้อย ไปยังอ่างฯ ท่าขาม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ หน่วยบริการนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ กปภ.สาขาแก้งคร้อ ครั้งที่ 2 18,841,000.00 07/04/2017 10/04/2017
7345 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 4,196,540.00 07/04/2017 10/04/2017
7344 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 109 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 3,734,300.00 07/04/2017 10/04/2017
7343 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โรงกรองน้ำริมปิงถึงหน่วยบริการป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน 20,777,260.00 07/04/2017 10/04/2017
7342 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 6,398,600.00 07/04/2017 10/04/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน