ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เลขที่ 12/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน ๑ รายการ ที่รื้อถอนจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาระนอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน ๑ รายการ ที่รื้อถอนจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาระนอง
ตามรายการดังนี้.-
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ที่รื้อถอนจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย              กำหนดดูสถานที่ วันที่ - ระหว่างเวลา - น. ถึงเวลา - น. ณ - และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ระหว่าง วันที่ - ถึง วันที่ - ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา - น. ถึง - น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา -

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2560