ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย เลขที่ 3/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1. ยูเนียนมาตรทองเหลือง มี 1 ข้าง) ขนาด  1/2"
2. เช็ควาล์ว ทองเหลือง ขนาด  1/2"
3. เช็ควาล์ว ทองเหลือง ขนาด  3/4"
4. ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก ขนาด  1/2"
5. ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก ขนาด  3/4"                และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
               
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ งานอำนวยการ สำนักงานประปาสุโขทัย ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ในวันและเวลาราชการ


    ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560