ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค 10 เลขที่ กปภ.ข.10 ปข.4/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด) ไม่รวมยูเนี่ยนที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 3 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค 10 มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด) ไม่รวมยูเนี่ยนที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 3 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1. มาตรวัดน้ำ Ø 1/2” ยี่ห้อ KENT (ชนิดทองเหลือง)              จำนวน      10      เครื่อง
2. มาตรวัดน้ำ Ø 1/2” ยี่ห้อ Thai Aichi รุ่น TDA (ชนิดทองเหลือง)      จำนวน  790      เครื่อง
3. มาตรวัดน้ำ Ø 1/2” ยี่ห้อ MTP (ชนิดทองเหลือง)              จำนวน    1      เครื่อง


  ขอดูสภาพวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) ไม่รวมยูเนี่ยน เสื่อมสภาพการใช้งาน ได้ที่คลังพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น. และลงทะเบียนขอรับเลขเข้าร่วมการประมูลในเวลา 10.00 - 11.00 น.
              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หน้าห้องงานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร 0.00 บาท ภาษี 0.00 บาท ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ระหว่าง วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภุมิภาคเขต 10 (056-255814-5 ต่อ 606-608) ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560