ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 1/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 71 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 71 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
รายการจำหน่ายขายทอดตลาด                                         
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ)                                         
ปีงบประมาณ 2559                                         
                                         
ลำดับ      วันที่ได้มา      รหัสสินทรัพย์      รายละเอียด      หน่วยนับ      จำนวน      ราคากลาง      หมายเหตุ
1      15/10/2550      1616253      เครื่องตัดหญ้าสะพานข้อแข็ง ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่นT-200แบบสะพายข้อแข็งปริมาตรกระบอกสูบ40.6CC.      เครื่อง      1      120.00     
2      12/12/2543      1080658      ชุดไมโครคอมพิวเตอร์แบบแยกส่วนได้ 486DX-2-66IBM/PCCOMPA 486DX-2-66IBM/PCCOMPA      เครื่อง      1      60.00     
3      30/9/2550      1618039      เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ IBM/:Lenovo ยี่ห้อ IBM/:Lenovo รุ่น ThinkCentren A53      เครื่อง      1      60.00     
4      30/9/2550      1618043      เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ IBM/:Lenovo ยี่ห้อ IBM/:Lenovo รุ่น ThinkCentren A53      เครื่อง      1      60.00     
5      30/9/2550      1618044      เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  ยี่ห้อ IBM/:Lenovo ยี่ห้อ IBM/:Lenovo รุ่น ThinkCentren A53      เครื่อง      1      60.00     
6      16/12/2551      1642310      เครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่3Acerรุ่นveritonM460 พร้อมจอมอนิเตอร์ACERX193W(TFT LCD 19"widescreen      เครื่อง      1      60.00     
7      20/9/2554      1708605      เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ยี่ห้อ Acer รุ่น S680G      เครื่อง      1      60.00     
8      31/5/2551      1632685      Laser Printer A4 ยี่ห้อ SAMSUNGรุ่น ML-2571N โครงการจัดทำระบบงานบริการผู้ใช้น้ำ      เครื่อง      1      30.00     
9      30/6/2552      1657894      Inkjet Printer A3 ยี่ห้อ CANON รุ่น PIXMA iX5000 #910532B00892AB21AAPW12745      เครื่อง      1      30.00     
10      30/6/2552      1658278      Printer ยี่ห้อ HP Deskjet D-2460      เครื่อง      1      30.00     
11      10/11/2553      1683349      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ A4 ยี่ห้อ SUMSUNG รุ่น ML-2855DN      เครื่อง      1      30.00     
12      25/12/2556      1783558      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ขนาด A4 แบบ Network (35 หน้า/นาที)      เครื่อง      1      30.00     
13      1/10/2546      1295932      สแกนเนอร์(Scanner)ยี่ห้อHPรุ่นSCANJET4400C      เครื่อง      1      35.00     
14      15/9/2541      1068057      รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อYAMAHA แบบ Y100T สีเขียว เลขเครื่องยนต์ 4VJ-061160 เลขทะเบียน ขทฉ.916ชบ      คัน      1      4,800.00     
15      17/12/2549      1592808      เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้าแบบมือถือยี่ห้อ MAKITA ยี่ห้อ MAKITA รุ่น HM 1305 พร้อมก้านสกัด      เครื่อง      1      1,400.00     
16      21/3/2537      1024819      เครื่องตัดพื้นคอนกรีตชนิดใช้ใบตัด ยี่ห้อVIPACTMT-106เบนซิน      เครื่อง      1      1,200.00     
17      1/2/2550      1597296      ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม(ผู้ร่วมประชุม) ยี่ห้อTOAรุ่นTS-72      ชุด      1      50.00     
18      1/2/2550      1597297      ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม(ประธาน) ยี่ห้อTOAรุ่นTS-72      ชุด      1      50.00     
19      1/2/2550      1597298      ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม(ผู้ร่วมประชุม) ยี่ห้อTOAรุ่นTS-72      ชุด      1      50.00     
20      1/2/2550      1597299      ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม(ผู้ร่วมประชุม) ยี่ห้อTOAรุ่นTS-72      ชุด      1      50.00     
21      1/2/2550      1597300      ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม(เลขา) ยี่ห้อTOAรุ่นTS-72      ชุด      1      50.00     
22      1/2/2550      1597301      ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม(ผู้ร่วมประชุม) ยี่ห้อTOAรุ่นTS-72      ชุด      1      50.00     
23      1/2/2550      1597302      ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม(ผู้ร่วมประชุม) ยี่ห้อTOAรุ่นTS-72      ชุด      1      50.00     
24      1/2/2550      1597303      ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม(ผู้ร่วมประชุม) ยี่ห้อTOAรุ่นTS-72      ชุด      1      50.00     
25      1/2/2550      1597304      ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม(ผู้ร่วมประชุม) ยี่ห้อTOAรุ่นTS-72      ชุด      1      50.00     
26      1/2/2550      1597305      ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม(ผู้ร่วมประชุม) ยี่ห้อTOAรุ่นTS-72      ชุด      1      50.00     
27      1/2/2550      1597306      ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม(ผู้ร่วมประชุม) ยี่ห้อTOAรุ่นTS-72      ชุด      1      50.00     
28      18/4/2545      1089176      เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ(WATERLOGGED) ยี่ห้อLVBรุ่นLVB8528V      เครื่อง      1      -        ทำลาย
29      18/4/2545      1089180      เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ(WATERLOGGED) ยี่ห้อLVBรุ่นLVB8528V      เครื่อง      1      -        ทำลาย
30      3/7/2539      1050331      เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ(OVERHEADPROJECTOR) ยี่ห้อโครมิกซ์รุ่นT      เครื่อง      1      120.00     
31      21/10/2537      1032829      เครื่องสูบน้ำยี่ห้อCALPEDAสูบ1,000ลบม./ชม      เครื่อง      1      150.00     
32      17/6/2529      1165820      เครื่องกวนสารเคมี(AGITATOR) ยี่ห้อVEMแบบAM80KAK33      เครื่อง      1      60.00     
33      21/10/2537      1032877      เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำREMOTEREADOUTWATERM ยี่ห้อKENT      เครื่อง      1      480.00     
34      9/4/2550      01-1102-50/0003      เก้าอี้คอมพิวเตอร์      ตัว      1      7.00     
35      24/4/2550      01-1102-50/0006      UPS  500 VA      เครื่อง      1      30.00     
36      24/04/2007      01-1102-50/0008      UPS  500 VA      เครื่อง      1      30.00     
37      -      01-1102-51/0023      เก้าอี้นวม      ตัว      1      20.00     
38      20/11/2551      01-1102-52/0004      เก้าอี้ทำงาน (หัวหน้างาน)      ตัว      1      13.00     
39      20/11/2551      01-1102-52/0007      เก้าอี้ทำงาน (หัวหน้างาน)      ตัว      1      13.00     
40      5/3/2552      01-1102-52/0011      กรรไกรตัดท่อ      อัน      1      10.00     
41      29/12/2552      01-1102-53/0002      โต๊ะคอมพิวเตอร์      ตัว      1      10.00     
42      29/12/2552      01-1102-53/0003      โต๊ะคอมพิวเตอร์      ตัว      1      10.00     
43      30/3/2259      01-1102-53/0018      เก้าอี้ทำงานมีท้าวแขน      ตัว      1      9.00     
44      30/3/2553      01-1102-53/0019      เก้าอี้ทำงานมีท้าวแขน      ตัว      1      9.00     
45      6/5/2553      01-1102-53/0023      เก้าอี้สำนักงาน PD36      ตัว      1      9.00     
46      2/6/2553      01-1102-53/0030      เก้าอี้สำนักงาน PL210      ตัว      1      9.00     
47      2/6/2553      01-1102-53/0042      เก้าอี้สำนักงาน PL210      ตัว      1      9.00     
48      9/6/2553      01-1102-53/0048      เครื่องกรองน้ำ      เครื่อง      1      60.00     
49      2/6/2553      01-1102-53/0057      เก้าอี้ผู้บริหาร      ตัว      1      9.00     
50      6/2/2553      01-1102-53/0058      เก้าอี้ผู้บริหาร      ตัว      1      9.00     
51      24/9/2553      01-1102-53/0091      โทรศัพท์ TEL OFFICE PANASONIC      เครื่อง      1      20.00     
52      8/11/2553      01-1102-54/0015      เก้าอี้ รหัส 004      ตัว      1      8.00     
53      19/05/2554      01-1102-54/0032      โทรศัพท์พานาโซนิค KX-TS500MX      เครื่อง      1      25.00     
54      19/05/2554      01-1102-54/0037      เก้าอี้ทำงานมีท้าวแขน      ตัว      1      8.00     
55      19/05/2554      01-1102-54/0038      เก้าอี้ทำงานมีท้าวแขน      ตัว      1      8.00     
56      7/11/2554      01-1102-54/0051      พัดลมดูดอากาศ      เครื่อง      1      15.00     
57      7/11/2554      01-1102-54/0052      พัดลมดูดอากาศ      เครื่อง      1      15.00     
58      11/5/2555      01-1102-55/0024      คีย์บอร์ดคอมฯ 4TECH USB KB720      อัน      1      10.00     
59      -      01-1102-55/0030      รถเข็นปูน      คัน      1      600.00     
60      -      01-1102-56/0003      เก้าอี้ Po 1900C      ตัว      1      9.00     
61      -      01-1102-56/0018      เก้าอี้ทำงานมีท้าวแขน      ตัว      1      8.00     
62      -      01-1102-56/0020      เก้าอี้ทำงานมีท้าวแขน      ตัว      1      8.00     
63      -      01-1102-56/0022      เก้าอี้ทำงานมีท้าวแขน      ตัว      1      8.00     
64      -      01-1102-56/0027      ประแจคอม้า 1”      อัน      1      10.00     
65      -      01-1102-56/0038      เก้าอี้ทำงานระดับ 4-6      ตัว      1      8.00     
66            01-1102-56/0040      เก้าอี้ทำงานระดับ 4-6      ตัว      1      8.00     
67            01-1102-56/0044      เก้าอี้ทำงานระดับ 4-6      ตัว      1      8.00     
68      19/11/2556      01-1102-57/0053      เก้าอี้ทำงานมีท้าวแขน      ตัว      1      8.00     
69      30/1/2557      01-1102-57/0084      ปั้มน้ำ Mitsubishi      เครื่อง      1      600.00     
70      1/8/2557      01-1102-57/0129      เก้าอี้สำนักงานมีที่วางแขน 2 ข้าง      ตัว      1      8.00     
71      -      01-1102-57/0345      ร่มสนาม      อัน      1      80.00     
72      22/9/2557      01-1102-57/0351      เก้าอี้ทำงาน      ตัว      1      8.00     
73      30/12/2558      01-1102-59/0018      เก้าอี้      ตัว      1      8.00     
รวมเงินทั้งหมด  11,179.00 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)      จำนวน 71 รายการ


  ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาดได้ที่ งานอำนวยการ ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

  และขอดูสภาพวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ได้ที่คลังพัสดุการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

  วันที่ 20 เมษายน 2560 - 2 พฤษภาคม 2560 วันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  โทร 038-274865 ต่อ 108
              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560